• Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
 • Övervikt

Övervikt

Övervikt - symptom, läkemedel och behandlingar online

Under de senaste decennierna har övervikt och fetma ökat avsevärt i världen, både bland vuxna och barn. Att gå ner i vikt är en utmaning för många och om du behöver hjälp med detta finns våra läkare här för att hjälpa. Produkten Xenical kan vara ett bra supplement då det effektivt hjälper dig att gå ner i vikt samt behålla den önskade vikten.

Dr. Caroline Fontana

Medicinskt granskad av Dr. Caroline Fontana

Skriven av vår redaktion Senast granskad 21 maj 2024

Tillgängliga behandlingar
Ett paket med 84 Xenical® -kapslar innehåller 120 mg orlistat
Xenical
Visa behandlingar
 

Vad är fetma?

Fetma är ett kroniskt tillstånd som innebär att du lagrar en så pass stor ansamling kroppsfett att det utgör fara för din hälsa. Fetma och övervikt uppstår när mängden kalorier du får i dig är fler än vad kroppen klarar av att förbränna. Andelen människor med fetma har ökat de senaste decennierna. I dagsläget uppskattas nära hälften av alla människor i Sverige lida av fetma eller övervikt vilket utgör cirka 58 procent av männen och 56 procent av kvinnorna. Bristen på motion och en balanserad kost utgör de främsta orsakerna till ökningen av fetma och övervikt bland människor i Europa och USA.

En vanlig typ av fetma är bukfetma som orsakas av att fett lagras runt organen i buken och runt tarmarna. Bukfetma utgör en allvarlig hälsofara då fettets placering gör att det har en förmåga att hamna i blodomloppet och på så sätt riskera att skada kärl, lever och blodfetter. Även blodtrycket kan påverkas negativt. Bukfetma kan orsaka diabetes typ 2 samt kärlkranssjukdom och leder ofta till en för tidig dödlig utgång.

För att ta reda på om du har fetma, kan du använda dig av måttet Body Mass Index (BMI) som fungerar på så sätt att det mäter förhållandet mellan din längd och vikt. Du räknar ut ditt BMI genom att dividera din vikt i kilogram med din läng i meter upphöjt till två. En person som har ett BMI mellan 25 och 29.9 anses vara överviktig, medan en person med ett BMI på 30 eller högre anses ha fetma. Ha dock i åtanke att måttet inte är 100 procent pålitligt då det även räknar med muskelmassa.

Vad orsakar kraftig övervikt?

Fetma och övervikt inträffar när ditt intag av kalorier är större än vad din kropp förmår förbränna. Människor konsumerar idag mer mat än vad man gjort i tidigare generationer, och en stor del av den mat vi får i oss innehåller kemikalier som är viktframkallande. För att nå, samt upprätthålla en hälsosam vikt, bör du därför se till att ditt kaloriintag och kaloriuttag någorlunda balanserar varandra. När det hamnar i obalans leder det antingen till viktökning eller viktminskning.

Fetma kan, utöver dåliga kostvanor, orsakas av en rad olika faktorer. Brist på motion och rörelse kan bidra till fetma och övervikt då vi naturligtvis bränner mindre kalorier ju mindre vi rör på oss. Fysisk aktivitet har även visat sig ha en påverkan på våra insulinnivåer. Ju mindre vi rör på oss, desto mer labila blir insulinnivåerna vilket leder till viktökning.

Biologiska faktorer spelar även en avgörande roll till varför vissa drabbas av fetma eller övervikt och andra inte. Kroppens förmåga att spara och förbränna kalorier är genetiskt kopplat, dock brukar gener inte utgöra den enda orsaken då det oftast handlar om en kombination av flera faktorer såsom miljö och attityd.

Övriga faktorer som kan leda till fetma och övervikt:

 • Problem med sköldkörteln.
 • Stress och/eller brist på sömn.
 • Hormonstörande ämnen (finns i vissa livsmedelsprodukter).
 • Vissa mediciner (exempelvis antidepressiva såsom Fluoxetine och Sertraline).
 • Sjukdomar och komplikationer såsom Hypotyreos, insulinresistens, Polycystiskt ovariesyndrom och Cushings syndrom.

Kan det leda till ytterligare hälsoproblem?

Fetma är ett mycket allvarligt tillstånd som har en negativ påverkan på hälsan. Utöver allmänt obehag och värk i kroppen, kan fetma leda till en rad allvarliga sjukdomar och komplikationer.

Personer som lider av fetma löper en större risk att drabbas av diabetes typ 2. Fetma och övervikt kan påverka cellernas förmåga att hantera det insulin bukspottskörteln bildar vilket hämmar kroppens förmåga att omvandla glukos till energi. För att åtgärda detta börjar bukspottskörteln producera ännu mer insulin vilket till slut resulterar i för höga blodsockernivåer.

I och med att fetma krupit ner i åldrarna och blivit allt vanligare bland barn, har även risken att drabbas av diabetes typ 2 ökat hos denna målgrupp. För att undvika att överviktiga barn inte drabbas av diabetes typ 2 och andra allvarliga följdsjukdomar, är det viktigt att motivera barnet att äta rätt samt motionera.

Fetma och övervikt kan även leda till onormala nivåer av blodfetter vilket i sin tur leder till ökad risk att drabbas av kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt eller kärlkramp). Kranskärlssjukdom orsakas av att plack lagras i artärerna runt hjärtat. Placken gör artärerna smalare vilket hämmar eller helt stoppar flödet av syrerikt blod till hjärtat. Detta leder till hjärtinfarkt. Placken kan även slita på artärerna vilket kan resultera i en blodpropp.

Utöver fysiska hälsoproblem kan fetma och övervikt leda till psykiska problem såsom depression, ångest och stress. De med fetma kan uppleva diskriminering från sin omgivning vilket kan påverka självkänslan och självförtroendet negativt. Det kan i sin tur leda till att de isolerar sig från vänner och familj samt att dåliga vanor blir svårare att bryta sig fri från.

Fetma och övervikt kan även leda till följande hälsosjukdomar och komplikationer:

 • För högt blodtryck.
 • Stroke.
 • Gallsten.
 • Sömnapné.
 • Pickwicksyndrom.
 • Hämmad reproduktion.
 • Vissa typer av cancer (exempelvis matstrupscancer, bukspottskörtelcancer, njurcancer, livmodercancer och sköldkörtelcancer.)

Snabb viktminskning

Att snabbt och smidigt gå ner i vikt kan låta lockande för många. De som önskar gå ner i vikt bör dock inte hänge sig åt snabba extremdieter eller kortsiktig extremträning då det kan utgöra fara för hälsan. Snabba och extrema viktminskningsmetoder är oftast inte heller hållbara och brukar inte ge långsiktiga resultat.

Studier visar att en alltför snabb viktminskning kan leda till hälsokomplikationer såsom ett försvagat immunsystem, uttorkning och hjärtklappning. Kroppen kan även berövas viktiga näringsämnen samt drabbas av en bromsad ämnesomsättning vilket kan leda till potentiell viktökning i framtiden.

För att bli av med din fetma eller övervikt på ett säkert, tryggt och effektivt sätt, rekommenderas du hålla dig till en diet där en viktminskning på högst 1-2 kilon i veckan gäller. Enligt Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) bör vuxna människor med övervikt inte gå ner mer än 5 – 10 procent av deras nuvarande vikt under de första 6 månaderna. Detta förordas då kroppen har svårt att förbränna en stor andel fett på kort tid, vilket kan leda till att kroppen istället börjar förbränna muskelmassa. Om du väljer att följa en snabbdiet, är det viktigt att det sker under bevakningen av en auktoriserad läkare för att inte äventyra din hälsa.

Vad finns det för hälsorisker med väldigt snabb viktminskning?

Extremt snabb viktminskning medför en rad hälsorisker och den främsta viktminskningen du märker kommer vara ett resultat av minskad vattenhalt och inte av fett. Den minskade vattenhalten i kroppen kan göra dig uttorkad och är ingen viktminskning som håller i sig.

Snabb viktminskning och snabb-bantning kan orsaka diarré, vilket i sin tur kan leda till ytterligare uttorkning som i längden leder till förstoppning. Att inte få i sig de vitala mineraler och vitaminer som kroppen behöver kan orsaka risk för undernäring, vilket leder till utmattning. Att förlora vikt för snabbt kan också leda till låga energinivåer och uthållighet. Det gör att du orkar mindre och känner dig trött.

Risker med att gå ner i vikt för snabbt
Uttorkning Snabb viktminskning innebär oftast endast minskad vattenhalt i kroppen
Trötthet och förlorad uthållighet Att gå ner i vikt snabbt betyder lägre kalorinivåer, vilket innebär att dina energinivåer reduceras och du känner dig orkeslös
Brist på mineraler och vitaminer En välbalanserad och hälsosam kost innehåller viktiga mineraler och vitaminer som kroppen behöver

Natrium- och kaliumnivåer påverkas också när du går ner i vikt alldeles för fort. När koncentrationen av dessa två komponenter är för lågt, kan du uppleva smärtsamma kramper såväl som en allmän känsla av att må dåligt.

Snabb viktminskning kan ha en effekt på huden och ge den ett torrt och narigt utseende. Håret kan också mattas och torka ut och du kan få ömtåliga naglar som en följd av snabb viktminskning. Ditt humör påverkas oftast genom en ohälsosam diet och får dig att känna dig lättirriterad eller få dig att känna dig deprimerad och ångestladdad.

Hur kan jag gå ner i vikt?

Det finns flera olika sätt att effektivt bli av med sin fetma eller övervikt. En bra början är att låta en läkare undersöka dig för att ta reda på vilken diet eller träningsprogram som passar dig bäst.

För att gå ner i vikt rekommenderas du hålla dig till en välbalanserad, kalorisnål diet samt regelbunden motion. För att bli av med ett kilo i veckan bör du skära ner på ditt dagliga kaloriintag med cirka 500 kalorier. Proteinrik mat, liksom frukt och grönsaker är att föredra då de dämpar din hunger samtidigt som de innehåller en låg kalorihalt. Socker och stärkelse har en förmåga att göra dig hungrigare och därmed trigga igång småätandet, och bör därför undvikas så gott det går.

Regelbunden motion är essentiellt för att uppnå viktminskning. Hur pass mycket fysisk aktivitet man behöver varierar från person till person, men cirka 150-300 minuter måttlig till intensiv fysisk aktivitet i veckan uppskattas vara lagom. Personer som lider av svår fetma kan dock behöva lägga ner mer tid på motion för att uppnå tillfredställande resultat. Tiden kan fördelas till korta sessioner under veckans gång och kan exempelvis omfatta raska promenader.

Om motion samt en balanserad kost inte hjälper dig bli av med din övervikt, kan Xenical (Orlistat) vara något för dig. Xenical är ett receptbelagt bantningspiller som verkar direkt i matsmältningssystemet genom att blockera ungefär en tredjedel av det fett du får i dig genom matintag, från att tas upp av tarmen. Xenical är lämplig för användning av personer med ett BMI på 30 eller högre, eller av personer med ett BMI över 28 och som löper risk att drabbas av riskfaktorer som exempelvis diabetes typ 2. Synliga resultat brukar kunna ses redan efter 2-3 månader av behandlingstiden.

Observera att användningen av Xenical och andra bantningspiller alltid bör kombineras tillsammans med en hälsosam diet samt regelbunden motion. Xenical verkar inte som ett substitut för dessa metoder och kan endast ha effekt om användaren följer medicinens anvisningar.

Fetmaoperation kan bli aktuellt för de som lider av svår fetma. För att uppfylla kraven att genomgå en fetmaoperation, bör man antingen ha ett BMI på 40 eller högre, eller ett BMI på 35-40 och vara drabbad av allvarliga komplikationer såsom svår sömnapné, fetma relaterad hjärtmuskelsjukdom eller diabetes typ 2. Man bör även ha försökt gå ner i vikt på alla tänkbara sätt tidigare utan att lyckas.

Fetmaoperation har visat ge mycket goda och långsiktiga resultat av viktminskning hos personer som lider av svår fetma. Det finns fyra olika typer av fetmaoperationer men den allra vanligaste fetmaoperationen i Sverige är Gastric Bypass. Operationen går ut på förminska magsäcken vilket gör att man inte kan hålla lika mycket mat som innan och därför fortare upplever mättnadskänslor. Liksom med alla operationer, kan även fetmaoperationer medföra risker och biverkningar. Du bör därför prata med din läkare om eventuella komplikationer som kan medfölja innan du genomgår en fetmaoperation.

Tänk på att alltid vara rädd om din kropp och inte överanstränga dig. Om du skulle uppleva smärta eller obehag ska du genast ta en paus från det du håller på med. Om du skulle uppleva en skarp och plötslig smärta i bröstet, bör du genast uppsöka akut vård.

Att köpa receptbelagda bantningspiller online

Det är enkelt och smidigt att köpa bantningspiller och annan receptbelagd medicin via Healthexpress. Här finner du ett stort utbud av receptbelagda mediciner online till rimliga priser.

Leveransen är snabb, diskret och kostnadsfri.

För att du ska känna dig trygg hos oss, ser vi till att varje order är godkänd och utskriven av en legitimerad läkare samt att varorna skickas från ett licensierat apotek inom EU.

Så här går det till: du börjar med en medicinsk konsultation i form av ett frågeformulär som bara tar några minuter att fylla i. Konsultationen ingår i priset och de personuppgifter du lämnar förblir konfidentiella. Formuläret skickas sedan till en av våra läkare som ser till att du beställt rätt medicin och att den passar just dig. När läkaren har godkänt beställningen skickas ett recept till vårt licenserade apotek som i sin tur skickar medicinen till den adress du angivit.

Hjälp mot övervikt

Om du önskar gå ner i vikt, bör du först och främst konsultera en läkare eller medicinsk rådgivare för att garantera att du får information om den behandling som är säkrast och bäst lämpad för dig. Vid behandling med bantningspiller och andra mediciner, är det viktigt att du läser anvisningarna som följer med läkemedelsförpackningen samt håller dig till den avsedda doseringen.

För att beställa Xenical hos oss, genomför du en kort online konsultation som sedan granskas av en läkare. Konsultationen sker helt utan förpliktelser, och den information du anger förblir konfidentiell.

Hur kan jag få hjälp med att gå ner i vikt?

Att försöka gå ner i vikt kan vara frustrerade, speciellt om man kämpar med både diet och motion och vågen fortfarande visar samma siffror.

Många bantningspiller och naturpreparat utlovar mirakel, vilket inte alltid är fallet. Det bästa du kan göra är att diskutera ditt viktproblem med en läkare eller medicinsk rådgivare som kan ge dig all den information du behöver om receptbelagda bantningspiller, såsom Xenical.

Du kan enkelt och utan förpliktelser genomföra vår online konsultation där en av våra läkare kan avgöra om Xenical är rätt för dig.

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel