• Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
 • Astma

Astma

Astma - symptom, läkemedel och behandlingar online

Astma blir allt mer vanligt och har ökat kraftigt de senaste 50 åren, främst i den industrialiserade världen. Astma kan hanteras genom att undvika kända triggerfaktorer (utlösare av astmaattacker) och genom att ta ordinerade behandlingar. Astmamediciner kan vara snabb- eller långverkande och kan tas när en astmaattack uppstår eller i förebyggande syfte.

På HealthExpress erbjuder vi en rad olika astmabehandlingar som du kan beställa med expressleverans till din dörr efter det att du genomfört en kostnadsfri onlinekonsultation. Du kan se våra behandlingar nedan och konsultationen tar inte mer än ett par minuter att fylla i.

Dr. Plauto Filho

Medicinskt granskad av Dr. Plauto Filho

Skriven av vår redaktion Senast granskad 06 juni 2024

Tillgängliga behandlingar
Paket ventolininhalationspray med 0,1 mg salbutamol per dos
Ventoline
Visa behandlingar
Priser från 475.00 kr
Bricanyl -paketet med turbuhaler på 0,5 mg terbutalinsulfat per dos
Bricanyl Turbuhaler
Visa behandlingar
Priser från 495.00 kr
Paket som innehåller 100 Aktivering PulMicort® Turbohaler® Budesonide 200 Micrograms Inhalator
Pulmicort
Visa behandlingar
Priser från 540.00 kr
Paketet innehåller 120 doser av Symbicort® Turbuhaler® 100/6 inhalationspulver
Symbicort
Visa behandlingar
Priser från 1135.00 kr
Flixotidpaket med 60 doser flixotid 10 mikrogram
Flixotide
Visa behandlingar
Priser från 395.00 kr
Paket med atroent inhalator
Atrovent
Visa behandlingar
Priser från 390.00 kr
Paket med seribetide® 250 Evohaler® och Seatide® 100 Accuhaler
Seretide
Visa behandlingar
 

Vad är astma?

Astma är en vanlig sjukdom som drabbar såväl lungor som luftvägar. Människor av alla åldrar kan drabbas även om sjukdomen ofta börjar under barndomen. Det finns för närvarande inget botemedel mot astma, men det finns ett antal enkla behandlingar som på ett effektivt sätt kan lindra symptomen. Vissa patienter, särskilt barn, kan växa ifrån sin astma. För många är det dock ett tillstånd som varar livet ut.

Två olika typer av astma

Man brukar dela in astma i två kategorier: allergisk astma och icke-allergisk astma. Vid allergisk astma utlöser immunförsvaret en allergisk reaktion när du kommer i kontakt med det ämne du är allergisk mot. Detta leder ofta till att ögonen rinner och kliar och att man bli snuvig. Astmasymptomen kan bryta ut till följd av denna allergiska reaktion. Vanliga allergier som kan vara utlösande faktorer för astma är pollenallergi och pälsdjursallergi. Cirka 25 procent av den svenska befolkningen pollenallergiker och cirka sju procent av de svenska barnen är allergiska mot pälsdjur.

Icke-allergisk astma är vanligare hos vuxna människor och troligtvis kan såväl genetiska faktorer som den miljö man vistas i påverka vilka människor som drabbas av astma och vilka som inte gör det. Rökning är en faktor som man vet kan orsaka icke-allergisk astma, men även luftvägsinfektioner, kall luft, avgaser, starka dofter och vissa läkemedel kan orsaka denna typ av astma.

Andra typer av astma

Förkylningsastma, ansträngningsastma och infektionsutlöst astma är andra typer av astma som brukar nämnas utöver de två huvudtyperna av sjukdomen. Förkylningsastma börjar oftast som en kraftig förkylning och varje gång man är förkyld fortsätter sedan astman att bryta ut. Det är vanligare att barn drabbas av denna variant.

Infektionsutlöst astma kan man drabbas av i samband med en infektion, medan ansträngningsastma kan uppkomma då man anstränger sig. Vid fysisk aktivitet drar man snabbare ner kall luft i lungorna vilket kan irritera luftrören. Personer med ansträngningsastma kan dra sig för att träna, men när man lider av astma är det viktigt att ha bra kondition. Regelbunden träning kan till och med lindra symptomen.

Vad orsakar astma?

Hos en person som har astma är luftvägarna inflammerade och känsliga. De blir trängre och igentäppta med slem när personen utsätts för vissa faktorer som kan utlösa astman. Dessa faktorer tros inkludera bland annat luftföroreningar, dagens hygienstandard och klor från simbassänger, men vi vet idag för lite för att kunna fastställa vilka av dessa faktorer som orsakar astma.

Vem riskerar att drabbas av astma?

Även om orsaken till astma ännu inte är känd, finns det flera olika faktorer som kan öka risken att en person utvecklar sjukdomen. Dessa inkluderar:

 • att man har genetiskt anlag för astma eller andra allergier såsom matallergier, eksem eller hösnuva
 • att man själv har en allergi
 • att man har bronkiolit (en virusinfektion i nedre luftvägarna hos små barn)
 • att man som barn exponeras för tobaksrök
 • att man fötts för tidigt eller hade en låg födelsevikt
 • att ens mor rökt under graviditeten

Vad kan utlösa astma?

Symptomen för astma uppkommer ofta till följd av en faktor som utlöser astman. Genom att känna till vad som utlöser din astma kan du enklare undvika dessa och på så sätt lindra dina symptom. Vanliga faktorer som kan utlösa astma inkluderar:

 • infektioner, särskilt infektioner i de övre luftvägarna såsom influensa och förkylningar
 • allergener såsom kvalster pollen, djurhår och fjädrar
 • luftburna ämnen såsom avgaser, föroreningar och cigarettrök
 • känslor som skratt eller stress
 • läkemedel, i synnerhet smärtstillande sådana som innehåller ibuprofen, acetylsalicylsyra eller betablockerare
 • matallergier
 • fysisk aktivitet
 • tillsatser i livsmedel såsom sulfiter (förekommer bland annat i inlagda livsmedel, öl, vin och torkad frukt) och tartrazin (ett gult färgämne)
 • väderförhållanden såsom plötsliga förändringar av temperaturen, blåst, kall luft, åskväder och varma, fuktiga dagar
 • inomhusklimat såsom mögel eller fukt samt kemikalier i golvmaterial och mattor

Vilka symptom är vanliga vid astma?

De främsta symptomen på astma är följande:

 • ett väsande eller pipande ljud när du andas
 • andnöd
 • en trängande känsla över bröstet
 • hosta

Det kan finnas flera olika orsaker till att dessa symptom uppstår, men de är sannolikt kopplade till astma om de:

 • inträffar ofta och är återkommande
 • förvärras på kvällen och tidigt på morgonen
 • verkar inträffa till följd av en utlösande faktor för astma, såsom träning eller exponering för en allergen som till exempel päls eller pollen

Om du tror att du själv eller ditt barn kan ha astma, eller om du har astma och upplever att det är svårt att kontrollera symptomen, bör du uppsöka din läkare. Symptomens allvarlighetsgrad kan variera från person till person. De kan ofta komma och gå, men är mer bestående hos vissa människor.

Vad är ett astmaanfall?

Ibland kan symptomen tillfälligt förvärras, vilket kallas för ett astmaanfall. Astmaanfall kan antingen ske plötsligt eller gradvis under ett antal dagar. Tecken på att du drabbats av ett allvarligt astmaanfall är:

 • att symptom som det väsande ljudet, den trängande känslan över bröstet och hostan blir allvarligare och konstanta
 • att du drabbas av andnöd och av den anledningen inte kan prata, äta eller sova
 • att du andas snabbare
 • att hjärtat slår snabbt
 • att du känner dig dåsig, yr, utmattad eller förvirrad
 • att du svimmar
 • att dina fingrar eller läppar blånar (blir blå)

Om du har fått diagnosen astma kan symptom på ett astmaanfall vara att din inhalator inte hjälper för att lindra symptomen och att din PEF-kurva är betydligt lägre än normalt.

Hur kan jag förebygga astmaanfall?

Genom att vidta följande åtgärder kan du minska risken för att drabbas av ett astmaanfall:

 • Försök att hålla dig borta från kända faktorer som kan utlösa astma.
 • Försäkra dig om att du använder de förebyggande behandlingar du fått förskrivna.
 • Upprätthåll en hälsosam livsstil för att minska uppkomsten av symptom.
 • Gå på regelbundna hälsokontroller åtminstone en gång per år.
 • Kontrollera med din läkare eller astmasköterska att du använder din inhalator på ett korrekt sätt.
 • Ignorera inte dina symptom om de blir värre eller om du behöver använda din inhalator oftare än vanligt. Om dina symptom förvärras bör du boka en brådskande tid hos din läkare.

Vad ska jag göra om jag får ett astmaanfall?

Om du tror att du får ett astmaanfall bör du göra följande:

 • Sitta ner och försöka andas lugnt och stadigt. Det är viktigt att du försöker hålla dig lugn eftersom symptomen kan förvärras om du drabbas av panik.
 • Inhalera en dos av din astmamedicin en gång per halvminut eller minut, upp till totalt 10 doser. Om du har en inhalationsbehållare (spacer) bör du använda den för att öka träffsäkerheten och minimera mängden läkemedel i munhålan.
 • Du bör ringa 112 och be om en ambulans om du inte har din inhalator med dig eller om du inte mår bättre efter att ha tagit 10 doser.
 • Om ambulansen inte har kommit inom en kvar inhalerar du på nytt en dos av astmamedicinen en gång per halv minut eller minut, dock maximalt 10 doser.
 • Även om dina symptom lindras och du inte behöver ringa 112 bör du inom 24 timmar träffa din läkare eller astmasköterska.

astmaattacker

Vad ska jag göra efter ett astmaanfall?

Inom 48 timmar från dess att du har lämnat sjukhuset, eller inom 24 timmar från astmaanfallet om du inte behövde uppsöka vård, bör du träffa din läkare eller astmasköterska. En av sex patienter som behandlas på sjukhus för en astmaattack behöver på nytt söka vård inom två veckor. Det är därför viktigt att du diskuterar med vårdpersonalen hur du kan minska riskerna för att drabbas av nya astmaanfall i framtiden.

Diskutera med din astmasköterska eller läkare vilka förändringar du kan tänkas behöva göra för att på ett säkert sätt hantera ditt tillstånd framöver. Det kan till exempel röra sig om att doseringen av din astmabehandling behöver justeras eller att du behöver visas hur du på ett korrekt sätt använder din inhalator.

Hur diagnostiseras astma?

Om du tror att du har astma bör du söka vård på en vårdcentral. Det första som händer är att du får berätta om de besvär du upplever för en läkare. Läkaren gör sedan en undersökning och kontrollerar statusen på dina lungor. Lungorna kan undersökas på flera olika sätt, varav de vanligaste är användning av PEF-mätare eller spirometri. Bägge dessa metoder undersöker lungornas funktion, men de gör det på olika sätt.

Vilka astmabehandlingar kan man beställa online?

Du kan hantera din astma på ett framgångsrikt sätt genom att använda dig av någon av de effektiva behandlingar som finns att tillgå, samt ta del av råd och stöd. Även om det inte går att bota själva sjukdomen, finns det flera olika behandlingar som effektivt kan lindra dina symptom och säkerställa att astman inte hindrar dig i din vardag. De läkemedel som används för att behandla astma tillhör flera olika läkemedelsgrupper. Läkemedlen fungerar på olika sätt och kan ofta kombineras för att maximera effekten. Allvarlighetsgraden av dina symptom avgör vilka läkemedel du bör använda. En stor del av de behandlingar mot astma som idag finns tillgängliga ska tas genom munnen, det vill säga inhaleras. För att underlätta inandning av läkemedlen används en inhalator. Här på webbplatsen kan du få mer information om behandling av astma med hjälp av läkemedel samt behandling av astma med salbutamol.

En vanlig kombination är att du får kortison samt såväl snabbverkande som långverkande luftrörsvidgande medel. De långverkande läkemedlen rekommenderas för daglig användning och är tänkta att minska känsligheten och uppsvälldheten i luftvägarna. De snabbverkande luftrörsvidgande medlen såsom Ventoline slappnar av luftvägarna och öppnar upp dessa under ett astmaanfall. Ibland kan man använda sig av både ett förebyggande läkemedel och ett snabbverkande sådant under ett anfall, för att lindra symptomen. Bägge dessa typer av läkemedel finns tillgängliga till försäljning hos HealthExpress.

Vilka behandlingar mot astma kan jag beställa?

Genom att använda dig av vår snabba och diskreta tjänst kan du ofta få din astmabehandling inom 24 timmar från beställningstillfället. Beställningsprocessen är väldigt enkel - du börjar med att genomgå vår onlinekonsultation som är kostnadsfri och förutsättningslös. Konsultationen tar endast några minuter och skickas vidare till våra läkare. När din konsultation har godkänts skickas receptet på ditt läkemedel till vårt apotek där din behandling förbereds för expressleverans. Via oss kan du efter genomgången onlinekonsultation beställa följande receptbelagda läkemedel:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel