• Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag

Levitra

Köp Vardenafil online för effektiv behandling av impotens

 • Paket med 4 vardenafil zentiva 10 mg film -täckta tabletter
 • Zentiva 10 mg vardenafil 4 filmbelagda tabletter i en låda med en blisterremsa
 • Zentiva vardenafil tabletter finns i en blisterremsa med 4 filmbelagda tabletter med en 10 mg dosering
Välj Medicin
Dosering
5mg
Kvantitet
4 tabletter425.00 kr
 
425.00 kr
Snabbkassa
Beställ idag GRATIS leverans nästa dag
Gratis leverans nästa dag

Mer information om Levitra

Vad är Levitra?

Levitra är ett potensmedel för män som lider av erektionsproblem. Levitra har funnits på marknaden sedan 2003 och är kliniskt bevisat att ha bra effekt även i lägre doser, till skillnad från många andra potensmedel. Detta innebär dessutom en minskad risk för biverkningar.

Medicinsk användning

Levitra används för att behandla patienter som har en nedsatt erektil förmåga, ett tillstånd som även kallas för erektil dysfunktion eller impotens. Det är dock viktigt att påpeka att läkemedlet inte på något sätt ökar själva njutningen eller framkallar en erektion. Det är istället tänkt att kombineras med sexuell stimulans, och kan i samband med denna hjälpa patienten att svara på stimulansen.

Fördelar med Levitra

Levitra fungerar vanligen bra vid behandling av impotens för män med hälsoproblem som annars innebär att man ska vara försiktig med potensmedel. Till dessa hör diabetes, högt kolesterolvärde och högt blodtryck. Levitra kan även tas i samband med måltid, något som ska undvikas med många andra potensmedel. Levitra har även visats sig ha bra effekt i de fall då Viagra eller Cialis inte fungerar.

Resultat i kliniska studier

Forskare vid Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki, Grekland publicerade i 2004 en studie, där man undersökt hur pass effektiv och säker behandling med vardenafil (den aktiva ingrediensen i Levitra) är. I studien deltog 323 patienter i form av europeiska män. Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper, varav den ena behandlades med 10 mg vardenafil och den andra fick placebo. Efter fyra veckor kunde patienten välja att fortsätta med samma dosering i ytterligare fyra veckor, öka dosen till 20 mg eller gå ner till 5 mg. Samma val gavs när dessa fyra veckor hade passerat.

Resultatet av studien visade att vardenafil var betydligt mer effektivt än placebo för behandling av impotens. Hela 80-86 procent av de patienter som behandlats med vardenafil upplevde att deras erektionsförmåga hade ökat, medan motsvarande siffra för patienterna i placebogruppen var 21-36 procent.

Hur fungerar Levitra?

Levitra ger effekt redan efter 15 minuter, vilket gör det till ett av de mest snabbverkande potensmedlen på marknaden, och effekten håller i sig i upp till 5 timmar. Precis som fallet är med många andra potensmedel, så fungerar inte Levitra utan sexuell stimulans. Detta innebär att du kan återfå erektion efter det att du fått utlösning om du återigen blir sexuellt upphetsad under dessa 5 timmar.

Den aktiva ingrediensen i Levitra

Den aktiva substansen i Levitra är vardenafil och detta ämne fungerar som så att det hjälper blodkärlen i penis att slappna av. Under sexuell stimulans gör detta det möjligt att öka blodflödet till penis som då blir styv. Det är som tidigare nämnts viktigt att notera att sexuell stimulering är helt nödvändigt för att läkemedlet ska kunna ge någon effekt på potensen. Hur Levitra med vardenafil verkar för att främja potensen hos män kan du läsa om nedan.

kemisk struktur för vardenafil

Verkningsmekanism

Hos män som lider av erektil dysfunktion (impotens), beror problemen ofta på att ett enzym som finns i kroppen (fosfodiesteras-5) bryter ner ett annat ämne (cykliskt guanosinmonofosfat) i ett för tidigt skede. Detta leder till att erektionen inte varar så länge som är önskvärt, eller aldrig uppnås. För att motverka denna effekt kan man använda sig av ett läkemedel som hämmar detta enzym och hindrar det från att bryta ner cykliskt guanosinmonofosfat i kroppen.

Levitra är ett läkemedel som tillhör kategorin PDE5-hämmare, och hindrar enzymet fosfodiesteras-5 (PDE5) från dess nedbrytning av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Resultatet blir att de högre nivåerna av cGMP tillåter penis svällkroppar att vidgas, vilket gör det möjligt för blodflödet till penis att öka. Det gör i sin tur att en erektion kan uppnås och under en längre tid bibehållas. Läkemedlets effekt förutsätter dock sexuell stimulans. Om inte intaget av preparatet kombineras med sexuell stimulering, kommer Levitra inte att ha någon inverkan på potensen.

Hur tar jag Levitra?

Den rekommenderade startdosen för Levitra är 10 mg och då den även finns i doser om 5 mg och 20 mg, kan din dos justeras efter behov så att den passar just dig. Tabletten tas tillsammans med lite vatten ungefär 15-60 minuter före planerad sexuell aktivitet. Detta kan göras efter en måltid lika väl som det kan ske på tom mage. Till skillnad från många andra behandlingar mot impotens kan Levitra tas efter måltid, vilket underlättar för mer spontanitet.

Värt att tänka på när du tar behandlingen

Levitra skiljer sig från andra potensmedel då det som sagt går bra att ta det i samband med mat och dryck. Dock bör man undvika allt för fet mat då det kan påverka effekten. Samma sak gäller större mängder alkohol, eftersom även det kan ha en negativ inverkan på läkemedlets effekt. Man bör också undvika grapefruktjuice då den likt fet mat och stora mängder alkohol kan minska effekten av läkemedlet. Levitra kan göra att man känner sig yr och i somliga fall kan det också påverka synen. Därför bör man undvika att köra bil eller använda verktyg om man skulle känna av någon av dessa effekter.

Eventuella biverkningar vid användning av Levitra

Alla läkemedel har vissa oönskade effekter som kan uppstå men som inte behöver göra det. I Levitras fall rör det sig framför allt om biverkningar som är milda till måttliga. En del patienter kan uppleva att synen plötsligt försämras antingen permanent eller tillfället, antingen på ena eller på båda ögonen. Om så är fallet, ska du omedelbart sluta ta läkemedlet och kontakta din läkare. Även rapporter om plötslig dövhet eller nedsättning av hörseln förekommer. De biverkningar som eventuellt kan uppstå vid användning av Levitra listas nedan.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos mer än 10 procent av patienterna):

 • Huvudvärk

Vanliga biverkningar (upplevs av upp till 10 procent av patienterna):

 • Yrsel
 • Nästäppa
 • Blodvallning
 • Magbesvär

Mindre vanliga biverkningar (drabbar upp till 1 procent av alla patienter):

 • Svullnad i ansikter, svalg och läppar
 • Sömnighet
 • Sömnsvårigheter
 • Domningar och minskad känsel
 • Förändrat färgseende, smärta eller obehag i ögonen, ljuskänslighet eller röda ögon
 • Svindel eller ringningar i öronen
 • Hjärtklappning eller ökad hjärtrytm
 • Andnöd
 • Nästäppa
 • Sura uppstötningar, magont, magkatarr, kräkningar, illamående, diarré
 • Muntorrhet
 • Ökade nivåer av leverenzymer i blodet
 • Hudrodnad och hudutslag
 • Värk i rygg eller muskler, muskelstelhet, ökade nivåer av muskelenzymet kreatinfosfokinas i blodet
 • Förlängd erektion
 • En känsla av att man är sjuk

Sällsynta biverkningar som kan upplevas av upp till 0,1 procent av användarna:

 • Ångest
 • Allergiska reaktioner
 • Inflammation i ögat
 • Svimning
 • Krampanfall
 • Minnesförlust
 • Ökat tryck i ögat eller ökat tårflöde
 • Hjärtattack, arytmi eller kärlkramp
 • Lågt blodtryck eller högt blodtryck
 • Bröstsmärtor
 • Näsblod
 • Inverkan på resultatet vid blodprover som undersöker leverns funktion
 • Huden är överkänslig mot solljus
 • Smärtsam erektion

Biverkningar som är mycket sällsynta och drabbar färre än 0,01 procent av patienterna, eller där frekvensen inte är känd:

 • Blod i sperma
 • Blod i urin
 • Blödning från penis

I vilka fall bör man vara extra försiktig med Levitra?

Som med de flesta läkemedel finns det personer som lider av olika hälsotillstånd och som äter särskilda mediciner som ska vidta extra försiktighet då de tar Levitra. Din läkare är den person som är bäst lämpad att avgöra om risk för kontraindikationer föreligger vid användning av läkemedlet. Du bör därför konsultera med denne om du känner dig osäker kring vad som gäller i ditt specifika fall. När du beställer Levitra från HealthExpress är det därför viktigt att du uppger all information som efterfrågas, för att våra läkare ska kunna göra en korrekt bedömning.

Till de som ska vara försiktiga då de tar Levitra hör:

 • Personer med hjärt- och leverproblem och personer där den fysiska formen av penis är påverkad, som exempelvis vid Peyronies sjukdom.
 • Sjukdomar som innebär att din erektion inte försvinner, hemofili eller om du har magsår.

I dessa situationer bör du inte ta Levitra:

 • Om du är allergisk mot vardenafil eller någon annan ingrediens.
 • Om du tar medicin som innehåller nitrater som används i vissa behandlingar mot kärlkramp, eller medicinerna ritonavir eller indinavir.
 • Om du nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke, alternativt har eller haft lågt blodtryck.
 • Om du har någon av vissa ögonsjukdomar och tillstånd som exempelvis NAION bör du också undvika att ta Levitra. Likaså om du får njurdialys.

Interaktioner med andra läkemedel

Det finns vissa andra läkemedel som kan orsaka problem om de tas i samband eller i nära anslutning till Levitra. Till dessa hör:

 • Nitrater (används mot kärlkramp) och amylnitrit.
 • Vissa läkemedel som kan påverka hjärtrytmen och vissa typer av antibiotika.
 • Alfa-blockerare (används mot högt blodtryck), samt ketokonazol och klaritromycin som används för att behandla svampinfektioner.
 • Använder du andra potensmedel, inklusive Levitra sugtabletter, ska du inte ta Levitra, och skulle du plötsligt få försämrad syn eller förlora synen måste du genast sluta ta Levitra och ta kontakt med din läkare.

Hur kan man köpa Levitra online på HealthExpress?

På HealthExpress kan du beställa Levitra online eftersom vi genomför en onlinekonsultation med varje patient. Vi är en onlineklinik och en läkare kommer att gå igenom dina uppgifter; om du godkänns så kommer ett recept på Levitra att skrivas ut till dig.

Vi rekommenderar våra patienter att aldrig använda så kallade onlineapotek som inte följer en procedur som involverar en läkare. HealthExpress är en certifierad onlineklinik med legitimerade läkare och därför kan vi tillhandahålla en helomfattande vårdservice för vissa typer av lättare receptbelagda läkemedel som inte kräver ett traditionellt läkarbesök, i enlighet med EU:s regler och bestämmelser.

Hur köper man Levitra på HealthExpress?

Du kan köpa Levitra efter att du först har fyllt i ett kort hälsoformulär. En av våra läkare kommer att utvärdera dina svar och vid godkännande så skickas en bekräftelse till dig via e-post, vilket ger dig möjlighet att beställa Levitra när du loggar in igen på ditt HealthExpress-konto som registrerades i samband med konsultationen.

Vår verksamhet och de apotek vi använder oss av är baserade i London; våra utskick är alltid säkra och diskreta. Beroende på den betalnings- och leveransmetod du väljer att använda så kan du få ditt paket levererat redan nästa arbetsdag utan extra kostnad.

Kan jag handla Levitra receptfritt?

Nej, Levitra är ett receptbelagt läkemedel och därför kan det inte köpas utan recept i Sverige. Onlineapotek och liknande webbutiker som erbjuder Levitra receptfritt online säljer ofta falska preparat med substanser som är illegala och som kan vara hälsovådliga.

Är det säkert att beställa Levitra på nätet via HealthExpress?

Ja. Vi tillhandahåller inte bara potensmedel som Levitra, utan även andra lättare receptbelagda läkemedel; vår verksamhet och apoteksservicen vi använder oss av regleras av brittiska MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency). Vårt team av Londonbaserade läkare är ackrediterade inom det brittiska vårdsystemet NHS. De skriver endast ut Levitra till patienter som kan ta preparatet utan hälsorisker, i enlighet med de uppgifter som lämnas i formuläret under onlinekonsultationen.

Vi regleras dessutom av Care Quality Commission och alla våra läkemedel kommer från världsledande läkemedelsbolag som t.ex. Bayer och Pfizer. Samtliga läkemedel som vi erbjuder har testats i kliniska studier och godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och svenska Läkemedelsverket.

Levitra info
Namn på behandlingLevitra
Aktiv substansVardenafil
TillverkareBayer
Trustpilot score4.2/5
Trustpilot recensioner46
TillgänglighetOut of Stock
BeskrivningKliniskt bevisad medicin mot potensproblem. Ett bättre alternativ för de med underliggande hälsoproblem.
Medicinsk statusReceptbelagt
TasOralt
TablettTablett
Dosering5mg, 10mg, 20mg
FörMän över 18 år med erektila problem
Skall tasVid behov
LäkemedelsgruppPDE5-hämmare
AlkoholintagKan påverka effekt
AmningInte relevant
Under graviditetenInte relevant
Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel
TXT_SELECT_TREATMENT
Våra patienters lovord:
 • Hjälpsam och vänlig kundsupportVi finns tillgängliga måndag - fredag, 09:00 - 18:00
 • Inga dolda avgifter Priserna inkluderar leverans och recept
 • Nästa-dag-leverans För alla beställningar innan 16:00