• Vores Kundeservice Team er tilgængelig nu: man.-fre. 9:00-18:00
 • Privat og fortrolig service
 • Ægte medicin
 • Komplet service - Ingen skjulte omkostninger
 • Levering næste hverdag
 • Vilkar og betingelser

Vilkår og betingelser

Før vi kan behandle din ordre, skal du markere dette felt for at bekræfte at du har læst, forstået og indvilger i de vilkår, der fremgår af følgende dokumenter: Vilkår, Begrænsninger, Databehandling, Erklæring om patientansvar; at du bestiller behandlingen til dig selv; at EU- og EØS-leveringer foretages af et anvist uafhængigt fragtfirma, Kwik Shipments Limited, som du har aftalt din egen levering med, som du har afgivet leveringsoplysninger til, at du har givet autorisation til at afhente din behandling på vores apotek for at levere den til dig, at du har givet os ret til at opkræve din betaling for levering af din behandling for at sende den til dem, at vi kan behandle dine personoplysninger som en del af, og for at holde dig orienteret om status for, din ordre.

Jeg vil gerne modtage salgsfremmende e-mails fra Hexpress Healthcare Limited. (Valgfrit)

Disse generelle vilkår og betingelser ("Juridiske vilkår") definerer sammen med vores Privatlivspolitik og vores Cookiepolitik vores aftale med dig ("Aftale") og giver dig oplysninger om os, vores produkter og tjenester, som kan hentes på vores websted ("Websted") og mobilapp ("App"). Du vil kunne gennemføre onlinekonsultationer med, og få private recepter fra, vores læger, og at få behandlinger fra vores apotek i Storbritannien. Disse Juridiske vilkår fastlægger også ejerskab og brug af vores materialer, dokumentation og immaterielle rettigheder.

Bemærk venligst, at disse Juridiske vilkår til enhver tid kan blive ændret. Læs venligst disse Juridiske vilkår omhyggeligt igennem, og sørg for, at du forstår dem, før du bruger eller køber noget på vores Websted eller via vores App. Før du kan afgive en ordre på vores Websted eller via vores App, vil du blive bedt om at acceptere disse Juridiske vilkår. Ved at besøge og bruge vores Websted, vores App eller på anden måde angive dit samtykke, accepterer og indvilger i du at være bundet af disse Juridiske vilkår, og dokumenterne, de henviser til. Hvis du ikke er enig i eller kan acceptere nogen af disse Juridiske vilkår, skal du med det samme stoppe med at bruge vores Hjemmeside og vores App. Oplysningerne i denne Aftale vil ikke af os blive arkiveret hos nogen relevant myndighed.

Bemærk, at dette dokument er en oversat version, og at den originale engelske version af dette dokument er blevet oversat til andre sprog.

Disse oversatte versioner er udelukkende til orientering, og ingen rettigheder må udledes af disse oversatte versioner. I tilfælde af en tvist om indholdet og fortolkningen af de oversatte dele af teksten eller inkonsekvens, modstrid eller uoverensstemmelse mellem den oversatte version og den engelske originalversion anses den engelsksprogede version for at have forrang og være endelig.

Den engelske version kan hentes på vores hjemmeside her, eller kan blive sendt til dig på anmodning.

1 Definitioner

Indhold

Betyder al tekst, alle billeder, al video, lyd og andet multimedieindhold, software eller andre oplysninger eller andet materiale, der indsendes til eller på vores Websted eller App;

Cookiepolitik

Betyder den politik, som fastlægger, hvordan vi anvender cookies på vores Websted;

EU-ordre

Betyder en ordre afgivet af en patient, der befinder sig uden for Storbritannien, men inden for den Europæiske Union (EU) eller andetsteds inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som er stillet til rådighed af os på vores lokalitet i Storbritannien til afhentning af patienten eller et uafhængigt fragtfirma på patientens vegne;

Juridiske vilkår

Betyder de generelle vilkår og betingelser i nærværende Aftale;

Privatlivspolitik

Betyder den Privatlivspolitik, som fastlægger, hvordan vi anvender alle persondata indsamlet fra dig;

Produkter

Betyder receptpligtig medicin og andre sundhedsvarer;

Tjenester

Betyder onlinekonsultationer med og recepter udstedt af læger;

Britisk ordre

Betyder en ordre, som sendes til en adresse i Storbritannien;

Uønsket afsendelse

Som defineret i bestemmelse 6.1;

Vi, os eller vores

Betyder Hexpress Healthcare Limited; og

Du, din, dit eller dine

Betyder den person, der tilgår eller anvender vores Website eller App, deres indhold, vores produkter og tjenester.

I denne Aftale betyder henvisninger, at:

1.1 En lovbestemmelse indeholder en henvisning til lovbestemmelsen som til enhver tid ændret eller vedtaget igen eller begge dele, det være sig før eller efter datoen for denne Aftale og al underliggende lovgivning i henhold til lovbestemmelsen, hvad enten før eller efter datoen for indgåelse af denne Aftale;

1.2 Et dokument er en henvisning til dette dokument som til enhver tid ændret eller udskiftet;

1.3 Ental omfatter flertal og omvendt (medmindre andet følger af sammenhængen);

1.4 En bestemmelse eller et tillæg, medmindre andet følger af sammenhængen, er en henvisning til en bestemmelse i eller et tillæg til denne aftale; og

1.5 Ordene "andet", "omfatter", "inklusive", "for eksempel" og "navnlig" skal ikke begrænse den generelle gyldighed af nogen forudgående ord, og ingen efterfølgende ord må opfattes som værende begrænset til den samme klasse som de foregående ord, ifald en længere konstruktion er mulig.

2 Brug af vores Websted

2.1 Vores Websted er udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle brug.

2.2 Hvis du køber produkter og tjenester på vores Websted eller via vores App, indvilliger du i at være juridisk forpligtet af:

2.2.1 Disse Juridiske vilkår og alle dokumenter heri;

2.2.2 Supplerende vilkår, som kan tilføjes, eller erstatte dele af, denne Aftale (dette kan ske af juridiske, administrative og sikkerhedsmæssige årsager); og

2.2.3 Særlige vilkår, der gælder for bestemte varer og tjenester.

2.3 Du indvilger i, at du alene er ansvarlig for:

2.3.1 Samtlige omkostninger, du kan pådrage dig i forbindelse med din brug af vores Websted eller App og

2.3.2 At holde din adgangskode og andre kontooplysninger fortrolige.

2.4 Hvis du tilgår vores Websted eller App fra lande uden for Storbritannien,er du ansvarlig for overholdelse af lokale love, hvor de er gældende.

2.5 Vi søger at gøre vores Websted og App så tilgængelige som muligt. Hvis du har problemer med at bruge vores Websted eller App, kan du kontakte os på [email protected].

2.6 Vi kan forhindre eller suspendere din adgang til vores Websted eller App, hvis du ikke overholder en hvilken som helst del af disse Juridiske vilkår, andre vilkår eller politikker, de henviser til, eller gældende love.

3 Rettigheder og ansvar

3.1 Parterne

Denne aftale fastlægger dine juridiske rettigheder og dit ansvar, vores juridiske rettigheder og ansvar samt vigtige oplysninger, der skal gives under den britiske lov om forbrugerrettigheder af 2015, loven om forbrugeraftaler (oplysninger, annullering og tillægsgebyrer) af 2013 og loven om elektronisk handel af 2002.

I denne aftale:

 • Betyder "vi", "os" eller "vores” Hexpress Healthcare Limited (“Leverandøren”). Henvisninger til os i disse Juridiske vilkår omfatter også til enhver tid vores koncernselskaber.
 • "Du" eller "din/dit/dine" betyder den person, der bruger vores Websted eller App til køb af produkter eller tjenesteydelser fra os.
 • "Godkendte apoteker" betyder tredjeparts-partnerapoteker, som vi eventuelt samarbejder med, og som kan hente produkter til afhentning af dig eller levere dem.

Der påhviler et ansvar og en pligt på:

 • Vores læger med hensyn til at nedskrive og gennemgå dine medicinske oplysninger og ordinere behandlinger.
 • Vores apotek med hensyn til at udlevere:
  • Og afsende i Storbritannien de ordinerede behandlinger i Storbritannien og uden for EU/EØS
  • Og stille de ordinerede produkter til rådighed for afhentning fra vores apotek af en uafhængig kurervirksomhed for ordrer, der er afgivet af patienter andetsteds i den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Bemærk venligst, at vi ikke leverer eller påtager os ansvar for levering af produkterne til EU/EØS.

3.2Vores firmaoplysninger

 • Vi er registreret i England og Wales under firmaregistreringsnummer: 07600912.
 • Vores registrerede kontoradresse er: 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR0 6AD, Storbritannien. Vores CQC-registrerede kontoradresse er: 106 Lower Addiscombe Road, London, CR0 6AD, Storbritannien.
 • Vores momsnummer i Storbritannien er: GB 121 3176 59.

3.3 Tilsynsorganisationer

Vi er registreret hos og reguleres af følgende organisationer:

3.4 Ordinering og udlevering af lægemiddel

3.4.1 Vi vil give dig adgang til en onlinekonsultation med en læge fra Storbritannien eller EØS ("") for at diagnosticere og behandle dine sygdomstilstande.

3.4.2 Konsultationer, recepter og behandlinger er underlagt disse Juridiske vilkår.

3.4.3 Vi mener, at det er i din bedste interesse, at vi informerer din lokale Praktiserende læge om denne konsultation. Uden dit samtykke,vil vi ikke kunne gøre dette, og vores Læger vil tage ansvaret for din behandling og efterbehandling, mens du er kunde hos vores private tjeneste.

3.4.4 Alle produkter bliver udleveret af britisk registrerede farmaceuter i henhold til recepter udskrevet af læger. Detaljerede oplysninger om vores Læger og farmaceuter er tilgængelige på vores websted HE DK.

3.4.5 Produkterne vil blive solgt og leveret til dig:

a) Når de udleveres og afsendes fra vores apotek til britiske ordrer;

b) Når de udleveres på vores apotek i Storbritannien. Du kan (1) personligt afhente produkterne på vores apotek i Storbritannien eller sørge for, at nogen henter dem på dine vegne eller (2) anmode os om at sende din leveringsordre til et anvist uafhængigt fragtfirma, som afhenter produkterne fra vores apotek i Storbritannien på dine vegne og leverer dem efter dine anvisninger.

3.5 Garantier

3.5.1 Du garanterer

a) Du garanterer og forpligter dig til at udfylde vores spørgeskema til onlinekonsultation sandfærdigt og ærligt og meddele og videregive alle relevante oplysninger efter din bedste overbevisning.

b) Denne Aftale bliver øjeblikkeligt ugyldigt, hvis du besvarer noget spørgsmål usandt.

3.5.2 Vi garanterer

a) Vi garanterer og forpligter os til, at spørgeskemaet fra din konsultation kun vil blive tilset af lægen og hans sundhedsfaglige personale med det formål at behandle din sygdomstilstand.

b) Vi garanterer og forpligter os til, at alle recepter, som Lægen kan udskrive, og alle produkter, som han eller hun kan ordinere, kun ekspederes og udleveres af kvalificerede og registrerede apotekere.

3.6 Beskrivelse af lægemiddel

Beskrivelsen af lægemidlet er underlagt recept.

3.7 Pris

Produktprisen og tjenesteprisen er underlagt recept og sygdomstilstande.

3.8 Bestilling af produkter og tjenester

3.8.1 Den britiske lov om forbrugerrettigheder af 2015 giver dig visse juridiske rettigheder (også kendt som ”lovbestemte rettigheder"), for eksempel, at produkterne:

a) Er af tilfredsstillende kvalitet;

b) Er velegnede til formålet og

c) Matcher beskrivelsen, vareprøven eller modellen.

3.8.2 Vi skal forsyne dig med produkter og tjenester, der overholder dine juridiske rettigheder.

3.8.3 Hvis du er under 18, kan du ikke købe nogen produkter på Webstedet. Hvis vi bliver oplyst om, at du er under 18 eller var under 18 ("mindreårig"), da du foretog, forsøgte eller forsøger at foretage transaktioner på vores Websted eller App, vil vi øjeblikkeligt forhindre dig i at foretage transaktioner eller bruge din konto eller opnå nogen produkter eller tjenester fra vores Websted eller App. Vi vil undersøge påstanden om, at du er eller var mindreårig, herunder om du har brugt vores tjeneste for eller til fordel for eller efter tilskyndelse fra en anden person, og vi vil underrette relevante myndigheder, det være sig dine forældre, værger eller tilsynsmyndigheder, om, at du har søgt at bruge eller brugte vores Websted eller App, mens du var eller er mindreårig.

3.8.4 Du afgiver en ordre på vores Websted eller App ved at udfylde og indsende et medicinsk onlinespørgeskema, som gennemgås og vurderes af en læge. Lægen kan derefter udskrive en recept, som vores apotek i Storbritannien udleverer efter. Læs og kontrollér din ordre, inden du sender den.

3.8.5 Når du afgiver din ordre ved afslutningen af onlinekøbsprocessen, anerkender vi det via e-mail. Denne anerkendelse betyder imidlertid ikke, at din ordre er blevet godtaget.

3.8.6 Vi kan kontakte dig for at sige, at vi ikke godtager din ordre. Det kan være i kraft af, men ikke begrænset til, følgende grunde:

a) Vi kan ikke autorisere din betaling;

b) Du må ikke købe produkterne eller tjenesterne af os;

c) Lægen henviser dig til din huslæge eller praktiserende læge;

d) Du har bestilt for mange produkter eller tjenester inden for et bestemt tidsrum, eller

e) Der har været fejl i produkternes eller tjenesternes pris eller beskrivelse.

3.8.7 Vi vil først godtage din ordre, når vi sender dig en e-mail til bekræftelse af dette ("E-mail til bekræftelse af udlevering") ‚dette gælder for ordrer, der er bestemt til levering i EU). På dette tidspunkt:

a) Er der etableret en juridisk bindende kontrakt mellem dig og os; og

b) Vi vil stille varen til rådighed for dig eller dine anviste repræsentanter eller det anviste fragtfirma til afhentning på vores apotek i UK.

3.8.7A Hvis du vælger at bede os om at videregive deres leveringsinstrukser til et anvist uafhængigt fragtfirma, vil der være en kontrakt mellem dig og dette udpegede fragtfirma, som er separat fra din kontrakt med os. Vilkårene og betingelserne for Kwik Shipments Limited, hvis du vælger at udpege dem til dit fragtfirma, er anført nedenfor.

3.8.7B Hvis du ikke har bedt os om at videregive dine leveringinstrukser til et anvist fragtfirma, og dine produkter forbliver uafhentet i 14 dage, efter at vi har sendt dig E-mailen til bekræftelse af udlevering, sender vi dig en E-mail til påmindelse om afhentning. Hvis du ikke inden 14 dage, efter at vi har sendt dig E-mailen til påmindelse om afhentning, afhenter produkterne eller sørger for, at de afhentes af en kurervirksomhed eller nogen anden på dine vegne, kan vi skille os af med dem, og du vil ikke være berettiget til refusion.
Bemærk venligst, at vi ikke er ansvarlige for at sende eller sørge for levering af produkterne til dig, og at du er ansvarlig for og separat skal sørge for og betale for levering af produkterne. Du kan anvende et anvist fragtfirmas tjenester, som får ansvar for at afhente dine produkter på vores apotek i Storbritannien og levere dem til dig, til den adresse, du har valgt, hvis du har valgt denne metode til levering.

3.8.8 Vi vil først godtage din ordre, når vi sender dig en e-mail til bekræftelse af dette (""E-mail til bekræftelse af afsendelse") ‚dette gælder for ordrer med leveringsadresse i Storbritannien, Brasilien og Schweiz). På dette tidspunkt:

a) Er der etableret en juridisk bindende kontrakt mellem dig og os; og

b) vi vil sende produkterne til dig.

3.8.9 Hvis vi ikke kan stille visse produkter til rådighed, kan vi blive nødt til at erstatte dem med alternative produkter af tilsvarende eller bedre standard og værdi. I dette tilfælde vil vi kontakte dig, hvis vi har til hensigt at gøre dette, men det kan ikke altid lade sig gøre. Du kan nægte at modtage sådanne substituerende varer, i så tilfælde vil vi tilbyde dig refusion eller erstatningsvarer og lade dig vide, hvor længe et sådant tilbud forbliver åbent.

3.8.10 Produkternes emballage kan være anderledes end vist på Webstedet.

3.8.11 Der opkræves for behandlinger i henhold til hver ordineret vare til den pris, der er anført på vores Websteder eller på vores App på tidspunktet for udleveringen af produkterne.

3.8.12 Intet i denne Aftale berører dine juridiske rettigheder i henhold til de forskellige relevante retsakter.

3.9 Betaling

3.9.1 Vi accepterer følgende betalingskort: Visa, Visa Electron, MasterCard og American Express. Vi accepterer også check, der skal udstedes til Hexpress Healthcare Limited. Hvis du vil vide mere om de tilgængelige betalingsmetoder, kan du

3.9.2 Vi vil gøre alt, hvad vi med rimelighed kan, for at sørge for, at alle oplysninger du giver os, når du skal betale for produkterne, er sikret ved hjælp af en krypteret sikker betalingsmekanisme. Men i mangel af uagtsomhed fra vores side kan vi ikke holdes juridisk ansvarlige over for dig for eventuelle tab, du måtte lide, hvis en tredjepart opnår uautoriseret adgang til nogen oplysninger, som du giver os.

3.9.3 Dit kreditkort eller betalingskort debiteres først, når produkterne er udleveret og afsendt for ordrer, vi leverer; og når produkterne er udleveret og klar til afhentning for EU-ordrer.

3.9.4 Alle betalinger med betalingskort skal attesteres af den pågældende kortudsteder.

3.9.5 Prisen på produkterne er:

a) I pund sterling (£)(GBP) eller

c) I en anden europæisk valuta eller ikke-europæisk valuta og

c) Inklusive moms (for ordrer, vi leverer) eller

d) Exclusive of VAT (for EU orders, if applicable). You will be responsible for paying VAT.(d)Eksklusive moms (for EU-ordrer, hvis relevant). Du bliver ansvarlig for at betale moms.

3.9.6 Forsendelseomkostninger bliver opkrævet af os for EU-ordrer, når du betaler for din ordre som repræsentant for det af dig anviste fragtfirma, og overført til dem. De vil udføre deres afhentnings- og leveringstjeneste i henhold til en særskilt aftale mellem dig og dem. Kontrakten mellem dig og os er opfyldt på det tidspunkt, hvor vi udleverer varerne og gør dem tilgængelige for afhentning af dig eller af din repræsentant eller af det anviste fragtfirma eller den udnævnte kurervirksomhed, og omfatter ingen leveringstjenester.

3.9.7 Bemærk, at du vil være ansvarlig for at betale importafgifter eller andre afgifter (hvis relevant). Hvis du befinder dig i EU/EØS og beder et firma levere dine produkter til en EU/EØS-adresse uden for Storbritannien, bør du kontakte din lokale toldmyndighed for yderligere oplysninger om omkostninger og procedurer. Som køber kan du ligeledes være registreret importør, og du skal sikre dig, at de bestilte produkter er i overensstemmelse med dit lands lovgivning.

3.10 Tilvejebringelse og refusion

Tilvejebringelse

3.10.1 Vi bruger Royal Mails leveringsservice eller UPS til at levere produkterne i Storbritannien og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og vi vil ikke opkræve ekstra for levering næste dag. Klik her.

3.10.2 Produkterne vil blive leveret til dig, for EU-ordrer, når de udleveres på vores apotek i Storbritannien beliggende 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR0 6AD, Storbritannien, og når vi giver besked til dig eller det af dig anviste fragtfirma eller udpegede kurervirksomhed om, at de ligger til afhentning, hvorefter ejendomsretten til produkterne, besiddelsen og risikoen overgår til dig.

Fortrydelses- og refusionsret

3.10.3 De britiske forordninger om forbrugeraftaler (information, annullering og tillægsgebyrer) 2013 – del 3 – Fortrydelsesret – forordning 28 specificerer undtagelser fra fortrydelsesretten: 28. – (1) Denne del gælder ikke for følgende

 1. Tilvejebringelse af varer, der er fremstillet ifølge forbrugerens specifikationer eller klart er personligt tilpassede;
 2. Tilvejebringelse af varer, der er tilbøjelige til hurtigt at forringes eller udløbe;
 3. De rettigheder, der er overført af denne part, ophører med at være tilgængelige i følgende tilfælde:-
 4. I tilfælde af en kontrakt om levering af forseglede varer der ikke er egnet til returnering grundet sundhedsbeskyttelse.

3.10.4 I lyset af ovenstående og i betragtning af typen af produkter og tjenester, der udbydes på vores Websted, gælder denne undtagelse, og du har ingen ret til at annullere. Vi udøver vores skønsbeføjelse og giver patienter ret til at annullere deres ordre: frem til det tidspunkt, hvor deres produkter afsendes til Storbritannien, Brasilien eller Schweiz og frem til det tidspunkt, for EU-ordrer, hvor deres produkter bliver udleveret og klargjort til afhentning. Apoteket skal destruere alle lægemidler inden for 60 dage efter, at det er blevet returneret, selv uåbnede æsker, så vi ikke kan tilbyde refusion, når produkterne er afsendt fra vores apotek til Storbritannien, Brasilien eller Schweiz eller er blevet afhentet af dig eller af et anvist fragtfirma på dine vegne til levering til en adresse i EU/EØS.

3.10.5 Vi kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning annullere din bestilling efter at have givet dig besked, og vi kan annullere en ordre før udlevering af produkter eller tilvejebringelse af tjenester har fundet sted. Hvis vi annullerer en ordre, og du har betalt på forhånd, men produkterne eller tjenesterne endnu ikke er blevet leveret til dig, vil du blive refunderet fuldt ud. Vil du ikke være berettiget til refusion i tilfælde af, at levering af varer og tjenester forhindres, forsinkes eller hæmmes på grund af en handling, du har foretaget, eller på grund af omstændigheder, som vi ikke har indflydelse på, eller som ikke er forbundet med os.

3.10.6 Vi vil foretage tilbagebetalingen snarest muligt og senest 14 dage efter den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at annullere denne Aftale. Vi vil foretage tilbagebetalingen ved hjælp af de samme betalingsmidler. du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Du vil ikke skulle betale gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

3.10.7 Hvis du annullerer denne Aftale forud for det tidspunkt, hvor produkterne er blevet udleveret af apoteket (for EU-ordrer), vil vi refundere dig alle betalinger, vi har modtaget fra dig. Hvis du annullerer denne Aftale inden tidspunktet for afsendelsen (for leverancer til Storbritannien, Brasilien og Schweiz), vil vi tilbagebetale alle betalinger til dig, vi har modtaget fra dig. Hvis denne Aftale bringes til ophør, vil det ikke påvirke vores ret til at modtage nogen penge, du skylder os i henhold til denne Aftale.

4 Ejerskab og Immaterielle rettigheder

4.1 Vi ejer Webstedet og Appen og alle Immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, alt Indhold. Immaterielle rettigheder betyder rettigheder såsom: ophavsret, varemærker, domænenavne, designrettigheder, databaserettigheder, patenter og alle andre Immaterielle rettigheder af enhver art, uanset om de er registrerede eller uregistrerede (noget sted i verden). Vi forbeholder os alle vores rettigheder for al intellektuel ejendom i forbindelse med disse Juridiske vilkår. Det betyder for eksempel, at vi forbliver ejere af dem og frie til at bruge dem, som vi finder passende.

4.2 Alt materiale indeholdt i og præsenteret på vores Websted eller App, inklusive, men ikke begrænset til, tekst og grafik er underlagt vores ophavsret og lignende rettigheder, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Vi forbeholder os alle rettigheder til det og forbyder strengt al uautoriseret brug eller kopiering. Alle lovmæssigt autoriserede rettigheder til at udskrive eller downloade er strengt begrænset til din egen personlige brug. Intet materiale kan imidlertid anvendes til noget kommercielle formål overhovedet.

4.3 Brugen af alle varemærker på vores Websted eller App er strengt forbudt, medmindre du har vores forudgående skriftlige tilladelse. Eventuelle kopier af siderne på vores Websted eller App, som du gemmer på en hvilken som helst måde, må kun anvendes til efterfølgende visning eller til udskrivning af udtræk til personlig brug. Medmindre andet udtrykkeligt er tilladt på skrift, må du ikke oprette en database i nogen tænkelig form af disse websider.

4.4 Du indvilger i ikke at ændre, forsøge at omgå eller slette nogen meddelelser indeholdt i vores Websted eller App (herunder alle meddelelser om intellektuel ejendom) og navnlig alle digitale rettigheder eller andre sikkerhedsteknologier indlejret eller indeholdt i vores Websted eller App.

4.5 Intet i disse Juridiske vilkår giver dig nogen juridiske rettigheder på vores Websted eller App udover det, der er nødvendigt for at du kan få adgang til vores Websted eller App.

5 Software

5.1 Software kan stilles til rådighed for dig til download for at hjælpe vores Websted eller App til at fungere bedre. Du må kun bruge sådan software, hvis du indvilger i at være bundet af de vilkår og betingelser, der gælder for sådan software (dette kaldes også for en "slutbruger-licensaftale" eller "EULA"). Du vil blive gjort bekendt med eventuelle vilkår og betingelser, der gælder for softwaren, når du forsøger at downloade den. Hvis du ikke accepterer sådanne vilkår og betingelser, kan du ikke downloade softwaren. Du skal læse alle vilkår og betingelser omhyggeligt for at beskytte dine egne interesser (de kan indeholde bestemmelser om, hvad dit juridiske ansvar er, når du bruger software, hvad softwareudbyderens juridiske ansvar er, og bestemmelser, der begrænser en softwareudbyders juridiske ansvar over for dig).

5.2 Al sådan software er udelukkende til din personlige brug på en ikke kommercielt funderet måde.

5.3 Brug af softwaren på en retsstridig måde (såsom gengivelse eller omfordeling af den på en måde, der er i modstrid med disse Juridiske vilkår og alle andre, der gælder for den) er udtrykkeligt forbudt og kan resultere i civilretlige og strafferetlige sanktioner.

6 Indberetning af oplysninger til vores Websted

6.1 Selvom vi søger at sikre, at vores Websted og App er sikre, kan vi ikke garantere sikkerheden for oplysninger, som du leverer til os, og derfor kan vi ikke garantere, at de holdes fortrolige. Af den årsag bør du ikke give os nogen patenterbare ideer eller patentansøgninger, reklame- eller marketingsforslag, prototyper eller andre oplysninger, som du anser for fortrolige og kommercielt følsomme eller værdifulde ("Uønskede indsendelser"). Selvom vi værdsætter din feedback, indvilger du i ikke at indsende nogen Uønskede indsendelser.

6.2 Vi kan benytte alle Uønskede henvendelser, som vi finder det passende på et gratis grundlag (husk, at vi ikke kan vide, om disse oplysninger er fortrolige, kommercielt følsomme eller værdifulde, da vi ikke overvåger vores Websteder for at kontrollere for disse sager). Vi vil således ikke være juridisk ansvarlige for at holde eventuelle Uønskede indsendelser fortrolige, og vi vil heller ikke være juridisk ansvarlige over for dig eller nogen andre for nogen anvendelse af sådanne Uønskede indsendelser.

6.3 Vi kan videregive dine oplysninger til en tredjepart som del af et salg eller børsintroduktion af vores aktiver eller alle vores datterselskaber, afdelinger eller søsterselskaber eller som følge af en ændring i kontrollen af os eller alle vores søsterselskaber, datterselskaber eller afdelinger eller som forberedelse til enhver af disse begivenheder. Alle tredjeparter, hvortil vi overfører eller sælge aktiver, vil have ret til fortsat at anvende personoplysningerne og de andre oplysninger, du giver os, på en måde, som er fastlagt i denne Aftale.

6.4 Ved at bruge vores Websted eller App og give os dine oplysninger angiver du dit samtykke til, at vi, vores gruppe og tredjeparter kan indsamle og bruge dine personoplysninger i overensstemmelse med disse Juridiske vilkår.

6.5 Vi vil kun bruge de oplysninger, vi indsamler om dig, lovligt og i overensstemmelse med de relevante love.

7 Nøjagtigheden af oplysninger og Webstedets tilgængelighed

7.1 Vi fremstiller ikke og fremsætter ingen garanti med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller fortsat levering af nogen oplysninger på vores Websted eller App. Selvom vi forsøger at sikre, at vores Websted og App er nøjagtige, opdaterede og fri for virus, kan vi ikke love, at de er det. Desuden kan vi ikke garantere, at vores Websted og App vil være passende eller velegnede til alle formål. Enhver lid , du sætter til oplysninger på vores Websted eller App, er på din egen risiko.

7.2 Vi kan til enhver tid suspendere eller afbryde driften af vores Websteder, som vi finder det passende.

7.3 Alt indhold leveres kun til din generelle orientering og for at informere dig om os, vores produkter og nyheder, egenskaber, tjenester og andre websteder, som kan være af interesse. Det udgør ikke teknisk, økonomisk eller juridisk rådgivning eller anden form for rådgivning og bør ikke anvendes til noget formål.

7.4 Selvom vi forsøger at sikre, at vores Websted er tilgængelig for dig, lover vi ikke, at vores Websted er tilgængeligt på alle tidspunkter, og vi lover heller ikke, at du kan bruge vores Websted uafbrudt.

Vores Websted og App kan indeholde hyperlinks eller henvisninger til tredjepartswebsteder ud over vores Websted og App. Alle sådanne hyperlinks eller henvisninger stilles kun til rådighed for din nemheds skyld. Vi har ingen kontrol over tredjepartswebsteder og påtager os intet juridisk ansvar for indhold, materiale eller oplysninger indeholdt i disse. Visning af alle hyperlinks og henvisning til alle tredjepartswebsted er ikke ensbetydende med, at vi godkender denne tredjeparts websted, produkter eller tjenester. Din brug af et tredjepartswebsted kan være underlagt dette tredjepartswebsteds vilkår og betingelser.

9 Begrænsning af vores ansvar

9.1 Bortset fra alt ansvar, som vi ikke kan udelukke de jure (såsom i forbindelse med dødsfald eller personskade) er vi ikke juridisk ansvarlige for nogen:

9.1.1 Tab, der:

a) Ikke var til at forudse for dig og os, da denne Aftale blev indgået, og

b) Som ikke er blevet forårsaget af noget brud fra vores side;

9.1.2 Driftsmæssige tab og

9.1.3 Tab for ikke-forbrugere.

9.2 Enhver lid, du sætter til noget materiale på vores Websted eller App, vil være på din egen risiko. Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, men uden nogen forpligtelse, at foretage ændringer eller forbedringer af eller tilbagetrække eller rette alle fejl og udeladelser i alle dele af materialet uden varsel.

9.3 Vores tjenester og oplysninger udgør ikke nogen form for råd eller anbefaling fra os, og det er ikke hensigten, at du skal følge dem, når du foretager nogen specifik medicinsk eller anden beslutning. Relevant uafhængig lægehjælp bør indhentes, før du foretager en sådan afgørelse.

9.4 Vores tjenester og materialerne på vores Websted leveres af os "som de er og forefindes", og vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier (i henhold til bestemmelse 3.5.2 ovenfor), udtrykkeligt eller stiltiende, i det omfang det tillades af gældende lov.

9.5 I den videst tilladte udstrækning i gældende lovgivning udelukker vi hermed ansvar for alle erstatningskrav, tab eller skader af nogen art overhovedet i forbindelse med vores tjenester, produkter, oplysninger og materialer, som du modtager fra os, herunder uden begrænsning direkte, indirekte eller afledte tab eller skader, Ovennævnte vil gælde, uanset om sådanne erstatningskrav, tab eller skader opstår i eller uden for kontrakt, forsømmelighed, i medfør af lov eller på anden vis.

9.6 Vores Websted og App kan ses eller tilgås uden for Storbritannien. De må imidlertid ikke anvendes på steder, hvor en anden jurisdiktions lov fastlægger din brug af vores Websted eller App. Vi kan ikke garantere, at al dokumentation på vores Websted eller App kan bruges overalt uden for Storbritannien, eller at brugen af disse dokumenter vil overholde gældende lovgivning på steder uden for England og Wales’ jurisdiktion. Adgang til vores Websted eller App fra områder, hvor deres indhold er ulovligt, er forbudt i henhold til disse Juridiske vilkår. Vi accepterer ikke noget ansvar for nogen hændelse, der opstår ved din brug af vores Websted eller App fra steder uden for Storbritannien.

9.7 Dit besøg på og brug af vores Websted eller App og alle tvister vedrørende erstatningsansvar er underlagt disse ansvarsfraskrivelser ifølge bestemmelse 9 og lovgivningen i England og Wales.

10 Privatlivserklæring

10.1 Dit privatliv og personoplysninger er vigtige for os. Alle personoplysninger, som du giver os, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik, som forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler fra dig, hvordan og hvorfor vi indsamler, opbevarer, bruger og deler sådanne oplysninger, dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger, og hvordan du kontakter os og tilsynsmyndighederne, hvis du har en forespørgsel eller klage vedrørende brugen af dine personoplysninger.

10.2 Vi er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv, og til at bruge teknologi til at forbedre din onlinesikkerhed. Før du bruger visse områder af vores Websted eller App, beder vi dig om at registrere dig ved kræve, at du indtaster dine personoplysninger, herunder følsomme persondata. Vi udleverer ingen personligt identificerbare oplysninger indsamlet på denne måde til nogen tredjepart uden dit forudgående samtykke. Vi vil kun bruge de oplysninger, vi indsamler om dig, lovligt og i overensstemmelse med gældende love.

10.3 I forbindelse med ovennævnte personfølsomme data giver du os ved at acceptere denne aftale udtrykkeligt samtykke til at indsamle og offentliggøre sådanne data til udvalgte parter, herunder tredjeparter. Vi vil begrænse indsamlingen og brugen af disse oplysninger til det minimum, der kræves for at levere, udvikle og forbedre vores tjenester og andre muligheder og bedre administration af Lægens konsultation.

10.4 De personoplysninger, vi har, beholdes forsvarligt i overensstemmelse med vores interne sikkerhedspolitik og lovgivningen og for at sikre, at dine personoplysninger forbliver fortrolige, meddeler vi disse retningslinjer for privatliv til alle vores ansatte.

10.5 Vores Websted og App kan indeholde links til andre websteder eller apps. Men vi deler aldrig dine personoplysninger med disse websteder eller apps og er ikke ansvarlige for deres praksis til beskyttelse af privatliv. Vi opfordrer dig til at stifte bekendtskab med privatlivspolitikkerne på disse websites eller apps. Således gælder denne Privatlivserklæring og vores Privatlivspolitik kun for vores Websted og App og ikke til tilknyttede hjemmesider eller apps.

10.6 Ved kreditkortbetalinger bruger vi en sikker SSL/256-bitkryptering.

10.7 Der bruges cookies på vores Websted for at forbedre kvaliteten.

10.8 I overensstemmelse med den britiske lov om privatlivets fred og elektronisk kommunikation, der trådte i kraft den 11. december 2003, sender vi ikke tilfældige marketings-e-mails (fra tredjepart) til personlige e-mail-adresser (spam).

10.9 Denne Privatlivserklæring gælder kun for oplysninger indsamlet fra dig under besøg på vores Websted eller App. Ved at bruge vores Websted eller App indvilger du i vilkårene i denne Privatlivserklæring og vores Privatlivspolitik.

10.10 Du giver os til enhver tid tilladelse til at bruge alle metoder, vi finder nødvendige, til at verificere din identitet og kreditværdighed hos enhver tredjepartsudbyder af oplysninger, og du giver samtykke til, at din identitet verificeres ved hjælp af kreditdataoplysninger indhentet på vores vegne af tredjepartsudbydere, som vi kan bruge fra tid til anden.

10.11 Dit besøg på og brug af vores Websted eller App og alle tvister vedrørende privatliv er underlagt denne Privatlivserklæring og lovgivningen i England og Wales.

11 Begivenheder, vi ikke er herre over

Vi er uden ansvar over for dig for alle krænkelser af disse Juridiske vilkår forårsaget af en hændelse eller et forhold, vi ikke med rimelighed er herre over, herunder, men ikke begrænset til, strejker, lockouter eller andre arbejdskonflikter, nedbrud af systemer eller netværksadgang eller oversvømmelse, brand, eksplosion eller ulykke.

12 Ændring

Ingen ændringer af disse Juridiske vilkår er gyldige og har ingen gyldighed, medmindre de er skriftligt godkendt af os. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre disse vilkår. Vores nye Juridiske vilkår vil blive vist på vores Websted og App, og ved fortsat at bruge og tilgå vores Websted eller App efter sådanne ændringer indvilger du i at være bundet af alle ændringer foretaget af os. Det er dit ansvar fra tid til anden at kontrollere disse Juridiske vilkår for at verificere sådanne ændringer.

13 Tvister

13.1 Vi vil forsøge at løse eventuelle tvister med dig hurtigt og effektivt ved hjælp af vores interne klagebehandlingsprocedure.

13.2 Kontakt os venligst hurtigst muligt, hvis du er utilfreds med produkterne, vores tjenester og andre forhold.

13.3 Hvis du er utilfreds med resultatet af din klage, kan du besøge den britiske borgerrådgivnings hjemmeside www.citizensadvice.dk eller ringe på +44 3454040506. Du kan også kontakte den britiske lægemiddelstyrelse(https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency) .

14 Tredjepartsrettigheder

Ingen andre end en part i denne aftale har ret til at håndhæve nogen vilkår i denne aftale.

15 Automatisk gentagelsesrecepttjeneste

15.1 Med vores Automatisk gentagelsesrecepttjeneste ("ARPS") kan du fortsætte behandlingen uden afbrydelse (mellem de af vores Læger fastsatte evalueringsdatoer) via kontinuerlig levering af dit lægemiddel i forlængelse af opnåelse af gentagelsesrecepter fra vores Læger ("ARPS-abonnement"). Recepter er Lægers skriftlige fuldmagter til, at patienter kan købe receptpligtig medicin fra vores apotek. I henhold til et ARPS-abonnement kan du få gentagelsesrecepter med rabat fra vores Læger. Vi vil forsyne dig med dit Automatisk gentagelsesreceptprodukt ("APP") med mellemrum i overensstemmelse med dit valg og underlagt Lægernes anbefalinger og vil debitere dit betalingskort. Ved at købe en APP af os giver du os tilladelse til at debitere dit betalingskort på et aftalt periodisk tilbagevendende grundlag med et bestemt beløb med bestemte intervaller, du vælger, og anbefalet og godkendt af Læger. Bemærk, at nogle behandlinger kun er tilgængelige i henhold til ARPS. Bemærk også, at vores samlede tjeneste består af læge- og apotekstjenester (konsultation, recept, lægemiddel og udlevering), og gebyrerne, som vises på vores Websted, dækker vores samlede omkostninger.

15.2 Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at skrive til [email protected] eller via afsnittet "Administrer min recept” i det tildelte patientområde. Når dit abonnement er annulleret, vil du have tilbagekaldt din betalingsmyndighed til os, og vi vil ikke debitere dit betalingskort yderligere eller udlevere nogen produkter til dig. Skulle dit betalingskort udløbe eller af andre årsager ikke fungere, og du ikke har angivet ajourførte betalingsoplysninger, vil vi automatisk slette dit abonnement, og hvis der allerede er leveret produkter til dig, og dit kort allerede er blevet debiteret, vil vi ikke kunne tilbyde dig en refusion. Bemærk, at bestemmelserne i bestemmelse 3 gælder for refusioner vedrørende dit ARPS-abonnement. Bemærk desuden, at dit ARPS-abonnement vil blive annulleret, hvis vores Læger konstaterer, at dette ARPS-abonnement ikke længere er nødvendigt eller relevant for behandlingen af din tilstand, og denne Aftales bestemmelser om annullering vil finde anvendelse.

16 Jurisdiktion

Denne Aftale og alle handlinger, transaktioner, tvister og kontroverser, der opstår i henhold eller i relation hertil og alle parternes rettigheder og pligter er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen (og ikke lovvalgsreglerne) i England og er underlagt domstolene i England og Wales’ enekompetence.

Generelle Vilkar Og Betingelser for Kwik Shipments Limited

Følgende generelle vilkår og betingelser ("GVB") definerer vores aftale med dig ("Aftale") og giver dig oplysninger om os samt oplysninger om, hvordan vi stiller vores afhentnings- og udbringningstjenester til rådighed. Bemærk venligst, at disse GVB’er kan blive ændret fra tid til anden, og du anerkender, accepterer og indvilger i at være bundet af disse GVB’er. Læs venligst disse GVB’er nøje, og sørg for, at du forstår dem, inden du afgiver en ordre om brug af vores tjenester. Før du kan afgive en ordre på vores tjenester, vil du blive bedt om at acceptere disse GVB’er. Oplysningerne i denne Aftale vil ikke af os blive arkiveret hos nogen relevant myndighed.

Introduktion og parter

1. Denne aftale fastlægger dine juridiske rettigheder og dit ansvar, vores juridiske rettigheder og ansvar samt vigtige oplysninger, der skal gives under den britiske lov om forbrugerrettigheder af 2015, loven om forbrugeraftaler (oplysninger, annullering og tillægsgebyrer) af 2013 og loven om elektronisk handel af 2002.

2.I denne aftale:

 • "Vi", "os" eller "vores" eller "Anvist fragtfirma" betyder Kwik Shipments Limited.
 • ”Du" eller "din" betyder den person, der afgiver en ordre på vores Tjenester og udpeger os til at afhente en Pakke på et Afhentningssted og levere den Pakke til Leveringsstedet.
 • ”Pakke” betyder alle genstande af enhver art, der kan eller er beregnet til at blive afhentet på Afhentningsstedet af vores udpegede kurervirksomhed for at blive leveret til Leveringsstedet.
 • ”Afhentningssted" betyder den afhentningsadresse, du giver os, og hvorfra din Pakke afhentes af eller modtages af vores kurervirksomhed.
 • ”Leveringssted" betyder den leveringsadresse, du giver os, og hvortil vores kurervirksomhed leverer din Pakke.
 • ”Beskadiget pakke” betyder en pakke, der ikke længere er i samme stand som vi har modtaget den i, eller som er eller har en risiko for dit helbred og din sikkerhed.
 • ”EU” betyder Den Europæiske Union, og anvendt i denne Aftale omfatter termen også de øvrige medlemsstater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, men udelukker Storbritannien.
 • ”Tjeneste(r)" betyder vores afhentnings- og leveringstjenester.
 • ”Tjenestegebyr" betyder det gebyr, du skal betale os for vores afhentnings- og leveringstjenester.
 • En henvisning til:
  • En lovbestemmelse indeholder en henvisning til lovbestemmelsen som til enhver tid ændret eller vedtaget igen eller begge dele, det være sig før eller efter datoen for denne Aftale og al underliggende lovgivning i henhold til lovbestemmelsen, hvad enten før eller efter datoen for indgåelse af denne Aftale;
  • Et dokument er en henvisning til dette dokument som til enhver tid ændret eller udskiftet;
  • Ental omfatter flertal og omvendt (medmindre andet følger af sammenhængen);
  • En bestemmelse eller et tillæg, medmindre andet følger af sammenhængen, er en henvisning til en bestemmelse i eller et tillæg til denne aftale; og
  • Ordene "andet", "omfatter", "inklusive", "for eksempel" og "navnlig" skal ikke begrænse den generelle gyldighed af nogen forudgående ord, og ingen efterfølgende ord må opfattes som værende begrænset til den samme klasse som de foregående ord, ifald en længere konstruktion er mulig.

Vores firmaoplysninger

3.Vi er registreret i England og Wales under firmaregistreringsnummer 12301817.

4.Vores registrerede kontoradresse er 72 Curzon Avenue, Birstall, Leicester, LE4 4AD, Storbritannien.

Vores tjeneste og forsyningspligter

5. Ved at afgive en ordre på tjenester på dette websted bekræfter du, at du forstår og indvilger i at være juridisk bundet af disse GVB’er.

6. Før vi leverer tjenester til dig, skal du betale os et Tjenestegebyr.

7. Vi vil have retten til at foretage alle nødvendige ændringer af Tjenesterne, som ikke i væsentlig grad påvirker karakteren eller kvaliteten af vores tjeneste og/eller for at overholde gældende love eller et sikkerhedskrav. Vi vil orientere dig om disse ændringer.

8. Vores tjenester vil blive tilvejebragt under brug af forholdsregler og rimelige færdigheder. Vi kan uddelegere tilvejebringelsen af vores Tjenester helt eller delvist til andre transportfirmaer.

Afhentning og levering

9. Vi afhenter din Pakke på dine vegne på Afhentningsstedet og leverer din Pakke til dig i overensstemmelse med dine leveringsinstrukser til Leveringsstedet.

10. Vi vil levere din Pakke til dig inden for normal arbejdstid. Hvis vi ikke får eller kan få en kvittering for modtagelse på Leveringsstedet, vil vi bede dig om at kontakte os for at sørge for en alternativ leveringsmetode til Leveringsstedet. Hvis du ikke kontakter os for at sørge for en alternativ levering indenfor 3 dage, vil vi returnere din Pakke til Afhentningsstedet for egen regning.

11. Hvis vi antager at din Pakke er beskadiget og ikke kan leveres, forbeholder vi os ret til øjeblikkeligt at bortskaffe den Beskadigede pakke.

12. For leverancer til EU-leveringssteder accepterer du, at Tjenestegebyret bliver opkrævet af Hexpress Healthcare Limited, når du betaler for din ordre som vores agent og videregives til os af Hexpress Healthcare Limited. Vi udfører vore Tjenester i henhold til denne særlige aftale mellem dig og os. Denne Aftale mellem dig og os er opfyldt på det tidspunkt, hvor du betaler for vores Tjenester.

Vores ansvar

LÆS VENLIGST DENNE BESTEMMELSE OMHYGGELIGT

13. Hvis der opstår skader på din Pakke som følge af vores håndtering, er vores ansvar begrænset til værdien af din Pakke eller det beløb, som vi med rimelighed kunne forvente at opkræve for at stille Tjenesterne til rådighed.

14. Vi er eneansvarlige for eventuelle skader eller tab for dig, der er forårsaget af vores uagtsomhed, pligtforsømmelse eller anden ukorrekt optræden eller undladelse, og vi er ikke ansvarlig for noget direkte eller indirekte tab eller andet særligt eller indirekte tab, omkostninger, skader eller noget erstatningskrav, der ikke forekommer naturligt som følge af vores uagtsomhed, vores forsømmelse eller anden retsstridig handling eller undladelse.

15. Vi er ikke ansvarlige for forsinket, forpasset eller svigt i levering, der skyldes mangelfuld eller uklar mærkning af Pakken.

16. Hvis opfyldelsen af nogen af vores forpligtelser i henhold til disse GVB’er forhindres eller forsinkes på grund af en handling eller undladelse fra din side eller ved overtrædelse af nogen af dine forpligtelser ("din misligholdelse"), har vi ret til at afbryde udførelse af Tjenesterne, indtil du korrigerer din manglende opfyldelse af kontrakten; og vi kan ikke holdes ansvarlig for nogen omkostninger eller tab, som du måtte pådrage dig som direkte eller indirekte konsekvens af vores fejl eller forsinkelse ved udførelse af en af vores forpligtelser under sådanne omstændigheder.

International transport

17. Hvis vi opfordres til at hente eller levere en Pakke i et andet land end Storbritannien, vil betingelserne for vores ansvar være underlagt de relevante bestemmelser i konventionen om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej som anført i bilaget til den britiske lov om godstransport på vej af 1965 (som ændret) ("CMR-forordningen"), som du antages at have læst, forstået og indvilge i.

Importtariffer, told og moms

18. Vi er ikke ansvarlig for lokale toldafgifter, importafgifter, merværdiafgift ("moms"), og andre lignende afgifter ("Afgifter") pådraget i forbindelse med din import af Pakken og leveringen af din Pakke til dig, ligeledes er vi ikke ansvarlige for at sikre, at du kan betale disse Afgifter, inden du gennemfører din ordre hos os. Du indvilger i, at du er ansvarlig for sådanne Afgifter, og hvis sådanne Afgifter skal betales for fragt og/eller levering af din Pakke på dine vegne, og vi bliver opkrævet af en kompetent myndighed, at du indvilger i fuldt ud at tilbagebetale os inden for 7 dage efter vores anmodning.

Erstatningskrav og refusion

19. Vi er ikke ansvarlige for noget tab eller nogen skade, medmindre du meddeler os det skriftligt eller via e-mail til: [email protected] indenfor 7 dage efter levering af din Pakke, i tilfælde af beskadigelse af hele eller dele af Pakken eller tab af en del af Pakken og i alle andre tilfælde (herunder, men ikke begrænset til, tab af en hel Pakke) inden for 14 dage efter den dato, hvor vi indhentede dit samtykke.

20. Refusion kan foretages efter vores skøn og i overensstemmelse med tjenesteudbud, der stilles til rådighed for dig på betalingstidspunktet.

21. Hvis en refusion accepteres, vil den ske gennem den betalingsmåde, der er brugt til at reservere transaktionen eller med en forudbetalt konto.

22. Restitutioner må kun behandles med den kontraherende part, der har reserveret ordren.

23. Vi tilbyder ikke refusion for på hinanden følgende tab.

24. Der skal anmodes om refusion inden 28 dage efter din ordre.

Betaling

25. Vores Tjenestegebyr vil blive opkrævet af Hexpress Healthcare Limited på vores vegne som vores agent, når du betaler for vores Tjenester, og videregives til os. Vi afhenter din Pakke på Afhentningsstedet og leverer din Pakke til Leveringsstedet i henhold til denne Aftale mellem dig og os. Denne Aftale mellem dig og os er opfyldt på det tidspunkt, hvor du betaler for vores Tjenester.

26. Du skal betale alle gældende Afgifter for de Tjenester, vi tilbyder.

27. Hvor det oplyste Tjenestegebyr ikke medtager nogen gældende moms, hæfter du for denne moms, som føjes til Tjenestegebyret.

Dine forpligtelser

28. Du indvilger i at sikre, at de oplysninger, du giver os, er fuldstændige og sandfærdige, at samarbejde med os om alle spørgsmål vedrørende vores Tjenester og til at give os sikker og uhindret adgang til Leveringsstedet.

29. Du accepterer, at du er ansvarlig for at betale alle gældende Afgifter og for at overholde alle lokale love og toldregler. Hvis dit Leveringssted er i EU, skal du kontakte din lokale toldmyndighed angående yderligere oplysninger om omkostninger og procedurer. Som køber er du ligeledes registreret importør, og du skal sikre dig, at din import af din Pakke er i overensstemmelse med lovgivningen i landet for dit Leveringssted. Din Pakke kan blive kontrolleret af toldmyndighederne ved ankomst til havnen, og vi kan ikke garantere, at der ikke er foretaget indgreb i din Pakkes emballage, eller at den stadig er i perfekt stand. Du indvilger i at holde os skadesløse og friholde os for alle former for ansvar.

30. Vi accepterer ikke noget ansvar for nogen hændelse, der opstår ved din ulovlige brug af vores Tjenester. Du er eneansvarlig for at sikre, at leveringen af din Pakke til Leveringsstedet er lovlig.

31. Du forstår og indvilger i, at din Pakke skal tages imod på Leveringsstedet, og at den person, der foretager levering af Pakken, skal give repræsentanten for vores kurervirksomhed en korrekt kvittering, og du indvilger i, at denne kvittering er et formelt bevis på vores levering af din Pakke.

32. Hvis du ikke er til stede eller tilgængelig for at modtage og kvittere for din levering, efterlader kurervirksomhedens repræsentant et visitkort, som vil give oplysninger om, hvor du kan afhente Pakken hos os, eller hvordan du kan arrangere fornyet levering. Du kan vælge at få din Pakke sendt til din arbejdsplads eller til enhver anden adresse, du angiver.

33. Medmindre du og vi aftaler noget andet, hvis vi ikke kan levere din Pakke indenfor 3 dage, giver vi dig besked, og vi kan returnere din Pakke til Afhentningsstedet på din regning, annullere din ordre og give dig en delvis refusion (med forbehold for eventuelle fradrag).

34. På det tidspunkt hvor du betaler for vores Tjenester, bliver du bundet af disse GVB’er.

35. Du er ansvarlig for Pakken, og risikoen i forbindelse med Pakken overgår til dig umiddelbart på det tidspunkt, hvor du betaler for vores tjenester.

36. Du indvilger i at holde os skadesløse over for tab eller erstatningsansvar, som vi måtte pådrage os på grund af tab af eller manglende mulighed for at aflevere din Pakke grundet en mangelfuldt eller uklart mærket pakke som et resultat af oplysninger, du har afgivet, eller som følge af din manglende overholdelse af love på Leveringsstedet.

37. Vores Aftale med dig, sammen med din brug af vores Tjenester i henhold til denne Aftale og alle handlinger, transaktioner, tvister og kontroverser, der opstår i henhold eller i relation hertil, er underlagt domstolene i England og Wales’ enekompetence og skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen (og ikke lovvalgsreglerne) i England.

Tjenestebegrænsning for Hexpress Healthcare Limited

 1. Hexpress Healthcare Limited ("vi", "os", "vores") er et privat internetapotek og udbyder af medicinske tjenester baseret i Storbritannien og registreret i Storbritannien hos lægemiddelstyrelse (MHRA), og kommissionen for omsorgs- og behandlingskvalitet (CQC). Vores tjeneste er først og fremmest beregnet til patienter, der af forskellige grunde ikke selv kan opsøge eller ikke har adgang til en konsultation ansigt til ansigt med deres praktiserende læge eller huslæge, og/eller måske ikke personligt kan afhente deres behandling på vores apotek i Storbritannien.
 2. Onlinekonsultation er ikke beregnet på at erstatte konsultationer ansigt til ansigt med din huslæge eller praktiserende læge, da nogle helbredsproblemer kan vise sig vanskelige at diagnosticere online, og din praktiserende læge eller huslæge vil normalt have adgang til hele din sygehistorie. VI ANBEFALER ALTID, AT PATIENTERNE OM MULIGT KONSULTERER DERES HUSLÆGE ELLER PRAKTISERENDE LÆGE.
 3. Vores medicinske tjenester kræver, at du giver sandfærdige svar og oplyser din sygehistorie, så vores læger kan træffe oplyste, pålidelige og passende afgørelser. Vores læger kan beslutte, at de ikke kan udskrive til dig, og i så fald skal de bede dig tage kontakt til huslæge eller praktiserende læge.
 4. Vi leverer ikke din behandling i EU/EØS, men stiller kun din behandling til rådighed og udleverer den, og du skal enten afhente din behandling på vores lokalitet eller sørge for afhentning på vores lokalitet; og ifald du vælger at sørge for leveringen af din behandling, skal du betale et anvist uafhængigt fragtfirma, Kwik Shipments Limited, et leveringsgebyr for denne tjeneste. Når din behandling er udleveret (pakket og klar til afsendelse), vil den være klar til afhentning af dig på vores apotek i Storbritannien eller afhentning af Kwik Shipments Limited på dine vegne til levering til dig af en kurervirksomhed i overensstemmelse med dine instrukser.
 5. De viste priser på de respektive produktsider omfatter de medicinske tjenester, lægemidlet og leveringen.
 6. Vi accepterer ikke returnering af, og refunderer ikke, din behandling (undtagen under ekstraordinære omstændigheder, og sådan accept og refusion sker helt efter vores eget skøn).
 7. Vi udbyder kun lægemidler, der er autoriseret i Storbritannien og godkendt af MHRA.

Sidst opdateret December 2020.

Vælg
behandling
Udfyld en skriftlig konsultation
Lægen udskriver recept
Medicinen sendes fra apoteket