• Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
  • Privat och konfidentiell tjänst
  • Genuina läkemedel
  • Heltäckande tjänst
  • Leverans nästa dag

Jetlag

Jetlag - symptom, läkemedel och behandlingar online

När du ska på semester eller affärsresa är jetlag det sista du vill drabbas av. Dessvärre är det ett mycket vanligt problem som drabbar många resenärer. Tidsskillnad är den största orsaken till jetlag och inträffar då din dygnsrytm rubbas, vilket ofta sker då man reser genom tre eller fler tidzoner.

Det som händer är att vår sömn och andra aktiviteter, som när vi äter, inträffar vid ”fel” tidpunkt i förhållande till vad vi är vana vid, vilket skapar sömnproblem. Det kan drabba alla som reser genom olika tidzoner, även vana resenärer, oavsett ålder och kön.

Det finns inte någon medicin särskilt framtagen för att behandla jetlag, dock kan behandling innehållandes melatonin hjälpa till att reglera sömnen och minska de symptom som förknippas med jetlag. Hos HealthExpress kan du beställa Circadin online efter det att du genomgått en online konsultation och blivit godkänd av en av våra läkare för behandling.

Dr. Anand Abbot

Medicinskt granskad av Dr. Anand Abbot MRCGP

Skriven av vår redaktion Senast granskad 23 juni 2024

Tillgängliga behandlingar
Blister Pack med Circadin® 2 mg med långvarig frisläppande tabletter
Circadin
Visa behandlingar
 

Vad är jetlag?

Jetlag är ett väldigt vanligt tillstånd många drabbas av då man reser långt. Då man reser genom olika tidzoner störs kroppens naturliga dygnsrytm vilket påverkar både ditt sömnmönster och när du blir hungrig. Det tar tid för kroppen att anpassa sig till den nya tidzonen, och innan den gjort det drabbas många av jetlag. Jetlag kan vara väldigt jobbigt för den drabbade och förstöra värdefulla dagar på ditt resmål. För affärsresenären kan det vara extra jobbigt då denne ofta har möten inplanerade som innebär att man måste fokusera och vara pigg och alert.

Vad har jetlag för symptom?

Då din normala dygnsrytm störs är de vanligaste symptomen vid jetlag de som påverkar dina sömnvanor. Vanligast är att man är trött och har svårt att somna då det är dags att sova lokal tid.

Till andra vanliga symptom utöver trötthet, svårt att sova samt fokusera inkluderar yrsel, illamående, förvirring, brist på energi, huvudvärk, orolig mage, förstoppning, torr i munnen och man kan även bli lättirriterad.

Symptomen varierar från person till person och brukar bli värre ju fler tidzoner man rest genom.

Vad orsakar jetlag?

För att förklara det enkelt så uppkommer jetlag då en person reser genom flera tidzoner med flyg. Detta på grund av att dygnsrytmen störs. Din dygnsrytm påverkas av många saker, bland annat ”tidssignaler” från omvärlden så som dagsljus, samt av den klocka vi har från födseln i vår hjärna som påverkar de hormoner som kontrollerar vår hunger, sömn och stress osv. Denna kontrollmekanism sitter i hypotalamus i hjärnans innersta delar. Hypotalamus sänder signaler till olika körtlar i vår kropp som tillverkar hormoner, bland annat melatonin som är det hormon i kroppen som styr vår dygnsrytm.

Dygnsrytmen hjälper med andra ord kroppen att upprätthålla sina normala rutiner såsom när du ska sova och äta. Kroppen är beroende av dessa rutiner för att kunna fungera och andra väsentliga faktorer är när du är exponerad för mörker och dagsljus under ett dygn. Då man förflyttar sig så snabbt mellan olika tidzoner som det innebär att resa med flyg störs din normala rytm och kroppen behöver tid för att anpassa sig till denna förändring.

Faktorer som påverkar jetlag effekten

Ju fler tidzoner du passerar desto mer ökar jetlag effekten. Svårast drabbad blir man om man flyger till andra sidan jorden och korsar 12 tidzoner.

Det är också bevisat att effekten varierar beroende på om man flyger österut eller västerut. Det brukar vara lättare då man flyger ”med” solen, d.v.s. västerut jämfört med österut.

Börjar man sin flygning på morgonen eller förmiddagen från Skandinavien och flyger västerut mot USA är det lättare att man landar på eftermiddagen/kvällen lokal tid på det nya resmålet (midnatt svensk tid). Man är oftast mycket trött efter så många timmars resande så man kan gå till sängs då man anländer och vakna på morgonen lokal tid.

Flyger man däremot österut, mot Asien, brukar omställningen vara svårare då man flyger ”mot” klockan och ofta landar den tidpunkt man flög iväg. Flyger du från Skandinavien på förmiddagen landar du troligtvis på förmiddagen i den nya tidzonen och är då ofta mycket trött och har svårt för att hålla dig vaken till kvällen.

Om man är på affärsresa i Japan bör man tänka på detta och lägga viktiga möten sent på eftermiddagen så man har chans till att återhämta sig.

Det sägs även att syrenivån på flygplanen kan ha en effekt då luften ofta är syrefattig och gör att man blir uttorkad, vilket skapar svår jetlag.

Vad kan jag göra för att förebygga jetlag?

Det finns ingenting som garanterar att du inte kommer drabbas av jetlag då du reser långt. Dock finns det olika åtgärder man kan vidta för att minska riskerna att drabbas.

Innan du reser kan du förbereda dig för tidsskillnaden genom att gå och lägga dig antingen tidigare eller senare, beroende på tidsomställningen på ditt resmål. Se även till att du är utvilad då du reser för att hjälpa kroppen att återhämta sig snabbare.

Stress är känt att förvärra jetlag så försök att undvika stress inför din resa. Små detaljer som att checka in online och vara på flygplatsen i god tid kan hjälpa till att minska den stress och oro som normalt sätt kan uppkomma i samband med flygningar.

Så fort du går ombord på planet kan du ställa om klockan till den lokala tiden på ditt resmål för att på så sätt gradvis anpassa dig.

Under själva flygningen är det viktigt att du dricker mycket vatten för att undvika att bli uttorkad. Håll dig borta från kaffe och alkohol då dessa har en uttorkande effekt.

Väl framme på resmålet är det viktigt att vistas ute i dagsljus under dagen för att återställa dygnsrytmen och äta på den lokala tiden även om du inte är hungrig.

Vissa personer tar sömntabletter då de anländer till resmålet för att hjälpa dem att sova, det finns dock faror med detta som risken att bli beroende.

Skulle du överväga att använda sömntabletter för att undvika jetlag bör du prata med din läkare.

Hitta rätt behandling

Det finns i dagsläget inget läkemedel som är speciellt framtaget för att behandla och motverka jetlag. Dock vet man att hormonet melatonin, som finns naturligt i kroppen, har stor betydelse på din sömn. Man kan minska effekterna av jetlag genom att tillföra kroppen detta hormon då det förbereder hjärnan på att sova. Melatonin baserade behandlingar, som Circadin, kan därför hjälpa dig att minska effekterna av jetlag och göra det lättare för dig anpassa dig till den nya tidszonen. Circadin är ett off-label läkemedel och du bör läsa om hur man använder denna sorts medicin innan du beställer den.

Hur kan jag köpa Circadin mot jetlag online?

Vill du undvika jetlag kan du köpa Circadin online hos HealthExpress efter det att du genomgått en online konsultation.

Viktigt att tänka på är att denna medicin är endast till för behandling av jetlag, inte som behandling för sömnproblem. Skulle du lida av det bör du ta kontakt med din vårdcentral.

Skulle du bli godkänd för behandling av jetlag av våra läkare kan du beställa Circadin från HealthExpress med möjlighet till snabb och smidig leverans.

Jetlag är ett jobbigt tillstånd som drabbar många som reser genom olika tidzoner. Även då det inte går att undvika helt så finns det vissa saker du kan göra både i förebyggande syfte, under själva resan och när du kommer fram för att lindra de symptom som hör till. Hos oss på HealthExpress kan du beställa behandling mot jetlag som hjälper din kropp att anpassa sig till tiden på ditt resmål.

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel