• Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag

Tamiflu

Köp Tamiflu online för effektiv behandling av influensa

 • Paket som innehåller 10 hårda kapslar av Tamiflu® 75 mg oseltamivir för oral användning
 • Paket som innehåller 10 hårda kapslar av Tamiflu® 75 mg oseltamivir med blisterpinnar
 • Blister Pack med Tamiflu® 75 mg oseltamivir
Dosering
75mg
Kvantitet
10 kapslar1025.00 kr
 
1025.00 kr
Snabbkassa
Beställ inom 7h 49min för att få din beställning den tisdag, 21 maj
Gratis leverans nästa dag

Mer information om Tamiflu

Vad är Tamiflu?

Tamiflu är ett läkemedel som används för att behandla influensa. Det angriper influensaviruset och stoppar det från att sprida sig i kroppen. Sedan 1999 har Tamiflu använts för att behandla över 50 miljoner fall av olika former av influensa. Under utbrottet av svininfluensa (H1N1) 2009 visade Världshälsoorganisationen (WHO) att Tamiflu var effektivt i över 98% av fallen i en testgrupp som bestod av 15 000 personer.

Vad innehåller Tamiflu?

Tamiflu finns som hårda kapslar och innehåller den aktiva ingrediensen oseltamivir - ett ämne vars effekt anses vara bevisad. Läkemedlet används inte bara för att behandla existerande influensa, utan ordineras också profylaktiskt för att förebygga sjukdomen. Det ersätter dock inte behovet av influensavaccin. Influensa kan ge allvarliga konsekvenser, särskilt för patienter som redan är försvagade. Dessa patienter bör vara särskilt uppmärksamma på tecken på influensautbrott i deras omgivning.

Viktigt att tidigt påbörja behandlingen

Influensavirus kan snabbt ge upphov till svåra symptom, vilka kan vara betydligt mer allvarliga än symptomen på en förkylning. Trots detta finns det inte säkra tecken på sjukdomen utan symptomen kan i många fall variera från person till person. Typiska symptom är akut hosta, feber och värk. När influensan inträffar måste personer i den omedelbara närheten också antas vara smittade. Därför bör även dessa personer påbörja en behandling med Tamiflu. Det är viktigt att du inte väntar i flera dagar i hopp om att symptomen försvinner, eftersom det är bättre ju tidigare behandlingen påbörjas.

Hur verkar Tamiflu?

Influensa är en mycket smittsam sjukdom och viruset sprider sig från en person till en annan genom att man hostar eller nyser. När viruset tagit sig in i kroppen angriper det cellerna för att kunna fortplantas. När det sedan angriper nya celler repeteras hela processen. Istället för att bara lindra symptomen av influensa, verkar Tamiflu genom att förhindra viruset från att sprida sig vilket gör att immunförsvaret lättare kan utplåna det. När man behandlas med Tamiflu blir resultatet att symptomen blir betydligt mildare och den tid då du är sjuk minskar. Läkemedlet innehåller den aktiva ingrediensen oseltamivir, vilket är en neuraminidashämmare.

Kemisk struktur för Oseltamivir

Hur använder man Tamiflu?

Tamiflu är en effektiv behandling mot influensa och behandlingen bör inledas i ett så tidigt skede som möjligt. Experter rekommenderar att behandling med influensaläkemedel påbörjas inom två dagar från att de första symptomen har framträtt. En förutsättning för användning av läkemedlet är att patienten fysiskt klarar av att svälja kapslar. Detta är inte alltid fallet när det gäller kritiskt sjuka patienter, äldre patienter och barn. I sådana fall rekommenderas istället att patienten tar Tamiflu oral suspension.

Den rekommenderade dosen av Tamiflu hos vuxna och ungdomar över 13 år, är en 75 mg-kapsel två gånger om dagen (en gång på morgonen och en gång på kvällen) under fem dagar. Man rekommenderar att Tamiflu tas i samband med måltid för att reducera risken för att man känner sig illamående. Det är viktigt att man använder hela kuren av Tamiflu även om man börjar känna sig bättre. Behandlingen bör påbörjas inom de två första dagarna från det att man börjat uppleva sjukdomens symptom. Om man glömmer en dos bör man ta den så snart man inser detta, såvida det inte är mindre än två timmar kvar till nästa dos.

Dosen av Tamiflu bör i vissa fall justeras efter patientens förutsättningar. Detta gäller till exempel när patienten har en nedsatt leverfunktion. Även för patienter med någon form av njursjukdom rekommenderas en anpassning av dosen. När det gäller äldre patienter svarar de generellt bra på Tamiflu, vilket gör att en justering av dosen endast är nödvändig om patienten skulle ha en njursjukdom.

Vilka biverkningar kan upplevas vid användning av Tamiflu?

Nästan alla läkemedel kan orsaka biverkningar utöver läkemedlets primära effekt. Ju viktigare läkemedlet är för din hälsa, i desto högre grad bör du uthärda mildare biverkningar. Vid influensa är det möjligt att symptomen på biverkningar tillskrivs läkemedlet istället för att de tillskrivs själva sjukdomen Därför bör du noggrant läsa igenom läkemedlets bipacksedel. I synnerhet svårt sjuka patienter uppmanas att läsa denna.

Biverkningarna kan vara lindriga och två exempel på sådana är illamående och kräkningar. Även buksmärtor kan förekomma. Dessa reaktioner går vanligtvis över efter några dagar. Du kan också uppleva yrsel och trötthet, samt akut bronkit och sömnlöshet. Biverkningar som du uppfattar som störande bör du rapportera till din läkare.

Vanliga och mycket vanliga biverkningar

 • Illamående
 • Sjukdomskänsla
 • Diarré
 • Magont
 • Huvudvärk
 • Blödning i mag-tarmkanalen
 • Uppsvälldhet i övre delen av buken
 • Infektioner i de övre luftvägarna
 • Bronkit
 • Yrsel
 • Sömnlöshet
 • Trötthet
 • Arytmier
 • Milt till svårt nedsatt leverfunktion
 • Hudreaktioner
 • Dimsyn

Ovanliga och sällsynta biverkningar

 • Öroninfektion
 • Lunginflammation
 • Bihåleinflammation
 • Öronsjukdom
 • Försämring av befintlig astma
 • Näsblod
 • Konjunktivit
 • Lymfadenopati
Vilka patienter bör inte använda Tamiflu?

Du som är överkänslig mot läkemedlets aktiva substans, oseltamivir, bör avstå från att ta läkemedlet. Detta gäller även dig som är känslig mot något av de andra ämnen som läkemedlet innehåller. Om du är osäker på om du är allergisk mot någon av ingredienserna i Tamiflu, bör du rådgöra med din läkare för att utesluta eventuella biverkningar i form av allergiska reaktioner.

Graviditet och amning

Tamiflu ska inte användas om du är gravid eller ammar, eftersom det inte finns ett tillräckligt stort underlag för att man ska kunna påvisa att det är säkert för gravida eller ammande personer att använda läkemedlet. Om du upptäcker att du har blivit gravid under din behandling med Tamiflu, eller misstänker att du är gravid, bör du omedelbart informera den behandlande läkaren om detta. Eftersom läkemedlet inte ska användas under vare sig graviditet eller i samband med amning, är det av yttersta vikt att du besvarar vårt medicinska frågeformulär på ett noggrant men framför allt ärligt sätt.

Kan interaktioner uppstå vid samtidig användning av andra läkemedel?

Läkemedel som innehåller ämnet pemetrexed bör inte användas samtidigt som du tar Tamiflu. Anledningen till detta är att oseltamivir kan förändra blodvärdena och effekten av pemetrexed. På så vis kan allvarliga biverkningar uppstå, såsom anemi, infektioner och nervskador. Du bör genast kontakta din läkare om du mår väldigt illa och kräks eller har diarré, blek hy, är trött eller yr, svimmar, får ovanliga blödningar eller blåmärken, har feber eller värk i kroppen, har influensaliknande symptom eller känner en domnande, brännande eller stickande känsla i händer eller fötter.

En annan känd interaktion gäller substansen entecavir. Användning av läkemedel som innehåller detta ämne tillsammans med Tamiflu med oseltamivir kan orsaka interaktioner mellan de bägge läkemedlen. Kontakta din läkare om ditt tillstånd förändras eller om du upplever ett ökat antal biverkningar. Eftersom din läkare kan bedöma risken för interaktioner mellan oseltamivir och andra läkemedel som du använder, bör du alltid meddela denne vilka läkemedel du tar, har tagit eller kommer ta.

Hur köper jag Tamiflu online?

Du kan köpa Tamiflu via HealthExpress efter att du genomfört en konsultation online. Denna enkla procedur tar bara några minuter och våra läkare kommer att ställa dig frågor om din medicinska historia. Detta kommer hjälpa dem att bedöma huruvida Tamiflu är lämpligt för dig att använda. När de gjort detta kommer vi att kontakta dig med vidare information kring hur du beställer Tamiflu. Du kan gå vidare i beställningsprocessen genom att antingen genom att logga in på vår hemsida eller genom att ringa oss och slutföra beställningen.

Hur lång tid dröjer det innan jag får mitt läkemedel?

Hela processen från det att du påbörjar konsultationen till dess att du har beställt Tamiflu tar vanligtvis under två timmar en normal arbetsdag. Kom ihåg att alla priser inkluderar expressleverans, vilket gör att du kan påbörja din behandling redan nästa dag.

Varför ska jag beställa Tamiflu på nätet hos Healthexpress?

Det finns flera fördelar med att beställa läkemedel på nätet via HealthExpress jämfört med att gå den traditionella vägen vid införskaffandet av dessa. Anledningarna till att du bör använda vår tjänst är flera och goda:

 • Vi har funnits i över åtta år, vilket gör att vi är några av de mest erfarna i branschen
 • Vi är registrerade hos Information Commissioner's Office (ICO), vilket garanterar konfidentiell hantering av personuppgifter
 • Vi erbjuder support dygnet runt från våra läkare, vår apotekspersonal och vårt patientsupport på svenska, engelska, spanska, italienska, franska, tyska, portugisiska och danska.

Hur vet jag att jag köper äkta Tamiflu när jag använder er tjänst?

När du beställer läkemedel online via oss kan du känna dig trygg i att du köper originalläkemedel. Alla läkemedel som tillverkaren av läkemedlet tillhandahåller är försedda med ett så kallat batchnummer. Detta finns tryckt på förpackningen och kan kontrolleras med hjälp av tillverkarens webbplats. På så vis kan du enkelt verifiera att det rör sig om Tamiflu i originalutförande av tillverkaren Roche.

Tamiflu info
Namn på behandlingTamiflu
Aktiv substansOseltamivir
TillverkareRoche
Trustpilot score4.8/5
Trustpilot recensioner19
TillgänglighetI lager
BeskrivningEtt populärt läkemedel för att förhindra och förebygga influensa.
Medicinsk statusReceptbelagt
TasOralt
TablettTablett
Dosering75mg
FörFör män eller kvinnor som vill skydda eller behandla sig mot influensa
Skall tasSe bipackssedel
LäkemedelsgruppLäkemedel mot influensa
AlkoholintagOkänt
AmningRådfråga läkare
Under graviditetenRådfråga läkare
Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel
TXT_SELECT_TREATMENT
Våra patienters lovord:
 • Hjälpsam och vänlig kundsupportVi finns tillgängliga måndag - fredag, 09:00 - 18:00
 • Inga dolda avgifter Priserna inkluderar leverans och recept
 • Nästa-dag-leverans För alla beställningar innan 16:00