COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
  • Privat och konfidentiell tjänst
  • Genuina läkemedel
  • Heltäckande tjänst
  • Leverans nästa dag
  • Så fungerar off-label medicin

Off-label medicin

Allt du behöver veta om off-label medicin

Off-label medicin betyder att medicinen skrivs ut för att behandla en åkomma eller ett besvär den från början inte var skapad för. Ibland får du dessa utskrivna av din läkare, då den självklara medicinen kan vara farlig för dig att använda. Hos oss kan du läsa allt om hur detta går till, och varför läkare ibland skriver ut olicensierade läkemedel.

Hur fungerar det då ett läkemedel licensieras?

Då ett läkemedelsföretag vill skapa ett nytt läkemedel behöver de investera med hjälp av både pengar och arbetskraft för att läkemedlet ska godkännas. Denna process kan bli långdragen då de aktiva ingrediensernas och kemiska sammansättningens effektivitet samt säkerhet måste testas under en längre tid.

Processen består av kliniska tester där testpersoner provar det nya läkemedlet medan en annan grupp får placebos. Ibland finns det en tredje grupp som får ett redan godkänt läkemedel. Dessa grupper jämförs sedan för att kunna hur bra medicinen fungerar mot åkomman, om den kemiska sammansättningen fungerar på patienter och om det framkommer några farliga eller okända biverkningar.

Testerna är klara först då man kan säkerställa att läkemedlet att säkert att använda. Dessa läkemedel kan då licensieras och användas av allmänheten. Detta görs av EU:s läkemedelsmyndighet - European Medicines Agency (EMA) i Europa samt Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) i Storbritannien.

Alla läkemedel kommer med vissa begränsningar, till exempel vem som kan tillverka läkemedlet, vilka sjukdomar den får användas för, vem som får använda läkemedlet, hur det bör förvaras och vilka biverkningar läkemedlet kan föra med sig.

Information om läkemedlet och dess licens finns tillgängligt för allmänheten och alla detaljer finns alltid att hitta på bipacksedeln.

Vad betyder det om ett läkemedel är off-label eller olicensierat?

Ett olicensierat läkemedel har inte blivit godkänt av en organisation och kan därför inte skrivas ut, förutom under väldigt speciella förhållanden. Ett sådant förhållande kan vara att medicinen testas i en medicinsk utredning.

Vissa licensierade läkemedel bär på “positiva biverkningar” som kan påverka andra delar av kroppen än den åkomma medicinen är licensierad för att skrivas ut för. Dessa inkluderas i beräkningen då en medicin skrivs ut. Ett bra exempel är hur de flesta p-piller minskar mensvärk.

Ibland händer det att en läkare skriver ut ett läkemedel för en åkomma den inte är licensierad att behandla. Detta sker endast då det första eller självklara valet av medicin inte passar patienten på grund av medicinsk historia eller hur läkemedlet skulle reagera med de läkemedel patienten för närvarande använder.

Skulle detta ske skrivs medicinen ut som en “off-label” medicin då den inte är licensierad för behandling av denna åkomma. En “off-label” medicin kommer endast skrivas ut om din läkare anser att den kommer fungera lika bra, samt om originell behandling inte finns tillgänglig eller inte är säker att använda. Fördelarna med att skriva ut ett “off-label” recept måste väga upp mot eventuella faror eller skadliga biverkningar.

Är det olagligt att använda off-label läkemedel?

Nej. Medicinen som skrivs ut är licensierad och inte olaglig. Detta är ett effektivt sätt att utnyttja läkemedlet till sin fulla potential. Så länge alla säkerhetsåtgärder är tillämpade är det helt okej.

Ibland kan till och med dessa läkemedel vara licensierade för just detta tillstånd i andra länder eller områden och är därför helt säkert att använda.

När kan jag använda ett off-label läkemedel?

Ett receptbelagt läkemedel behöver alltid skrivas ut av en läkare, även om du kommer att använda det som “off-label”. Din läkare kommer att berätta för dig att denna medicin inte är tillverkat för att behandla det du kommer att använda det till och måste informera om potentiella biverkningar.

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel