• Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
 • Patientansvar Och Samtyckesavtal

Patientansvar Och Samtyckesavtal

Vänligen notera att detta dokument är en översatt version och att originalversionen av detta dokument på engelska har översatts till andra språk

De översatta versionerna av dokumentet är enbart av hövlighet och inga rättigheter får härstamma från dem översatta versionerna. I händelsen av en tvist gällande innehållet och översättningen i delar av texten eller eventuell inkonsekvens, motsägelse eller avvikelse mellan den översatta versionen och den engelska originalversionen ska den engelska versionen vara rådande och slutlig.

Den engelska versionen finns tillgänglig på vår webbplats här eller så kan den skickas till dig på din begäran.

Genom att använda denna webbplats, eller genomföra en medicinsk onlinekonsultation och köpa behandling bekräftar jag och anger sanningsenligt som om jag var under ed att:

 1. Genom att fortsätta med denna förfrågan för behandling och använda denna hemsida och tjänsten som erbjuds, samtycker jag till att följa alla allmänna villkor häri.
 2. Jag är minst 18 år och en vuxen individ med förnuftigt tänkande och dömande.
 3. Jag har tillåtelse av lagarna i mitt land där jag vistas att köpa och erhålla behandling och jag bekräftar att behandlingen är endast till mig själv, och jag ingår i detta avtal i enlighet med lagarna i landet där jag vistas.
 4. Jag, patienten har nyligen genomgått en undersökning hos min allmänläkare eller husläkare som har utvärderat min nuvarande hälsa och medicinska historia och fann både tillfredställande. Jag är överens om och förstår att syftet med denna tjänst är för att stötta och inte ersätta relationen med min husläkare eller allmänläkare.
 5. Min husläkare eller allmänläkare är legitimerad, och är tillgänglig för frågor eller vidare konsultation om det skulle vara nödvändigt. Jag bekräftar att jag omedelbart kommer kontakta han/hon för en nödvändig undersökning, behandling eller ingripande om jag skulle uppleva några biverkningar eller komplikationer eller ha några frågor om medicinerna. Jag är medveten om att läkaren som ordinerar och apoteket som delar ut behandlingen kan också bli kontaktade via mail eller telefon för att diskutera kring några funderingar. Jag godkänner att den ordinerande läkaren eller den utsedda företrädaren kan kontakta mig av vilken anledning som helst även om jag har bett dem att inte göra det.
 6. Ordinationen och medicinen som jag efterfrågar är uteslutande för mitt eget medicinska och privata bruk, de behövs för mitt hälsotillstånd och kommer inte användas eller säljas till utomstående eller lagras för att skapa ett överskott av mediciner utöver tillräckligt utbud.
 7. Jag har informerats av lämplig sjukvårdspersonal om förstår fullständigt fördelarna, eventuella biverkningar och riskerna med receptbelagda behandlingarna jag efterfrågar och kan få ordinerat. Jag har även studerat skriven eller material online om dessa mediciner inklusive på din och andra hemsidor som erbjuder grundlig information om ämnet.
 8. Jag kan ha använt medicinerna jag efterfrågar tidigare under läkarens ordination och användningen var trygg och fri från biverkningar. Jag bekräftar även att min husläkare och allmänläkare informerade mig att användningen av medicinen inte är kontraindicerad för mig och är anpassad efter mina medicinska behov.
 9. Genom att slutföra denna konsultation och allt annat associerat hädanefter, efterfrågar jag att en brittisk eller EU/EES legitimerad läkare agerar endast som ett tillägg till min husläkare eller allmänläkare. Jag godkänner och förstår att denna brittiska eller EU/EES legitimerade läkaren inte kommer ersätta min husläkare eller allmänläkare. Jag godkänner och bekräftar att jag ber att de utfärdar till ert apotek, för utdelning av mina recept.
 10. Jag kommer omedelbart kontakta min husläkare eller allmänläkare för nödvändiga ingripande om en komplikation eller biverkning skulle uppstå medan jag använder medicinen eller när som helst efter. Innan jag tar andra nya mediciner, samtycker jag till att först få tillstånd från en legitimerad läkare eller apotekare och tar fullständigt ansvar för detta. Jag samtycker till att lämna ut listan med mediciner som jag för närvarande tar och de som jag har beställt från hemsidan.
 11. Jag har svarat och kommer svara på alla frågor ärligt och utifrån min bästa kännedom på samma sätt som jag skulle svara vid en konsultation med min husläkare eller allmänläkare i verkligheten. Jag förstår att fullständigt avslöjande är väsentligt för att upprätthålla min personliga hälsa och säkerhet och jag kommer utan att misslyckas alltid följa detta villkor.
 12. Som en ytterligare försäkran av det förutnämnda, bekräftar jag att jag helt och hållet har lämnat ut all information kring min hälsa och medicinska historia som kan vara relevant för min efterfrågan av behandling och mediciner. Jag har inte lämnat ut eller missförstått någon information eller faktabaserat påstående under denna konsultation och är härmed relevant.
 13. Jag förstår fullständigt att det finns risker såväl som fördelar associerat med och i relation till användningen av något läkemedel eller behandling, och jag bekräftar att jag har nyligen genomgått en medicinsk undersökning hos min husläkare eller allmänläkare.
 14. Jag samtycker till att kontrollera mitt blodtryck och kommer att göra det minst en gång var 7 (SJUNDE) dag. Jag samtycker till att sluta ta medicinerna omedelbart om mitt blodtryck är högre än 140/90 (om det övre numret är högre än 140 eller om det undre numret är mindre än 90) och omedelbart konsultera min husläkare eller allmänläkare.
 15. Jag har enligt lag tillstånd att använda kreditkortet eller andra betalkort som kommer att användas för att köpa behandling, om min förfrågan godkänns och behandlas. Jag är auktoriserad kortägare eller behörig undertecknare för att använda betalkortet som används på denna hemsida.
 16. Jag har placerat ordern och använt hemsidan av fri vilja och inte under tvång. Jag har frivilligt valt att slutföra en medicinsk onlinekonsultation och att köpa en behandling på denna hemsida.
 17. Jag förstår och samtycker till att arrangera leveransen av min behandling, och göra det av fri vilja och inte under tvång.

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel