• Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag

Malaria

Malaria - symptom, läkemedel och behandlingar online

Malaria är en av de allvarligaste riskerna det innebär att resa utomlands. Det är en av de farligaste sjukdomarna på jorden och den infektion som är orsaken till över 660 000 dödsfall årligen.

Det finns i dagsläget inget vaccin mot malaria, det bästa sättet att förhindra sjukdomen är att påbörja en kur av malaria tabletter innan du reser.
HealthExpress erbjuder en kostnadsfri konsultation online där du kan få hjälp att hitta rätt malariatabletter som kan skydda dig från att bli smittad, oavsett vart du reser i världen. Vi erbjuder snabb och smidig leverans så du kan få dina tabletter i tid innan du reser.

Dr. Anand Abbot

Medicinskt granskad av Dr. Anand Abbot MRCGP

Skriven av vår redaktion Senast granskad 22 juni 2024

Tillgängliga behandlingar
Malarone -paket med 12 filmbelagda tabletter med 250 mg actovaquon och 100 mg proguanilhydroklorid från GSK
Malarone
Visa behandlingar
Priser från 1485.00 kr

Vad är malaria?

Malaria orsakas av parasiten plasmodium som är en encellig organism som lever inuti den kvinnliga Anophelesmyggan och förs över till människan när myggan sticker. När du blivit stucken förs parasiten via blodet till levern där de förökar sig innan de angriper de röda blodkropparna. De fortsätter att föröka sig inuti blodkropparna tills dessa sprängs, vilket orsakar hög feber.

Det finns fyra olika typer av malariavirus: plasmodium falciparum, plasmodium ovale, plasmodium malariae och plasmodium vivax. Plasmodium falciparum är vanligast och även den farligaste formen då det oftast är detta virus som ligger bakom de flesta dödsfall orsakade av malaria. De andra tre virusen är mer godartade men kan fortfarande skapa relativt långvariga obehag och besvär.

Vilka symptom har malaria?

Beroende på vilket parasit man smittats med så kan symptomen variera, så även tiden innan de utbryter. I vissa fall kan sjukdomen ligga vilande i flera månader, upp till år, innan den bryter ut. Oavsett vilken malariaparasit man drabbats av symptomen liknande i form av feber och influensaliknande symptom. Till dessa hör frossa, svettningar, huvudvärk, muskelvärk, trötthet och ibland även illamående, kräkningar och diarré. Då man förlorar mycket röda blodkroppar kan malaria leda till gulsot och blodbrist (anemi).

Den farligaste parasiten, plasmodium falciparum, kan skapa allvarligare symptom som förutom att påverka det centrala nervsystemet även kan leda till njursvikt, blodbrist, blödningar, kramper och koma. Dessa symptom ger sig ofta tillkänna inom 3 månader och det är viktigt att man snabbt får hjälp då det kan leda till döden.

Skulle du få hög feber och/eller andra symptom under tiden du besöker ett resmål där det är känt att malaria existerar, bör du genast söka läkare. Likaså om du inom de närmsta månaderna efter det att du kommit hem från din utlandsvistelse får dessa symptom.

Kan malaria smitta mellan människor?

För att malaria ska kunna spridas vidare från människa till människa krävs det att en viss sorts mygga sticker en person infekterad med malaria och får i sig parasiten med blodet. I myggan måste den genomgå en förvandling i magtarmkanalen och när myggan sedan sticker nästa människa kan den föras vidare in i blodet. Det är alltså myggorna som är smittspridarna människor emellan. Enstaka fall har rapporterats där blodtransfusion har varit orsaken till smitta, likaså från mor till barn vid förlossning.

I vilka delar av världen kan jag drabbas av malaria?

Malaria är vanligast i tropiska och subtropiska delar av världen då Anophelesmyggan trivs där det är varmt och fuktigt. Malaria finns normalt sätt inte i Sverige utan de flesta som drabbas har blivit stuckna utomlands. Dock rapporterades det under 2013 att en sort av malariamyggorna hade hittats i Sverige. Dessa var dock inte av den sort som bär på den parasit som sprider malaria, så det fanns ingen anledning till oro.

I vissa delar av världen är det högre risk att drabbas än andra. Till dessa hör:

 • Nordafrika
 • Mellanöstern
 • Söder om Sahara
 • Södra- och central Asienv
 • Central och Sydamerika
 • Karibien
 • Papaua Nya Guinea, Salomonöarna och Vanuatu (Oceanien)

Den dödliga plasmodium falciparum malariaparasiten är vanligast i Afrika men förekommer även i Latinamerika, Asien och Oceanien.

Hur kan jag skydda mig mot malaria?

Det bästa sättet att skydda sig mot malaria är att undvika myggbett. Det kan du göra genom att ha myggnät i dörrar och fönster samt över sängen, smörja in dig med myggmedel och bära långärmade tröjor och byxor på kvällarna då myggorna är som mest aktiva. Luftkonditionering och fläktar kan även hjälpa till att hålla myggorna borta.

Det mest effektiva är dock läkemedel i förebyggande syfte, speciellt då man reser till platser där man vet att malariamyggan finns.

Vilka behandlingar i förebyggande syfte finns det mot malaria?

Då det finns ett flertal olika försiktighetsåtgärder man kan vidta för att skydda sig mot malaria är malariatabletter det mest effektiva sättet för att förebygga att drabbas. Malariatabletter fungerar genom att förhindra parasitens förmåga att föröka sig.

Man måste börja ta alla behandlingar i förebyggande syfte mot malaria innan man anländer till resmålet och även en kort period efter det att du återvänt. Ibland kan det ta flera veckor efter det att man blivit infekterad av viruset innan symptomen börjar visa sig. I somliga fall kan viruset ligga vilande så länge som ett år innan det bryter ut. Lyckligtvis så brukar det farligaste av virusen ge symptom inom 3 månader.

Kan jag köpa malariatabletter online?

Om du ska resa utomlands och vill skydda dig mot malaria kan du köpa malariatabletter online hos HealthExpress. Efter det att du genomgått en konsultation online kan en av våra läkare ge dig råd om vilka tabletter som passar bäst för dig, beroende på vart i världen du ska resa. Du kommer därefter kunna beställa de tabletter som passar dig bäst med möjlighet till leverans redan nästa dag.

Malaria är en av de farligaste sjukdomarna i världen orsaken till över en halv miljon dödsfall årligen. Det finns många förebyggande åtgärder man kan vidta för att förhindra att drabbas där malariatabletter är en av de mest effektiva.

Om du reser till ett land där malariamyggan finns är det en god idé att ta dessa tabletter för att förebygga att drabbas. Du kan beställa dessa hos oss efter att du genomgått en snabb konsultation online.

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel