• Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
  • Privat och konfidentiell tjänst
  • Genuina läkemedel
  • Heltäckande tjänst
  • Leverans nästa dag
  • Högt kolesterol

Högt kolesterol

Högt kolesterol - symptom, läkemedel och behandlingar online

Högt kolesterol är ett vanligt problem bland både män och kvinnor i Sverige. Med ett högt kolesterolvärde menas att man har höga nivåer av de skadliga blodfetterna, främst LDL-kolesterol (låg densitets lipoprotein), vilket betecknas som "dåligt" kolesterol. Generellt sätt så har män en högre nivå av detta kolesterol än kvinnor. Högt kolesterol är i sig ingen sjukdom men det är orsaken till ett flertal olika hjärtsjukdomar. Många människor är inte medvetna att de lider av högt kolesterol förrän komplikationer börjar uppstå.

Att ändra sin livsstil genom träning och kost är det bästa sättet att sänka sina kolesterolnivåer på. Man kan även behandla och hantera högt kolesterol genom att använda läkemedel, så kallade statiner som Simvastatin, Crestor, Lipitor och Zocord. Du kan köpa dessa på HealthExpress efter att du genomgått en gratis konsultation online. Om en av våra läkare godkänner din konsultation kan du göra din beställning.

Dr. Caroline Fontana

Medicinskt granskad av Dr. Caroline Fontana

Skriven av vår redaktion Senast granskad 30 maj 2024

Tillgängliga behandlingar
Paket med simvastatintabletter
Simvastatin
Visa behandlingar
Priser från 355.00 kr
Paket med 5 mg Crestor -tabletter
Crestor
Visa behandlingar
Priser från 1300.00 kr
Paket med 10 mg zocor -tabletter
Zocor
Visa behandlingar
Priser från 1355.00 kr
Paket med 10 mg lipitor -tabletter
Lipitor
Visa behandlingar
 

Vad är högt kolesterol?

Kolesterol är en vaxliknande substans, känd som lipider. I princip alla cellmembran i kroppen är uppbyggda av kolesterol och det spelar en viktig roll i produktionen av köns- och steroidhormoner. Det finns två typer av kolesterol i kroppen, "HDL kolesterol" (vad benämns som bra kolesterol) och "LDL kolesterol" (vad som benämns vara dåligt kolesterol). Att ha en alltför hög nivå av LDL (Låg densitets lipoprotein) i ditt blod är vad som klassas som högt kolesterol och är farligt, medan en hög nivå av HDL är hälsosamt.

Vad är skillnaden mellan bra och dåligt kolesterol?

Vad som gör kolesterol bra eller dåligt för dig är beroende på typen av lipoproteiner de binder med i kroppen. Kolesterol behöver lipoproteiner för att förflytta sig i din kropp. En del transporterar kolesterolet till dina celler, där det kan användas av cellerna och andra transporterar med sig kolesterolet tillbaka från cellerna till levern, där det kan upptas av kroppen.

Hög densitets lipoproteiner (HDL) för med sig kolesterol från cellerna, medan låg densitets lipoproteiner (LDL) för det till dina celler. Om det är för mycket LDL för dina celler att använda, kan det resultera i att LDL-halten byggs upp, vilket kan resultera i blockering av dina artärer.

Vad orsakar ett förhöjt kolesterolvärde?

Det finns olika faktorer som kan öka risken att du utvecklar ett högt kolesterol, varav de flesta är behandlingsbara och de går även att förebygga.

En av huvudorsakerna för hög kolesterol är livsstilsfaktorer, vilka inkluderar att äta mat med höga nivåer mättat fett, såsom rött kött, fläskkorv, hård ost, smör, ister, bakverk, tårtor, kakor och grädde med mera. Om du lider av fetma eller är överviktig är risken större att du har högre nivåer LDL i blodet. Att inte träna kan också orsaka ökade LDL nivåer.

Existerande hälsotillstånd såsom ett högt blodtryck, diabetes, njur- eller leversjukdomar eller en underaktiv sköldkörtel kan alla resultera i ett förhöjt kolesterolvärde. Att behandla dessa tillstånd, så kallade underliggande sjukdomar, kan ofta vara fördelaktigt för att reducera nivåerna av LDL.

En del personer kan vara genetiskt betingade att drabbas av högt kolesterolvärde, något som är känt som hyperkolesterolemi och påverkar en av 500 personer. Blodets kolesterolnivåer ökar också med ålder.

Hur påverkar högt kolesterol din hälsa?

En hög nivå av "dåligt kolesterol" är inte ett problem i sig men kan orsaka många andra hälsoproblem såsom trånga blodkärl (åderförkalkning), hjärtattack eller stroke. Om kolesterol tillåts byggas upp och täppa igen artärerna kan det hindra syresatt blod från att nå din hjärna, hjärtat och andra vitala delar av kroppen. Det kan också öka risken att utveckla blodpropp eller kranskärlsjukdomar (hindrande av blodtillförsel till hjärtat).

Behandlingsmetoder för högt kolesterol

Ändrad livsstil i form av hälsosam kost och att bli mer aktiv är oftast de första behandlingsmetoderna som rekommenderas om ditt problem med för högt kolesterolvärde inte är medärvt. Om du på grund av ett existerande problem eller andra faktorer inte har möjlighet att reducera det farliga kolesterolet i blodet, kommer en läkare vanligen att rekommendera statin behandlingar – såsom Simvastatin – vilket hindrar levern från att producera "dålig kolesterol".

Alternativt, kan aspirin (acetylsalicylsyra) och niacin (nikotinsyra) komma att rekommenderas. Aspirin fungerar genom att förhindra blodproppar, medan niacin är ett vitamin B som sänker kolesterolhalten i blodet och ökar lipoproteinnivåerna som transporterar bort kolesterol. Ezetimibe rekommenderas till människor som inte kan ta statiner eller för att användas i samband med statiner för att sänka deras LDL nivåer.

Receptbelagda läkemedel

Receptbelagda läkemedel, kända som statiner (Simvastin, Atorvastin och Rosuvastatin), finns tillgängliga för att behandla högt kolesterol. Dessa läkemedel fungerar genom att sänka koncentrationen av LDL i ditt blod, men bör endast användas om du redan gjort justeringar i din livsstil och har haft liten eller ingen framgång, eller om du har hjärt- och kranskärlsjukdomar.

Statiner är vanligtvis väldigt effektiva i att behandla högt kolesterol men i fall där dessa typer av behandlingar inte passar kan ett läkemedel såsom Ezetrol användas. I svåra fall kan Ezetrol användas i kombination med statiner.

Vad ska jag göra om jag lider av högt kolesterol?

"Högt kolesterol blir allt vanligare och kan leda till högre risk att drabbas av en rad hälsoproblem, bland annat hjärt-och kärlsjukdomar. Det bästa och enklaste sättet att behandla och förebygga höga nivåer av LDL i blodet är genom att se över dina kost- och träningsrutiner. Att vara aktiv och äta mat som inte innehåller högt mättat fett kan göra stor skillnad för att reducera risken att drabbas av högt kolesterol.

Har du redan drabbats kan det lyckligtvis behandlas med receptbelagda läkemedel. Hos oss på HealthExpress kan du beställa behandling efter det att du genomgått en online konsultation så att en av våra läkare kan se till att du är lämplig för behandling."

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel