• Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
  • Privat och konfidentiell tjänst
  • Genuina läkemedel
  • Heltäckande tjänst
  • Leverans nästa dag
  • Högt blodtryck

Högt blodtryck

Högt blodtryck - symptom, läkemedel och behandlingar online

Högt blodtryck, även kallat hypertoni, klassas som en av Sveriges folksjukdomar. Högt blodtryck innebär att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa ut blodet i kroppen. Efter ett tag kan detta innebära att hjärtat försvagas vilket kan leda till skador i hjärtat, hjärnan och kärlen. Lider man endast av lättare blodtryckshöjning kan det räcka med att man ändrar sin livsstil till en hälsosammare variant. Det finns inte någon exakt gräns på när man behöver behandling i form av läkemedel utan andra riskfaktorer spelar in såsom ålder och diabetes. På HealthExpress kan du beställa behandling mot högt blodtryck online efter det att du genomgått en onlinekonsultation.

Dr. Plauto Filho

Medicinskt granskad av Dr. Plauto Filho

Skriven av vår redaktion Senast granskad 31 maj 2024

Tillgängliga behandlingar
Ramipril -paketet med 5 mg Rampipril -film
Ramipril
Visa behandlingar
 

Vad orsakar högt blodtryck?

Högt blodtryck kan delas in i två typer: primär- och sekundär hypertoni. Primär hypertoni innebär att det inte finns någon identifierbar anledning medan sekundär hypertoni orsakas av ett enskilt hälsotillstånd eller som en biverkan av vissa läkemedel.

Primär hypertoni är den vanligaste formen av hypertoni och även då det inte finns någon identifierbar orsak så finns det många olika faktorer som spelar in. Högt blodtryck kan vara ärftligt och blodtrycket ökar med åldern, vilket är bägge är något som vi inte kan påverka. Dock finns det andra faktorer som vi kan styra över själva. Till dessa hör stress, en kost som innehåller mycket fett och/eller salt, för lite motion, övervikt och/eller hög alkoholkonsumtion.

Njursjukdom eller hormonrubbningar är de vanligaste orsakerna till sekundär hypertoni, man kan även få högre blodtryck som gravid. Det finns även vissa läkemedel vars biverkan är högt blodtryck såsom p-piller och ibuprofen. Anledningen till att man kan få högre blodtryck som gravid och vid hormonrubbningar är för att det bildas för stora mängder av hormoner.

Symptom vid högt blodtryck

Högt blodtryck ger oftast inga symptom. Ibland kan det visa sig genom trötthet och lätt huvudvärk. De flesta känner dock ingenting alls och det enda sätt att få reda på om man är drabbad är genom att mäta det.

I sällsynta fall kan högt blodtryck orsaka symptom som svår huvudvärk, illamående, svår trötthet, andnöd, dimmig syn och näsblod. Skulle du uppleva något av dessa symptom måste du genast söka läkarvård då det kan vara ett livshotande tillstånd.

Är högt blodtryck vanligt?

Ja. En av tre lider av högt blodtryck. Kanske det mest chockerande faktumet är att 18% av den manliga befolkningen och 13% av den kvinnliga beräknas att lida från hypertoni men får ingen behandling mot det, då det inte är medvetna om sitt problem.

Hypertoni är mer vanligt hos äldre människor. Statisk visar att bara 16% av män mellan 25 och 44 år har högt blodtryck. Detta ökar till 34% hos män mellan 45 till 54 år, det stiger till 47% av män mellan 55 och 64 år och ytterligare till 60% för män over 65 år.

Denna trend kan också ses hos kvinnor, som generellt sett har en mindre risk för högt blodtryck innan de når 55, då de löper nästan lika stor risk att utveckla högt blodtryck som män i samma ålder.

Bara 3% av kvinnor mellan 25 och 34 år lider av högt blodtryck och endast 10% av kvinnorna mellan 35 och 44 år är hypertoniska. Detta ökar till 26% för kvinnor mellan 45 och 54 år som lider av högt blodtryck.

Kan vem som helst drabbas av högt blodtryck?

Alla kan utveckla högt blodtryck, men vissa är mer benägna för hypertoni än andra.

Det är mer sannolikt att du utvecklar högt blodtryck om du lider av någon av följande faktorer:

  • Om du har en familjehistoria av högt blodtryck, stroke eller hjärtattack
  • Om du har diabetes, njursvikt eller hjärtsvikt
  • Om du har en ohälsosam livsstil, till exempel övervikt, om du äter för mycket salt eller om du är mycket stillasittande
  • Om du är äldre - risken ökar vartefter vi åldras, till den grad att över hälften av personer som är 60 eller äldre lider av hypertoni

Ta blodtrycket

Som sagt är det inte alltid högt blodtryck ger några symptom eller akuta problem. Detta innebär att du i många fall inte vet om att du lider av högt blodtryck. Ett sätt att få reda på om du är drabbad är om din läkare mäter ditt blodtryck under en viss tidsperiod för att se om du har ett ihållande problem. Detta görs vanligen under ett till två dygn och man får ofta låna med sig en blodtrycksmätare hem.

Om du har ett normalt blodtryck rekommenderas det att du mäter det vart femte år, skulle du ligga på gränsen till högt, dvs. 140/90 mm Hg rekommenderas det att du mäter det en gång om året.

Skulle det visa sig att du lider av högt blodtryck så görs oftast en undersökning där man även tar blodprov, EKG och urinprov för att se om det skadat något organ eller om det kan finnas någon bakomliggande sjukdom till att ditt blodtryck är högt. Man tar test för diabetes och höga kolesterolvärden då dessa sjukdomar utgör risk till att drabbas av hjärtsjukdomar och stroke.

Hur kan högt blodtryck påverka din övriga hälsa?

Högt blodtryck innebär att ditt hjärta måste arbeta hårdare för att pumpa ut blod i din kropp vilket kan försvaga ditt hjärta på lång sikt.

Det är väldigt viktigt att du strävar efter att sänka ditt blodtryck för om man inte behandlar det kan det skada dina blodkärl i form av kärlstyvhet och åderförfettning.

Om högt blodtryck lämnas obehandlat kan det orsaka en rad olika problem med hälsan. Till dessa hör:

Stroke – åderförfettning i hjärnan gör att blodkärlen blir smalare vilket gör att blodproppar kan bildas som i sin tur kan leda till en stroke.

Hjärtinfarkt och hjärtsvikt – då blodkärlen till hjärtat blir stelare bildas det lättare blodproppar som kan orsaka hjärtinfarkt. Hjärtmuskeln får arbeta hårdare och innebär att den blir uttröttad vilket kan orsaka hjärtsvikt.

Förutom blodproppar och hjärtproblem kan högt blodtryck även skada blodkärlen i njurarna, ögon och ben.

Gravida kvinnor måste kontrollera sitt blodtryck regelbundet även om det inte var högt innan för att minska risken att drabbas då det kan innebära fara för både mamman och barnet.

Hur ofta bör jag kolla upp mitt blodtryck?

Enligt Landstinget bör alla vuxna personer någon gång kontrollera sitt blodtryck. Är blodtrycket som det ska vara kan man göra en ny mätning efter ungefär fem år. Ligger det i gränsområdet, kring 140/90, bör man få det kontrollerat någon gång per år.

Människor med högt blodtryck behöver kontrolleras oftare, men frekvensen beror på den behandlingsmetod du föreskrivits av din doktor och ditt tillstånd.

Du kan få ditt blodtryck mätt av en sjuksköterska eller läkare, som använder en manschett med en uppblåsbar gummiblåsa inuti som sätts runt armen. Gummiblåsan pumpas upp, luften släpps sakta ut och den som gör undersökningen lyssnar samtidigt med ett stetoskop på ett blodkärl i armvecket.

Många lär sig att själva mäta sitt blodtryck via automatiska blodtrycksmätare, och kan då följa sitt tillstånd bättre.

Hur kan jag behandla högt blodtryck?

Om ditt blodtryck är lite högre än normalt har din läkare troligtvis rekommenderat dig att ändra din livsstil i första hand.

Skulle du lida av övervikt bör du försöka gå ner i vikt då det innebär att både blodtryck och halterna av blodfett och blodsocker sänks. Genom att motionera regelbundet kan man hjälpa till både sänka och förhindra att drabbas.

Kosten är väldigt viktig om man vill sänka sitt blodtryck. Man bör äta en kost innehållandes mycket frukt och grönsaker och med lite fett. Man ska också tänka på att inte salta för mycket. Lakrits är också något man ska undvika då det visat sig kunna höja blodtrycket.

Skulle ditt blodtryck vara högre än 140/90 mm Hg och din läkare tror att du kan vara i riskzonen för att drabbas av någon hjärtsjukdom inom de kommande 10 åren, kommer du antagligen få receptbelagd medicin utskrivet till dig. Läkemedel tillsammans med ändrad livsstil kommer hjälpa till att sänka ditt blodtryck.

Hur kan jag beställa behandling mot högt blodtryck online?

Hos HealthExpress kan du, efter att du genomgått en konsultation online, beställa behandling mot högt blodtryck då du blivit godkänd av en av våra läkare. Efter det att du gjort din beställning kan du få din vara levererad så snabbt som inom 24 timmar.

Vad ska jag göra om jag lider av högt blodtryck?

Högt blodtryck, även kallat hypertoni, klassas som en folksjukdom och man tror att ungefär 1.8 miljoner människor i Sverige är drabbade. Högt blodtryck kan ställa till med allvarliga problem för din hälsa om det lämnas obehandlat. Livsstilsförändringar brukar vara det man rekommenderar till en början. Ibland räcker det dock inte så behandling med läkemedel kan då behövas.

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel