• Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
 • Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Innan vi kan behandla din order, vänligen markera denna ruta att du har, läst, förstått och samtycker till villkoren i följande dokument: Villkor, Hantering av data, Redogörelse för Patientansvar; att du beställer varor och tjänster till dig själv; att EU och EES leveransen transporteras av ett oberoende förbestämt leveransföretag, Kwik Shipments Limited som du själv har ordnat din leverans med, som du själv har tillhandahållit med leveransinformation, som du har godkänt för att avhämta din behandling från vårt apotek för att leverera det till dig. De har givit fullmakt till oss att ta emot din betalning för leveransen av din behandling för att överlämna den till dem; att vi kan behandla dina personuppgifter som en del av det, och för att hålla dig uppdaterad om din orderstatus.

Jag önskar att ta del av erbjudande från Hexpress Healthcare Limited via mail (Valfritt)

Dessa allmänna villkor (”Juridiska villkor”) tillsammans med vår Integritetspolicy och Cookie Policy definierar vår överenskommelse med dig (”Avtal”) och tillhandahåller dig med information om oss, våra produkter och tjänster, som går att erhålla från vår hemsida (”Hemsida”) och mobila app (”App”). Du kommer att ha möjlighet att slutföra medicinska konsultationer online med, och få tillgång till receptbelagda mediciner privat från våra läkare och få behandling från vårt apotek i Storbritannien. Dessa Juridiska Villkor styr även äganderätt och användning av vårt material, dokumentation och immateriella rättigheter.

Observera att dessa Juridiska Villkor kan variera tidvis. Vänligen läs dessa Juridisk Villkor noggrant och se till att du förstår dom innan du använder eller köper något från vår Hemsida eller via vår App. Du kommer att bli tillfrågad att godkänna dessa Juridiska Villkor innan du kan slutföra en order på vår hemsida eller App. Genom att använda vår hemsida och App eller på annat sett tillkännage ditt samtycke, bekräftar, accepterar och samtycker du till att vara bunden till dessa Juridiska villkor och dokumenten som nämns i dem. Om du inte samtycker eller godkänner några av dessa Juridiska Villkor ska du omedelbart sluta använda vår hemsida och App. Detaljerna i detta Avtal kommer inte vidarebefordras av oss till berörda myndigheter.

Vänligen notera att detta dokument är en översatt version och att originalversionen av detta dokument på engelska har översatts till andra språk

De översatta versionerna av dokumentet är enbart av hövlighet och inga rättigheter får härstamma från de översatta versionerna. I händelsen av en tvist gällande innehållet och översättningen i delar av texten eller eventuell inkonsekvens, motsägelse eller avvikelse mellan den översatta versionen och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen vara rådande och slutlig.

Den engelska versionen finns tillgänglig på vår webbplats här eller så kan den skickas till dig på din begäran.

1 Definitioner

Innehåll

Innebär all text, bilder, video, ljud eller annan multimedia innehåll, programvara eller annan information eller material på vår webbplats eller App;

Cookie policy

Innebär policyn policy, som styr hur vi använder cookies på vår Hemsida

EU order

Innebär en order placerad av en patient som befinner sig utanför Storbritannien men inom Europeiska Unionen (EU) eller någon annanstans inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) som är tillgängligt genom oss i våra lokaler i Storbritannien för avhämtning av patienten därifrån eller av ett självständigt leveransföretag å patientens vägnar;

Juridiska Villkor

Innebär de allmänna villkor i detta Avtal;

Integritetspolicy

Innebär policyn policy, som styr hur vi behandlar dina personuppgifter som har samlats in av oss;

Produkter

Innebär endast receptbelagda mediciner och andra hälsovårdsprodukter;

Tjänster

Innebär online konsultationer och receptförskrivningar av läkare;

Storbritannien order

Innebär en order som avses skickas till en adress i Storbritannien;

Oönskade inlägg

Innebär det som anges i klausul 6.1;

Vi, oss, vår

Innebär Hexpress Healthcare Limited; och

Du, din

Innebär personen som använder vår Hemsida eller mobila App, dess innehåll, våra produkter eller tjänster

I detta Avtal, är en hänvisning till:

1.1 En lagstadgad bestämmelse inkluderar en referens till den lagstadgade bestämmelsen som modifierad eller rekonstruerad eller både och tidvis vare sig före eller efter datumet för detta Avtal och all underordnad lagstiftning som har gjorts under de lagstadgade bestämmelserna, vare sig före eller efter datumet för detta Avtal;

1.2 Ett dokument är en referens till det dokumentet som tidvis kan ändras eller ersättas;

1.3 Singular inkluderar plural och vice versa (såvida sammanhanget inte kräver något annat);

1.4 En klausul eller lista, såvida sammanhanget inte kräver något annat är en referens till en klausul av eller lista till detta Avtal; och

1.5 Orden ”andra”, ”inkluderar”, ”inklusive”, ”till exempel” och ”särskilt”, ska inte begränsa tillämpningen hos föregående ord och alla ord som följer dem får inte tolkas som att de är begränsade i omfattning till samma kategori som föregående ord där en bredare uppbyggnad är möjlig.

2 Använda vår Hemsida

2.1 Vår Hemsida är endast till för privat och icke kommersiellt bruk

2.2 Om du köper produkter och tjänster på vår Hemsida eller via vår App, medger du ditt godkännande att vara juridiskt bunden till:

2.1.1 Dessa Juridiska villkor och alla dokument däri;

2.2.2 Kompletterande villkor, som kan läggas till eller ersätta delar av, detta avtal (detta kan ske av rättsliga, reglerande eller av säkerhetsskäl); och

2.2.3 Specifika villkor som gäller vissa produkter och tjänster

2.3 Du samtycker till att enbart du ansvarar för:

2.3.1 Alla kostnader och utgifter som du kan åsamka dig när du använder vår Hemsida eller App; och

2.3.2 Håller ditt lösenord och andra kontouppgifter konfidentiella.

2.4 Om du använder vår Hemsida eller App utanför Storbritannien, har du ansvaret att följa lokala lagar där de tillämpas.

2.5 Vi strävar efter att vår Hemsida och App är så tillgänglig som möjlig. Om du har problem med att använda vår Hemsida eller App, vänligen kontakta oss på [email protected]

2.6 Vi kan förhindra eller blockera din åtkomst till vår Hemsida eller App om du inte följer någon del i dessa Juridiska villkor, andra villkor eller policyer som de omfattas av eller andra tillämpade lagar.

3 Rättigheter och skyldigheter

3.1 Parter

Detta Avtal fastställer dina juridiska rättigheter och skyldigheter, våra juridiska rättigheter och skyldigheter och viktig information som krävs enligt Consumer Rights Act 2015, the Consumer contracts (Information, Annullering och extra kostnader) Regulations 2013, och the Electronic Commerce Regulations 2002.

I detta avtal:

 • ”Vi”, ”Oss”, ”Vår” innebär Hexpress Healthcare Limited (”Leverantör”). Hänvisningar till oss i dessa Juridiska Villkor inkluderar även våra koncernföretag tidvis.
 • ”Du” eller ”Din” innebär personen som använder Hemsidan eller Appen för att köpa produkter eller tjänster från oss.
 • ”Godkända apotek” innebär utomstående apotekspartner som vi skulle kunna samarbeta med och som skulle kunna få leverans för upphämtning av dig eller distribuera dina produkter.

Ansvaret och skyldigheterna har:

 • Våra läkare att skriva och granska din sjukvårdsjournal och ordinera behandling.
 • Apoteket att fördela
  • Och avsända de receptbelagda behandlingarna i Storbritannien och utanför EU/EES; och
  • Göra det möjligt att hämta receptbelagda produkter från vårt apotek av ett självständigt bud, för ordar placerade av patienter någon annanstans i den Europeiska Unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vänligen notera att vi inte levererar eller tar ansvar för leveransen av produkterna till EU/EES.

3.2 Företagsinformation

 • Vi är registrerade i England och Wales under organisationsnummer: 07600912.
 • Vår registrerade kontorsadress är: 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR0 6AD, United Kingdom. Vår CQC registrerade kontorsadress är: 106 Lower Addiscombe Road, London, CR0 6AD, United Kingdom.
 • Vårt brittiska momsregistreringsnummer är: GB 121 3176 59

3.3 Tillsynsmyndigheter

Vi är registrerade hos och reglerade av följande myndigheter

3.4 Recept och tillgång av mediciner

3.4.1 Vi kommer att ge dig tillgång till en online konsultation med en läkare i Storbritannien eller EES (“Läkare”) för att diagnostisera och behandla dina medicinska tillstånd.

3.4.2 Konsultationer, recept och andra behandlingar omfattas av dessa Juridiska Villkor.

3.4.3 Vi tror att det är för ditt bästa att vi informerar din husläkare (“Husläkare”) om denna konsultation. Utan ditt samtycke, kommer vi inte kunna göra det och våra läkare kommer att ta fullt ansvar för din vård och eftervård medans du är en klient inom vår privattjänst.

3.4.4 Alla produkter kommer delas ut av apotekare registrerade i Storbritannien enligt receptförskrivning av läkare. Fullständiga detaljer om våra läkare och apotekare finns tillgängligt på vår hemsida www.euroclinix.net/se/.

3.4.5 Produkterna kommer att säljas och levereras till dig:

a) När de delas ut och skickas från vårt apotek för ordrar i Storbritannien;

b) När de delas ut på vårt apotek i Storbritannien. (1) Du kan personligen hämta produkterna från vårt apotek i Storbritannien eller anordna att någon hämtar dem å dina vägnar; eller (2) efterfråga oss att skicka din order genom ett oberoende förbestämt leverensföretag, som hämtar produkterna från vårt apotek i Storbritannien å dina vägnar och levererar dem enligt dina önskemål.

3.5 Garantier

3.5.1 Garantier från Dig

a) Du garanterar och åtar dig att fullfölja vårt frågeformulär för onlinekonsultation sanningsenligt och ärligt, informerar oss om all relevant information enligt din kännedom.

b) Detta Avtal är omedelbart ogiltigt om du svarar oärligt på någon fråga.

3.5.2 Garantier från Oss

a) Vi garanterar och åtar oss att ditt konsultationsfrågeformulär kommer endast granskas av läkaren och dennes vårdpersonal i syfte att behandla ditt medicinska tillstånd.

b) Vi garanterar och åtar oss att alla recept eller produkter som läkaren ordinerar är ifyllt och utdelat av kvalificerade och legitimerade apotekare..

3.6 Beskrivning av mediciner

Beskrivningen av medicinen omfattas av ordinationen

3.7 Pris

Produkten och tjänstens pris är beroende av ordinationen och det medicinska tillståndet.

3.8 Beställa produkter och tjänster

3.8.1 The Consumer Rights Act 2015 ger dig vissa juridiska rättigheter (även kallat ’lagstadgade rättigheter’).

Till exempel, att produkterna

a) Är av god kvalité

b) Är ändamålsenliga; och

c) Matchar beskrivningen, varuprovet eller modellen.

3.8.2 Vi måste förse dig med produkter och tjänster som efterföljer dina juridiska rättigheter.

3.8.3 Du får inte köpa några varor från hemsidan om du är under 18år. Skulle vi få kännedom om att du är under 18år eller var under 18år (”minderåring”) när du gick in, försökte eller försöker ingå eventuella transaktioner på vår Hemsida eller App, kommer vi omedelbart förhindra dig från att få tillgång till eventuella transaktioner eller använda ditt konto eller erhålla några produkter och tjänster från vår Hemsida eller App. Vi kommer att utreda påståendena om att du är eller var minderåring, samt om du har använt tjänsten för eller på uppmaning eller å en annan persons vägnar, kommer vi att meddela relevanta myndigheter, vare sig det är dina föräldrar, vårdnadshavare eller tillsynsmyndigheter att du har försökt använda eller använt vår Hemsida eller App medans du var eller är minderåring.

3.8.4 Du placerar en order på vår Hemsida eller App genom att slutföra och lämna in ett online sjukvårdsformulär som granskas och bedöms av en läkare. Läkaren kan då utfärda ett recept som distribueras av våra apotekare i Storbritannien. Vänligen läs igenom och kontrollera din order noggrant innan du slutför den.

3.8.5 När du placerar din order i slutet av online kassan, kommer vi att bekräfta det via mail. Bekräftelsen innebär dock inte att din order har blivit godkänd.

3.8.6 Vi kan kontakta dig för att informera om att vi inte godkänner din order. Detta kan bero på men inte begränsas till följande:

a) Vi kan inte auktorisera din betalning

b) Du får inte köpa produkterna eller tjänsterna från oss

c) Läkaren hänvisar dig till din husläkare eller allmänläkare

d) Du har beställt för många produkter eller tjänster inom en viss tidsperiod; och

e) Det har förekommit ett misstag vid prissättningen eller beskrivningen av produkterna eller tjänsten.

3.8.7 Vi accepterar endast din order när vi skickar dig ett e-mail för att bekräfta det (”Ordererkännande”) – Detta gäller ordrar avsedda för leverans till EU. Vid det laget:

a) Kommer ett juridiskt bindande kontrakt upprätthållas mellan dig och oss; och

b) Vi kommer se till att varorna är tillgängliga för dig eller för ditt utsedda ombud eller för ditt bestämda leveransföretag för avhämtning på vårt apotek i Storbritannien.

3.8.7A Om du väljer att förmedla vidare dina leveransönskemål genom oss till ett oberoende leveransföretag, kommer ett avtal som är separat från avtalet du har med oss att finnas mellan det oberoende leveransföretaget och dig. De allmänna villkoren för Kwik Shipments Limited, om du väljer dom som leveransföretag, anges nedan.

3.8.7B Om du inte har bett oss om att förmedla vidare dina leveransönskemål till ett förbestämt leveransföretag och dina varor inte har hämtats ut inom 14 dagar efter vi har skickat ut en Leveransavisering om att dina varor finns att hämta, kommer vi att skicka en påminnelse att hämta ut dina varor. Om du inte hämtar ut dina varor inom 14 dagar efter denna påminnelsen att hämta ut dina produkter, om du inte hämtar dina produkter eller ordnar att ett bud eller någon annan hämtar dem å dina vägnar, kan vi kassera dem och du kommer inte vara berättigad en återbetalning.
Vänligen notera att vi inte är ansvariga för skicka eller arrangera leveransen av produkterna till dig och att du ansvarig för och måste ordna, och betala för, leveransen av produkterna separat. Du har möjligheten att använda ett förbestämt leveransföretag, som kommer ansvara för att hämta dina produkter från våra apotekslokaler i Storbritannien och leverera dem till dig, till leveransadressen som du har valt, om du har valt denna metod av leverans.

3.8.8. Vi accepterar endast din order när du har fått ett ordererkännande via mail (”Ordererkännande”) – Detta gäller för ordrar till Storbritannien, Brasilien och Schweiz. Vid det laget:

a) Kommer ett juridiskt bindande avtal upprätthållas mellan dig och oss; och

b) Kommer vi skicka produkterna till dig

3.8.9 Om vi inte kan tillgodose vissa produkter, kan vi behöva byta ut dem mot en liknande produkt av lika eller bättre kvalité. Om så är fallet kommer vi att informera dig om detta, men det kanske inte alltid är möjligt. Du kan vägra att acceptera sådana utbyten, om så är fallet kommer vi att erbjuda dig en återbetalning eller ersättning och informera dig hur länge ett sådant erbjudande är giltigt.

3.8.10 Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges.

3.8.11 Behandlingarna debiteras per ordinerad produkt, till det pris som angetts på vår Hemsida eller på Appen vid tidpunkten för avsändning av produkterna.

3.8.12 Inget i detta avtal påverkar din juridiska rättigheter under olika relevanta Lagar

3.9 Betalning

3.9.1 Vi tar emot följande betal och kreditkort: Visa, Visa Electron, Mastercard och American Express. Vi accepterar även betalning via check som måste kunna betalas till Hexpress Healthcare Limited..

3.9.2 Vi kommer göra allt vi kan för att säkerhetsställa att all information du ger oss när du betalar för dina varor är säkrad genom att använda en krypterad säker betalnings mekanism. Däremot, i frånvaro av oaktsamhet från vår sida kommer vi juridiskt inte ta något ansvar för någon förlust om en tredjepart obehörigt skulle få tillgång till information som du ger oss.

3.9.3 Pengar kommer endast dras från ditt betal eller kreditkort när produkterna är utdelade och skickade för ordrar som vi levererar; och när produkterna är utdelade och redo att hämtas, för EU ordrar.

3.9.4 Alla betalningar med betal eller kreditkort måste godkännas av kortutgivaren.

3.9.5 Valutan för produkterna är i:

a) Pund((£)(GBP); eller

b) Eller någon annan europeiska eller icke europeiska valuta; och

c) Inklusive moms (för ordrar vi levererar); eller

d) Exklusive moms (för EU ordrar, i vissa fall). Du ansvarar för att betala momsen.

3.9.6 Leveranskostnader kommer samlas in av oss för EU ordrar när du betalar för din order som ombud för ditt förbestämda leveransföretag och kommer skickas vidare till dom. De kommer att utföra deras leveranstjänster under ett separat avtal mellan dig och dom. Avtalet mellan dig och oss är färdigställt när vi har distribuerat varorna och de är redo att hämtas av dig, ditt ombud, ditt förbestämda leveransföretag, budfirma, och inkluderar inte några leveranstjänster.

3.9.7 Vänligen notera att du är ansvarig för att betala eventuella tullavgifter och skatter (om nödvändigt).
Om du befinner dig inom EU/EES och önskar att ett leveransföretag levererar dina produkter till en EU/EES adress utanför Storbritannien, bör du kontakta ditt lokala tullkontor för mer information kring kostnader och transport. Som köpare kan du vara registrerad importör och du bör därför säkerhetsställa att produkterna som du har beställt är i enlighet med lagarna i ditt land.

3.10 Leverans och återbetalning

Leverans

Vi använder Royal Mail eller UPS för att leverera produkterna inom Storbritannien och utanför Europiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vi tar inte extra betalt för expressleverans. För mer information om leveransalternativ, klicka här. Leveransen av produkterna kommer ske när vi levererar dom till adressen som du har uppgett oss, risken för produkterna kommer överlåtas till dig när du emot produkterna. Innan du kan få dina produkter av budet kommer du behöva visa giltig legitimation (pass eller körkort). Om du inte är hemma vid leveranstillfället för att ta emot dina varor, lämnas ett kort hos dig med information om vart du kan hämta dina produkter. Du kan önska att få dina produkter levererade till din arbetsplats eller någon annan adress. När ett paket har packats och skickats iväg omfattas du av villkoren för användningen av våra fraktföretag och ombud.

3.10.2 För EU ordrar kommer produkterna att levereras till dig efter utdelning på vårt apotek på 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR0 6AD, Storbritannien. När vi meddelar dig eller ditt valda leveransföretag, eller budfirma fått information om att produkterna går att hämta kommer produkterna och dess risk vara hos dig.

Ångerrätt och återbetalning

3.10.3 The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 – Del 3 – Ångerrätt, regel 28 specificerar undantag för ångerrätt:

 1. Leveransen av varorna är specifika och personliga för konsumenten;
 2. Leverans av varor som kan försämras eller har kort utgångsdatum;
 3. De rättigheter som tilldelats denna Del upphör att gälla vid följande omständigheter-
 4. Vid avtal om en leverans av förslutna varor som av hälsoskydds eller hygienskäl inte kan returneras.

3.10.4 Med hänsyn till texten ovan och vilken typ av produkter och tjänster vi erbjuder på vår Hemsida, gäller detta undantag och därför har du ingen ångerrätt. Däremot gör vi våra egna bedömningar och ger våra kunder ångerrätt: tills produkterna har skickats iväg till Storbritannien, Brasilien eller Schweiz; för EU ordrar, tills produkterna har delats ut och är redo att hämtas. Apotekaren måste destruera all läkemedel som returnerats inom 60 dagar, detta gäller även oöppnade paket. Vi har därför inte möjlighet att erbjuda återbetalning när produkten har skickats från vårt apotek i Storbritannien, Brasilien eller Schweiz, eller om du eller ditt valda leveransföretag har hämtat produkterna för att leverera dom till en adress inom EU/EES.

3.10.5 Vi kan avbryta din order när som helst, med omedelbar verkan, efter vi har meddelat dig, vi kan även avbryta en order innan vi distribuerar produkten eller tillhandahåller en tjänst. Om vi avbryter en order du redan har betalat för, men har inte fått produkten eller tjänsten kommer du att få full återbetalning. Du är inte berättigad återbetalning om leveransen av produkten eller tjänsten är förhindrar eller försenad på grund av en åtgärd du har vidtagit eller på grund av orsaker bortom vår kontroll eller som är orelaterade till oss.

3.10.6 Vi kommer att göra en återbetalning utan onödigt dröjsmål, inte senare än 14 dagar efter vi har fått information om ditt beslut om att annullera detta Avtal. Återbetalningen kommer att ske på samma vis som du betalade ditt köp för, såvida du inte har önskat något annat. Du kommer inte ådra dig några avgifter till följd av återbetalningen.

3.10.7 Om du avbryter detta Avtal innan varorna har delats ut (för EU ordrar), kommer vi ge dig full återbetalning. Om du avbryter Avtalet innan varorna har skickats iväg kommer vi ge dig full återbetalning. Om Avtalet avslutas kommer det inte påverka vår rätt att få pengar du är skyldig oss under detta Avtal.

4 Äganderätt och Immateriella rättigheter

4.1 Vi äger Hemsidan och Appen och alla Immateriella rättigheter i dom utan begränsning till något material. Immateriella rättigheter innebär: upphovsrätt, varumärke, domännamn, designrättigheter, databasrättigheter, patent och all annan Immateriell Rättighet oavsett om de är registrerade eller inte (vart som helst i världen). Vi förbehåller oss rätten för alla rättigheter i all immaterialrätt i samband med dessa Juridiska Villkor. Detta till innebär exempel, att vi förblir ägare till dem och kan använda dem som det lämpar oss.

4.2 All material som finns och presenteras på vår Hemsida och App, inklusive men inte begränsat till text och grafik är vår upphovsrätt eller liknande rättigheter, om inget annat uttrycks. Vi förbehåller oss rätten för alla rättigheter och förbjuder obehörig användning eller kopiering. All befogad lagstadgad rättighet att kopiera eller ladda ner material får endast användas för privat bruk. Inget material får under några omständigheter användas i kommersiellt syfte.

4.3 Användning av något varumärke på vår Hemsida eller App är strängt förbjudet såvida du inte har fått en skriftlig tillåtelse innan. Alla kopior på hemsidan som du sparar, får endast användas för visningsändamål eller skrivas ut för privat bruk. Om inte annat uttryckligen tillåts skriftligen, får du inte under några omständigheter skapa en databas med webbsidorna.

4.4 Du samtycker till att inte justera, försöka kringgå, eller radera några notiser på vår Hemsida eller App (inklusive alla notiser om immateriella rättigheter) och i särskilt digitala rättigheter eller annan säkerhetsteknologi inbäddad eller tillgänglig inom Hemsidan eller i vår App.

4.5 Ingenting i dessa Juridiska Villkor ger dig några juridiska rättigheter på vår Hemsida eller App utom det som är nödvändigt för att du ska kunna få tillgång till vår Hemsida eller App.

5 Programvara

5.1 Programvaran kan göras tillgänglig för nedladdning för dig i syfte att få vår Hemsida och App fungera bättre. Du får endast använda en sådan programvara om du godkänner villkoren som följer en sådan programvara (detta kallas ibland för licensavtal för slutanvändare eller ’EULA’). Du kommer att få tillkännedom om villkoren som gäller för programvaran när du försöker ladda ner den. Om du inte accepterar villkoren, kommer du inte få tillåtelse att ladda ner programvaran. Du bör läsa villkoren noggrant för att skydda dig själv (de kan innehålla villkor som bestämmer vad dina juridiska skyldigheter är när du använder programvaran, vad programvarans leverantör juridiska skyldigheter är, och villkor som begränsar programvarans leverantörs skyldigheter gentemot dig).

5.2 All programvara är endast för privat och icke kommersiellt bruk.

5.3 Olaglig användning av programvaran (som att reproducera eller distribuera på nytt på ett sätt som bryter mot dessa Juridiska Villkor eller andra villkor som gäller) är bestämt förbjudet och kan leda till civila och brottsliga bestraffningar.

6 Inlämning av uppgifter till vår Hemsida

6.1 Medan vi försöker att se till att vår Hemsida och App är säker kan vi inte garantera säkerheten för någon information som du lämnar in till oss och därför kan vi inte garantera att det hålls konfidentiellt. Av den anledningen, bör du inte dela med dig av patenterbara idér eller patentansökningar, reklam eller marknadsföringsförslag, prototyper, eller annan information som du anser vara konfidentiell, kommersiellt känsliga eller värdefulla (”Oönskad inlämning”). Du godkänner att inte lämna in Oönskade Inlämningar även om vi värdesätter din feedback.

6.2 Vi kan komma att använda Oönskade Inlämningar som vi finner rimligen lämpliga kostnadsfritt (ha i åtanke att vi inte har någon möjlighet att veta om sådan information är konfidentiell, kommersiellt känslig eller värdefull eftersom vi inte övervakar vår Hemsidan för sådana ärenden). Vi kommer därför inte ha något juridiskt ansvar för att vi behåller några Oönskade Inlämningar konfidentiellt, inte heller kommer vi juridiskt ha ansvar för dig eller någon annan för användning av sådana Oönskade Inlämningar.

6.3 Vi kan komma att avslöja dina personuppgifter till en tredjepart som en del av en försäljning eller emissionserbjudande av våra ägodelar, dotterbolag eller avdelningar, eller under förberedelserna för någon av dessa händelserna. Oavsett vilken tredjepart vi överför eller säljer tillgångar till kommer ha rättighet till att fortsätta använda dina personuppgifter och annan information som du har försett oss på det sätt som angetts i detta Avtal.

6.4 Genom att använda vår Hemsida och App och ge information till oss, samtycker du till att vi, vår grupp och tredjepart samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med dessa Juridiska Villkor.

6.5 Informationen vi har samlat in om dig kommer endast användas på ett lagligt sätt och i enlighet med relevanta Lagar.

7 Noggrannhet av information och tillgänglighet på Hemsidan

7.1 Vi varken företräder eller garanterar med avseende på noggrannhet, tillförlitlighet, eller kontinuerlig förseelse av någon information på vår Hemsida eller App. Samtidigt som vi försöker se till att vår Hemsida och App är uppdaterad och fri från buggar kan vi inte garantera att de kommer vara de. Vi kan dessutom inte lova att vår Hemsida eller App kommer att vara lämplig för alla ändamål. Tillförlitligheten som du har på informationen på Hemsidan eller Appen är på din egen risk.

7.2 Vi kan upphäva eller avbryta driften på vår Hemsida om vi finner det lämpligt.

7.3 Allt innehåll är endast till för allmän information och för att upplysa dig om oss, våra produkter och nyheter, funktioner, tjänster och andra hemsidor som kan vara av intresse. Det utgör ingen teknisk, finansiell eller juridiskt råd eller några andra slags råd och ska därför inte i något som helst syfte förlitas på.

7.4 Medan vi försöker se till att vår Hemsida är tillgänglig för din användning, lovar vi inte att vår hemsida är tillgänglig hela tiden och vi lovar inte oavbruten användning av dig av vår Hemsida.

8 Hyperlänkar och tredjeparter hemsidor

Vår hemsida och App kan innehålla hyperlänkar eller referenser till en tredje parts webbplats förutom vår egen Hemsida och App. Alla hyperlänkar och referenser är endast till för din bekvämlighet. Vi har ingen kontroll över tredje parters hemsidor eller tar inte något juridiskt ansvar för något innehåll, material eller information som finns i dem. Visningen av någon hyperlänk eller referens till en tredje part hemsida innebär inte att vid stödjer den tredje parts hemsida, deras produkter eller tjänster. Din användning av en tredje parts hemsida kan styras av villkoren av den tredje parten.

9 Att ge ut information på webbsidan

9.1 Förutom juridiska skyldigheter som vi inte kan exkludera i lag (såsom dödsfall eller personlig skada), har vi inte ansvar för några

9.1.1 Förluster som:

a) Inte var förutsägbara för dig och oss när detta avtal upprättades, och

b) Orsakade av något brott från vår sida;

9.1.2 Affärsförluster; och

9.1.3 Förluster till icke-konsumenter.

9.2 All förtroende som du har på material vår Hemsida eller App kommer att vara på din egen risk. Vi förbehåller oss rätten att själva bestämma, men utan skyldighet att göra ändringar eller förbättringar för, eller ta tillbaka eller korrigera något fel eller försummelse i någon del av materialet utan att förvarna.

9.3 Våra tjänster och information utgör inte någon form av rådgivning eller rekommendation av oss och ska inte förlitas på när du ska ta ett medicinskt beslut eller något annat beslut. Oberoende och lämplig medicinsk rådgivning ska erhållas innan något sådant beslut fattas.

9.4 Våra tjänster och material på vår Hemsida har ombesörjts av oss i ”befintligt skick” basis, och vi säger bestämt ifrån oss några och alla garantier (omfattande av klausul 3.5.2 ovanför). Uttryckligen eller underförstådd, i den omfattning som tillåts i tillämplig lag.

9.5 Till fullo tillåtet enligt lag, exkluderar vi härmed ansvar för fordringar, förluster, krav, skador av vilken sort som helst med avseende till våra tjänster, produkter, information och material som ges av oss inklusive, gränslöst, direkt, indirekt, vid olyckshändelse eller påföljande förlust eller skador. Det föregående gäller oavsett om sådana fordringar, förluster eller skador uppstår i skadestånd, kontrakt, oaktsamhet, under författning eller i annat fall.

9.6 Vår Hemsida och App går att besöka utanför Storbritannien. Däremot får de inte användas på en plats där en annan jurisdiktion styr användningen av Hemsidan eller Appen.
Vi kan inte garantera att dokumentationen på vår Hemsida eller App kan användas någonstans utanför Storbritannien eller att användningen av dessa dokument kommer att följa gällande lagar i platser utanför jurisdiktionen av England och Wales. Tillgång till vår Hemsida och App från områden där deras innehåll är illegalt eller olagligt är förbjudet under dessa Juridiska Villkor. Vi tar inget ansvar för om något skulle uppstå till följd av att du illegalt använt vår Hemsida eller App från platser utanför Storbritannien.

9.7 Skulle eventuellt en dispyt kring ansvar uppstå i samband med ditt besök på vår Hemsida eller App omfattas friskrivningarna under Klausul 9 av dessa och lagarna i Storbritannien och Wales.

10 Sekretesspolicy

10.1 Dina personuppgifter och integritet är viktig för oss. Alla personuppgifter som du tillhandahåller oss kommer att hanteras enligt vår Sekretesspolicy policy, som förklarar vilka slags personuppgifter vi samlar in från dig samt hur och varför vi samlar in dom, hur vi förvarar dom, använder och delar med oss av sådana uppgifter, dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss och tillsynsmyndigheter om du har en fråga eller klagomål kring användandet av dina personuppgifter.

10.2 Vi är hängivna till att skydda och respektera din integritet och till att använda teknologi för att förbättra din trygghet online. Innan du börjar använda vissa delar av vår Hemsida eller App, frågar vi dig att registrerar dig genom att begära dig fylla i dina personuppgifter, inklusive personkänsliga uppgifter. Vi kommer inte lämna ut personligt identifierbar information som erhållits på detta sätt till en tredje part utan ditt godkännande i förhand. Vi kommer endast använda personuppgifterna som vi har samlat från dig lagligt och i enlighet med tillämpliga lagar.

10.3 Med avseende på tidigare nämnda känsliga personuppgifter, genom att godkänna detta Avtal beviljar du oss tydligt samtycke till att samla och överlåta sådan information till utvalda parter inklusive tredje parter. Vi kommer att begränsa insamlingen och användningen av sådan information till det lägsta som krävs för att leverera, utveckla och förbättra våra tjänster och andra möjligheter och för bättre administrering av läkarkonsultationerna.

10.4 Personuppgifterna som vi har kommer att förvaras säkert i enlighet med vår interna säkerhetspolicy och lagen för att se till att dina personuppgifter förblir konfidentiella, vi meddelar dessa riktlinjer för integritet till alla våra anställda.

10.5 Vår Hemsida och App kan innehålla länkar till andra webbplatser och appar. Vi delar däremot inte med dina personuppgifter med dessa webbplatser och appar och är inte ansvariga för deras integritetsskyddsrutiner. Vi uppmuntrar dig att lära dig dessa webbplatser och appars integritetsskyddsrutiner. Således, denna sekretesspolicy och vår integritetspolicy kan endast tillämpas på vår Hemsida och App och inte på länkade webbplatser eller appar.

10.6 För betalning med kreditkort använder vi en säker SSL/256bit kryptering.

10.7 Cookies används på vår Hemsida för att förbättra kvalitén.

10.8 I enlighet med lagen om Integritet & Elektronisk Kommunikation som blev lag 11 december 2003, skickar vi inte slumpmässigt ut marknadsföringsmail till personliga mailadresser (spam).

10.9 Denna Sekretesspolicy tillämpas endast på information som har samlats från dig under ditt besök på vår Hemsida eller App. Genom att använda vår Hemsida eller App, samtycker du till villkoren för denna Sekretesspolicy och till vår Integritetspolicy.

10.10 Du ger oss tillåtelse att när som helst använda vilka medel vi anser vara nödvändiga för att verifiera din identitet och kreditvärdighet med information från en tredje part, och du samtycker till att din identitet kan verifieras genom att använda information från dina kreditkortsuppgifter som anskaffats i uppdrag av oss med information till en tredje part som vi använder ibland.

10.11 Ditt besök och användning av vår Hemsida och App och en eventuell tvist kring integritet omfattas av denna Integritetspolicy och Storbritannien och Wales lagar.

11 Händelser utanför vår kontroll

Vi har inget ansvar gentemot dig för brott mot dessa Allmänna Villkor som har orsakats av någon händelse eller omständighet bortom vår rimliga kontroll inklusive, utan begränsning, strejker, lockouter, eller andra industriella tvister, upphörande av organisation eller tillgång till nätverk, översvämningar, brand, explosioner eller olycka.

12 Ändringar

Inga ändringar är giltiga eller träder i kraft i dessa Juridiska Villkor såvida vi inte har godkänt det skriftligt. Vi förbehåller oss rätten till att ändra dessa Juridiska Villkor emellanåt. Våra nya Juridiska Villkor kommer att finnas tillgängligt på vår Hemsida och App, och genom att försätta använda vår Hemsida och App efter sådana ändringar, godkänner du att vara bunden till sådana ändringar gjorda av oss. Det är du som har ansvaret att se till att hålla dig uppdaterad kring sådana ändringar som görs tidvis .

13 Tvister

13.1 Vid eventuella tvister kommer vi försöka att lösa dom så snabbt och effektivt som möjligt med dig genom vår interna klagomålshantering..

13.2 Vänligen kontakta oss så snart som möjligt om du är missnöjd med produkterna, våra tjänster eller andra ärenden.

Om du inte är nöjd med utfallet av ditt klagomål, kan du besöka medborgarrådets hemsida på www.citizensadvice.uk eller ringa 03454 04 05 06. Du kan även kontakta Läkemedelsverket på (https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency).

14 Tredje parts rättigheter

Ingen annan än en part i detta Avtal har rätt att genomdriva villkor i detta Avtal.

15 Tjänsten för automatisk förnyelse av recept

15.1 Vår tjänst för automatisk förnyelse av recept Auto Repeat Prescription service (”ARPS”) ger dig möjlighet att fortsätta din behandling utan avbrott (mellan datumen för granskning bestämt av våra Läkare) genom en kontinuerlig tillgång till flera recept från våra Läkare (”ARPS”). Recepten är Läkarens skriftliga tillstånd för en patient att köpa receptbelagda mediciner från vårt apotek. Genom ARPS prenumeration kan du med rabatt få tillgång till förnyade recept av våra Läkare. Vi kommer ge dig tillgång till vår Auto Repeat Prescription produkt (”APP”) på återkommande grund enligt dina önskemål och enligt läkarens rekommendationer, vi kommer debitera ditt betalkort. Genom att köpa en APP av oss, godkänner du att vi debiterar ditt betalkort på återkommande grund på angivet belopp under specifika intervall som du har valt, och som har rekommenderats och godkänts av Läkarna. Vänligen notera att vissa behandlingar endast är tillgängliga genom ARPS. Vänligen notera att vår övergripande tjänst består av läkar- och apotekstjänster också (konsultationer, recept, läkemedel, utdelning) och våra avgifter på Hemsidan täcker den totala kostnaden.

15.2 Du har möjlighet att avbryta din prenumeration när som helst genom att maila [email protected] eller via tjänsten ’Hantera mina recept’ på din personliga patient sida. När din prenumeration är avbruten, har du upphävt din rätt att betala oss och vi kommer inte längre debitera ditt betalkort eller dela ut några produkter till dig. Skulle ditt betalkort löpa ut eller av någon annan anledning misslyckas att debiteras, och du inte tillgodoser oss uppdaterade betalningsinformation, kommer vi automatiskt avbryta din prenumeration. Skulle du redan fått produkterna och pengar har dragits från ditt betalkort, kommer vi inte kunna erbjuda dig en återbetalning. Vänligen notera att villkoren i klausul 3 gäller återbetalning för din ARPS prenumeration. Var vänlig att även notera att din ARPS prenumeration kommer avbrytas om din Läkare bedömer att en ARPS prenumeration inte längre är nödvändig eller relevant för att behandla ditt tillstånd, och då gäller avbrytningsvillkoren i detta Avtal.

16 Jurisdiktion

Detta avtal och alla dess lagar, transaktioner, tvister och tvistemål som uppstår här under eller som härtill relateras, och alla rättigheter och skyldigheter av parterna ska bestämmas av, och tolkas i enlighet med, lagarna (och inte reglerna om lagkonflikter) av Storbritannien, och är endast underkastade jurisdiktion domstolarna i Storbritannien och Wales.

Kwik Shipments Limited Allmänna Villkor

Följande allmänna villkor (”AV”) som definierar vårt avtal med dig (”Avtal”) och ger dig tillgång till information om oss, såväl som information om hur vi gör oss tillgängliga för insamling och leveranstjänster. Vänligen notera att dessa AV kan variera tidvis, och att du bekräftar, accepterar och godkänner till att vara bunden till dessa AV. Vänligen läs dessa AV noggrant och se till att du förstår dem innan du placerar en order för att använda våra tjänster. Innan du kan slutföra en order för att använda våra tjänster kommer du att bli tillfrågad att godkänna dessa AV. Detaljerna i detta Avtal kommer inte att vidarebefordras till relevanta myndigheter av oss.

Inledning och Parter

1. Detta avtal anger dina juridiska rättigheter och skyldigheter, våra rättigheter och skyldigheter, och viktig information som krävs under Consumer Rights Act 2015, och Consumers Contracts (Information, Cancellation, and Additional Charges) Regulations 2013, och Electronic Commerce Regulations 2002.

2. I detta Avtal:

 • Vi”, ”Oss”, ”Vår” eller ”Förbestämda leveransföretag” Kwik Shipments Limited.
 • Du” eller ”Din” innebär personen som placerar en order för våra tjänster för att utnämna oss till att hämta ett paket från ett Hämtningställe och leverera det paketet till en Leveransplats.
 • Paketl” innebär vilken artikel som helst som kanske eller är avsedd för att hämtas upp av vår budbärare, från Hämtningsstället för att leverera det till Leveransplatsen.
 • Hämtningställe” innebär leveransadressen som du har gett oss och dit vår budbärare kommer leverera ditt paket.
 • Skadat Paket” innebär paket som inte längre är i samma skick som vi tog emot det eller som är eller kan innebära en risk för din hälsa och säkerhet.
 • EU” innebär Europeiska Unionen, och som hänvisats till i detta Avtal inkluderar även andra stater i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet, men exkluderar Storbritannien.
 • Tjänst(er)” innebär våra upphämtning och leveranstjänster.
 • Expeditionsavgift” innebär avgiften som betalas av dig till oss för vår avhämtning och leveranstjänst.
 • En hänvisning till:
  • En lagstadgad förordning inkluderar en hänvisning till den lagstadgade förordningen som modifierad eller återskapad eller båda emellanåt oavsett före eller efter datumet för detta Avtal och all annan underlydande lagstiftning som gjorts under de lagstadgade förordningarna oavsett före eller efter datumet för detta Avtal.
  • Ett dokument är en hänvisning till det dokumentet som modifierat eller ersatt emellanåt;
  • Singularen inkluderar plural och tvärtom (såvida inte sammanhanget kräver något annat);
  • En klausul eller schema, såvida inte sammanhanget kräver något annat, är en hänvisning till en klausul av eller schema till detta Avtal; och
  • Ordet ”andra”, ”inkluderar”, ”inklusive”, ”till exempel” och ”särskilt” ska inte begränsa allmängiltigheten av föregående ord och andra påföljande ord ska inte tolkas som begränsade i omfattning till samma klass som föregående ord där en bredare uppbyggnad är möjlig.

Våra företagsuppgifter

3. Vi är registrerade i Storbritannien och Wales under företagsnummer 12301817.

4. Vår registrerade kontorsadress är 72 Curzon Avenue, Birstall, Leicester, LE4 4AD, Storbritannien.

Vår tjänst och tjänsteförpliktelser

5. Genom att placera en order på denna Hemsida bekräftar du att du har förstått och godkänner att juridiskt vara bunden till dessa AV.

6. Innan vi kan tillgodose dig med våra tjänster måste du betala en Expeditionsavgift.

7. Vi har rättigheten att göra nödvändiga ändringar av Tjänster som materiellt inte påverkar ursprunget och kvalitén av tjänsten och/eller för att följa tillämpliga lagar eller säkerhetskrav. Vi kommer att informera dig om dessa ändringar.

8. Vi kommer tillhandahålla dig med våra tjänster genom att använda försiktighetsåtgärder och förnuftiga färdigheter. Vi kan ingå ett underleverantörskontrakt för tillhandahållande av våra tjänster i helhet eller delvis med andra transportföretag.

Insamling och Leverans

9. Vi kommer att samla din försändelse åt dig från Leveransplatsen, för att leverera din försändelse enligt dina önskemål till Insamlingsplatsen.

10. Vi kommer att leverera din försändelse till dig under vanliga arbetstider. Om vi inte kan eller får ett leveranskvitto på Leveransplatsen, kommer vi att be dig kontakta oss för att ordna en alternativ leveransmetod för leverans till Leveransplatsen. Om du inte kontaktar oss inom 3 dagar för att ordna med en alternativ leveransmetod, kommer vi att skicka tillbaka din försändelse till insamlingsplatsen på din bekostnad.

11. Om vi anser att din Försändelse är skadad och inte kan levereras, förbehåller vi oss rätten att omedelbart göra oss av med den Skadade Försändelsen.

12. För leveranser till Leveransplatser inom EU godkänner du att expeditionsavgiften kommer att samlas in av Hexpress Healthcare Limited när du betalar för din order som vår agent och kommer att skickas vidare till oss av Hexpress Healthcare Limited. Vi kommer att utföra våra tjänster under detta separata Avtal mellan dig och oss. Avtalen mellan dig och oss är slutfört när du har betalat för våra tjänster.

Våra skyldigheter

VÄNLIGEN LÄS DENNA KLAUSUL NOGGRANT

13. Om din försändelse skulle skadas till följd av vår hantering, begränsas vår skyldighet till värdet av din försändelse eller till summan som vi rimligtvis kan förvänta oss att debitera dig för att tillhandahålla tjänsten.

14. Vi kommer endast vara ansvariga för skador och förluster som har orsakats av oaktsamhet från vår sida, åsidosättande av plikter eller andra felaktiga gärningar och försummelser, vi kommer inte vara ansvariga för några direkta eller indirekta förluster eller andra speciella eller indirekta förluster, kostnader, skador, eller påstående som inte förekommer naturligt som en följd av vår oaktsamhet, vårt misslyckande, eller några andra olagliga gärningar eller försummelser.

15. Vi kommer inte vara ansvariga för sena, missade eller misslyckanden av, leveranser orsakade av bristande eller oklara märkningar av försändelsen.

16. Om utförandet av några av våra skyldigheter under dessa AV förhindras eller försenas till följd av en handling eller försummelse av dig, eller att du bryter mot några av dina skyldigheter (”din icke prestation”), kommer vi ha rätten att upphäva verkställandet av tjänsten tills du rättar till prestationen; och vi kommer inte vara ansvariga för några kostnader eller förluster som kan ha inträffat som en direkt eller indirekt konsekvens av vårt misslyckande eller försening i verkställandet av några av våra skyldigheter i sådana omständigheter.

Internationell transport

17. Om vi behöver samla eller leverera en försändelse till ett land utanför Storbritannien kommer våra ansvarsvillkor styras av relevanta förordningar av Överenskommelserna i Kontraktet för Internationell Transport av Goods of Road som anges i Bilagan av Transport av Goods of Road Act 1965 (i dess lydelse) (”CMR Regulation”), som du anses bör ha läst, förstått och godkänt.

Tulltaxa för import, tullavgifter och moms

18. Vi kommer inte vara ansvariga för lokala tullavgifter, tulltaxa för import, moms (”moms”) och andra liknande avgifter (”Avgifter”) i samband med införseln och leveransen av försändelsen till dig, vi kommer inte heller vara ansvariga för att se till att du kan betala dessa Avgifter innan du slutför din beställning hos oss. Du godkänner att du är ansvarig för sådana Avgifter och om sådana avgifter skulle vara en följd av transporten och/eller leveransen av din försändelse på din begäran och att vi debiteras av en behörig myndighet, godkänner du att göra en full återbetalning till oss inom 7 dagar.

Reklamation och återbetalning

19. Vi kommer inte vara ansvariga för några förluster eller skador såvida du inte underrättar oss genom att skriva till oss eller skicka ett mail på [email protected] inom 7 dagar efter leveransen av din försändelse, vid skada av hela din försändelse eller delar av den eller förlust av delar av försändelsen; och i alla andra fall, (inklusive, men inte begränsat till, förlust av hela försändelsen) inom 14 dagar från datumet vi inhämtade ditt samtycke.

20. Återbetalningar kan göras efter vår egen bedömning och i enlighet med tillhandahållande av tjänster som gjorts tillgängliga för dig vid betalningstillfället.

21. Om en återbetalning blir godkänd, kommer den att genomföras på samma sätt som betalningen gjordes eller med ett förbetalt konto.

22. Återbetalningar får endast behandlas med den avtalsslutande parten som har reserverat ordern.

23. Vi erbjuder inte återbetalning för förluster i följd av varandra.

24. Återbetalningar måste begäras inom 28 dagar efter orderdatum.

Betalning

25. Vår expeditionsavgift kommer samlas in av Hexpress Healthcare Limited i uppdrag av oss som vår agent när du betalar för våra tjänster och kommer skickas vidare till oss. Vi kommer att hämta din försändelse från Upphämtningsplatsen och leverera din försändelse till Leveransplatsen under detta Avtal mellan dig och oss. Avtalet mellan dig och oss är slutfört när du har betalat för våra tjänster.

26. Du måste betala för alla tillämpliga Avgifter som tillkommer för tjänsten vi erbjuder.

27. Då expeditionsavgiften ej uppges inkludera någon tillämplig moms, kommer du ha ansvar för momsen som kommer läggas till på expeditionsavgiften.

Dina skyldigheter

28. Du godkänner att se till att informationen du tillhandahåller oss är fullständig och uppriktig, att du samarbetar med oss gällande alla ärenden relaterade till våra tjänster och tillhandahåller oss trygg och obunden tillgång till Leveransplatsen.

29. Du godkänner att du ansvarig för att betala alla tillämpliga Avgifter och följer lokala lagar och tullagar. Om din Leveransplats är inom EU ska du kontakta lokala tullkontor för mer information gällande kostnader och förfaranden. Som konsument är du även importören av uppgifter och du måste se till att införseln av din försändelse är kompatibel med lagarna för landet dit försändelsen kommer levereras. Din försändelse kan komma att kontrolleras av tullen vid ankomst och vi kan inte garantera att paketet inte är manipulerat och fortfarande är i perfekt skick. Du godkänner att hålla oss oskadda och ersätter oss från ansvar.

30. Vi tar inte ansvar för händelser som inträffat till följd av att du illegalt har utnyttjat våra tjänster. Endast du är ansvarig för att se till att leveransen av din försändelse till Leveransplatsen är laglig.

31. Du förstår och godkänner att din försändelse måste godkännas på Leveransplatsen och att personen som tar emot leveransen måste ge vår budbärare ett lämpligt kvitto och att du godkänner att detta kvitto är ett formellt bevis på din Leverans av försändelsen från oss.

32. Om du inte är närvarande eller tillgänglig för att signera och ta emot din leverans kommer ett kort lämnas av budbäraren. Kortet kommer innehålla detaljer om vart du kan hämta ut din försändelse från oss eller hur du kan anordna om leveransen. Du kan välja att få din leverans skickad till din arbetsplats eller till vilken annan adress som helst angivet av dig.

33. Om vi inte kan leverera försändelsen till dig inom 3 dagar kommer du att få veta detta och vi kan skicka tillbaka din försändelse till Insamlingsplatsen på din bekostnad, avbryta din order och delvis ge dig en återbetalning (med förbehåll för eventuella avdrag) såvida vi inte har kommit överens om något annat.

34. Du blir bunden till dessa Allmänna Villkor när du betalar för våra tjänster.

35. Du är ansvarig för försändelsen och risken för försändelsen går omedelbart över till dig när du betalar för våra tjänster.

36. Du godkänner att ersätta oss vid eventuella förluster eller avgifter som vi kan få utstå på grund av förlust eller av att leveransen av din försändelse är omöjlig. Även till följd av bristande eller dålig paketering, av information som du har lämnat in eller till följd av misslyckande till att följa lagarna gällande Leveransplatsen.

37. Vårt Avtal med dig, tillsammans med din användning av våra tjänster under detta Avtal och alla lagar, transaktioner, tvister och kontroverser som kan uppstå i samband med detta avtal omfattas av domstolarnas exklusiva jurisdiktion i Storbritannien och Wales. Vi ska styras av, och tolkas i enlighet med lagarna (och inte lagkonflikternas regler) av Storbritannien.

Hexpress Healthcare Limited Service Limitations

 1. Hexpress Healthcare Limited (’Vi’, ’Oss’, ’Vår’) är en ett privat nätapotek och leverantör av medicinska tjänster baserade och registrerade i Storbritannien med Läkemedelsverket), Läkemedel och hälsovårdsprodukt reglerandemyndigheten (MHRA), och Care Quality Comission (CQC) Våra tjänster riktar sig främst till patienter som av olika anledningar inte har möjlighet eller tillgång till att träffa sin husläkare eller allmänläkare i verkligheten, och/eller inte har möjlighet att själv hämta sina vård på vårt apotek i Storbritannien.
 2. Medicinska onlinekonsultationer är inte till för att ersätta riktiga besök med din husläkare eller allmänläkare då vissa hälsotillstånd kan vara svåra att diagnostisera online. Din allmänläkare eller husläkare har oftast tillgång till din hela sjukvårdsjournal. VI REKOMMENDERAR ALLTID ATT PATIENTER KONSULTERAR MED DERAS HUSLÄKARE ELLER ALLMÄNLÄKARE OM DET ÄR MÖJLIGT.
 3. Våra medicinska tjänster kräver att du uppger uppriktiga svar och lämnar ut din sjukdomshistoria, för att tillåta våra läkare fatta tillförlitliga och lämpliga beslut. Våra läkare kan bestämma att de inte kan ordinera till dig och i det fallet, ska de råda dig att konsultera med din husläkare eller allmänläkare.
 4. Vi levererar inte din behandling till EU/EES utan kommer endast förse och dela ut din behandling och du måste antingen hämta din behandling från våra lokaler eller ordna med att hämta det från våra lokaler; och skulle du välja att ordna med att leverera din behandling, måste du du själv betala ett förbestämt leveransföretag, Kwik Shipments Limited, en leveransavgift för denna tjänst. När din behandling har delats ut (paketerad och redo för avsändning), kommer det finnas tillgängligt för upphämtning av dig på våra apotek i Storbritannien eller för insamling av Kwik Shipments Limited å dina vägnar för leverans till dig av en budbärare enligt dina önskemål.
 5. Priserna som ses på respektive produktsida inkluderar medicinska tjänster, medicinen, och leveransen. 6. Vi accepterar inte returer av, eller återbetalar, dina behandlingar (förutom i undantagsfall och sådana godkännanden och återbetalningar är helt på vårt eget beslut).
 6. Vi erbjuder endast mediciner licensierade i Storbritannien och som är godkända av Läkemedelsverket (MHRA)

"Senast uppdaterad: December 2020"

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel