• Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
  • Privat och konfidentiell tjänst
  • Genuina läkemedel
  • Heltäckande tjänst
  • Leverans nästa dag
  • Vårt Medicinska Team

Vårt Medicinska Team

Din hälsa och välmående är vår högsta prioritet och vi har jobbat hårt för att alltid kunna leverera den bästa vården till våra patienter. Vårt medicinska team består av licenserade läkare och apotekare samt erfarna medicinska rådgivare som är registrerade hos General Medical Council (GMC).

All vår medicinska personal kontrolleras av Care Quality Commission (CQC) och kombinerar år av erfarenhet med expertis inom en mängd medicinska områden.

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel