• Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
  • Privat och konfidentiell tjänst
  • Genuina läkemedel
  • Heltäckande tjänst
  • Leverans nästa dag
  • Juridisk Information

Juridisk Information

Vänligen observera att detta dokument är en översatt version och att originaldokumentet som är på engelska har blivit översatt till andra språk.

Translations

Här kan du hitta användbara länkar till vår hemsidas Regler och Villkor, vår Sekretesspolicy och Patientansvar. All information relaterad till Skydd av Information kan läsas under Sekretesspolicy. Alla länkar till externa hemsidor innebär inte ett samtycke av det länkade företaget.

En av de vanligaste frågorna vi får på healthexpress är huruvida vi agerar i enlighet med svensk och Europeisk lagstiftning. Svaret på detta är kortfattat, Ja. Vi på healthexpress följer alla Svenska och Europiska länders lagstiftning. Det innebär att du för eget bruk kan beställa läkemedel från annat EU-land för upp till 3 månaders bruk. Lagstiftningen kan väldigt enkelt förklaras som så, att det är helt lagligt att beställa läkemedel online, från annat EU-land, om; Utskrivande doktor är verksam inom EU, samt om apoteket som skickar ut ditt läkemedel är registrerat inom EU.

Våra apotekare

På healthexpress är det vår strikta policy att endast samarbeta med apotek som är registrerade inom EU och i Storbritannien. Vi använder betrodda tjänster för att paketera och skicka ut beställda varor. Detaljer för utskickande apotek finns listade nedan, om du av någon anledning skulle vilja eller behöva kontakta dem.

Apotekare: Albert René Terpstra (Registration No. 39048698617)
Adress: Apotheek Bad Nieuweschans B.V. (Registration No. 57429154),
Verlengde Hoofdstraat 1D, Bad Nieuweschans
9693AB Netherlands

Doktorernas Tjänster

Våra samarbetsläkare är kvalificerade EEA-läkare.

Om du endast vill beställa ett EEA-recept, utan att beställa själva läkemedlet, ber vi dig kontakta oss på 08 4468 2410. Vår patientsupport kan tillhandahålla priser för den här tjänsten.

Externa Länkar

EMA

Det Europeiska Läkemedelsverket (EMA) ansvarar för prövning och godkännande av läkemedel avsedda för användning inom Europeiska unionen (EU). EMA är även ansvariga för att upprätthålla att dessa produkter är säkra, och har en tillräckligt hög nivå av kvalitet, effektivitet och säkerhet i enlighet med EU:s regler.

MHRA
MHRA (The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) är den brittiska motsvarigheten till läkemedelsverket i Sverige. De är ansvariga för att regulera annonsering och marknadsföring av medicinska och örtbaserade produkter, samt garantera att riktlinjerna för marknadsföring online följs inom Storbrittanien. MHRA är också ansvariga för att garantera att alla läkemedel som introduceras på den brittiska marknaden är säkra att använda.

GMC
GMC betyder The General Medical Council. Det är en myndighet för alla verksamma doktorer inom Storbrittanien. Deras funktion är att garantera att alla riktlinjer och bestämmelser följs, och framförallt garantera patienters säkerhet. Alla doktorer i Storbrittanien måste vara registrerade inom denna organisation. Du kan enkelt kontrollera våra doktorers status på listan över registrerade medicinska utövare genom att klicka här.

Data Protection
Arbetet som IOC (Information Comissioner's Office) utför är till för att garantera att en korrekt hantering av personlig information utförs av alla företag som på ett eller annat sätt insamlar och sparar kunders information, och för att främja en god informationshantering.

Vi är registrerade vid IOC (Information Comissioner's Office) under numret Z2900979.

Vad hittar jag på den här sidan?
Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel