COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Hem / Övervikt / Saxenda

Saxenda

Saxenda är en ny behandling mot övervikt som godkändes i USA av Food and Drug Administration (FDA) 2014 och företaget bakom läkemedlet, Novo Nordisk, fick under slutet av januari 2015 positiv respons från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté CHMP.

Dock var inte FDA's kommitté, Metabolic Drugs Advisory Committee, helt eniga i sina åsikter om införandes av denna behandling. De ansåg att läkemedlet kan ha omfattande okända effekter, innebära potentiella risker för hjärt- och kärlsjukdomar samt så såg de obalansen av neoplasi (bildandet av tumörer) som kan uppkomma under det senare stadiet av tester som oroväckande.

Vad är Saxenda?

Läkemedlet som kommer i injektionsform har visat sig väldigt effektivt för att gå ner i vikt i kombination med hälsosam kost och motion.
Saxenda som kommer i dosen 3mg är redan godkänt av FDA i lägre dosering under namnet Victoza (1.8mg) och används för att behandla typ 2 diabetes. Saxenda är dock inte avsett för denna typ av behandling och forskning saknas gällande användning inom detta område.

Saxenda har godkänts för användande för vuxna med ett BMI över 30 (fetma) eller BMI över 27 (övervikt) och har minst en följdsjukdom orsakad av detta såsom typ 2 diabetes, högt kolesterol eller högt blodtryck.

Saxenda är en GLP-1 analog och ska inte användas tillsammans med andra mediciner som tillhör denna grupp av läkemedel, inklusive Victoza. Saxenda och Victoza innehåller samma aktiva ingrediens, liraglutid.

Liraglutid

Liraglutid är en GLP-1-analog som fungerar genom att öka utsöndringen av insulin samtidigt som produktionen av glukagon minskar. Detta i sin tur leder till att blodsockret sänks. Glukossänkningen innebär även en långsammare tömning av magsäckens innehåll vilket leder till minskad hunger och i sin tur minskad vikt.

Hur har Saxenda testats?

Olika kliniska tester har gjorts för att avgöra Saxendas effektivitet. I testerna ingick 4800 personer som lider av fetma och övervikt både med och utan viktrelaterade sjukdomar. Alla patienter fick rådgivning gällande kost och motion vilken innebar en lågkalori diet och regelbunden motion.

Den ena kliniska studien pågick under ett år och resultaten visade att de patienter utan diabetes hade en genomsnittlig viktnedgång på 4.5 % jämfört med de som fick placebo läkemedel. I denna studie förlorade 62 % av patienterna som behandlades med Saxenda minst 5 % av sin vikt jämfört med de 34 % som fick placebo. En annan studie där patienter med typ 2 diabetes ingick visade en viktnedgång på 3.7 % hos de som fick Saxenda jämfört med de som fick placebo läkemedel. I denna studie förlorade 49 % av de patienter som gavs Saxenda minst 5 % av sin vikt jämfört med 16 % av de som gavs placebo.

Det är viktigt att man utvärderar de patienter som behandlas med Saxenda efter 16 veckor för att säkerställa att behandlingen fungerar. Om patienter inte har gått ner minst 4 % av sin kroppsvikt ska behandlingen avslutas då den med största sannolikhet inte kommer att fungera.

Eventuella biverkningar

Då Saxenda fortfarande är väldigt nytt så är det svårt att säga något om de biverkningar som kan uppkomma efter ett längre användande.

Till de vanliga biverkningar som påträffats under de utförda kliniska studierna hör:

 • Illamående
 • Diarré
 • Förstoppning
 • Kräkningar
 • Lågt blodsocker (hypoglykemi)
 • Minskad aptit

Till de allvarliga biverkningarna hör:

 • Bukspottkörtelinflammation (pankreatit)
 • Sjukdomar i gallblåsan
 • Nedsatt njurfunktion
 • Självmordstankar

Saxenda kan även orsaka hjärtklappning och behandling bör avslutas om patienter upplever ökad vilopuls.

Hur säkert är egentligen Saxenda?

Då detta läkemedel är väldigt nytt är det som sagt svårt att säga något om de biverkningar som kan uppkomma efter längre tids användande. Detta är också något man bör ha i åtanke då man överväger att använda denna medicin.

Sköldkörtelcancer

Tumörer i sköldkörteln påträffades hos vissa gnagare som blivit behandlade med Saxenda. Det är dock oklart om läkemedlet orsakar dessa tumörer samt en form av sköldkörtelcancer, medullär cancer (MTC) hos människor. Personer som lider/lidit av eller har sköldkörtelcancer i släkten, ska därför inte ta Saxenda.

FDA har begärt att fler studier görs för att undersöka möjliga risker av bröstcancer kopplade till Saxenda.

Kardiovaskulära sjukdomar

Då läkemedel mot fetma och övervikt har en historia av att kunna innebära risker för hjärt- och kärlsjukdomar sågs ökad hjärtklappning (två till tre slag per minut) som något oroväckande. Dock saknas underlag på de långsiktiga effekter som något ökad hjärtfrekvens kan innebära.

Vad är skillnaden mellan Xenical och Saxenda?

Skillnaderna mellan Xenical och Saxenda är många. Till att börja med dess form.

Saxenda är en injektionsvätska som måste injiceras dagligen med sprutor medan Xenical tas i tablettform.
Att ta tabletter istället för att behöva bära med sig sprutor och injicera medicin har ett antal olika fördelar, framför allt bekvämlighet och det är inget för den spruträdde.

Saxenda påverkar kroppens eget hormon GLP-1 medan Xenical verkar direkt i magen och påverkar inte några hormonbalanser.

Saxenda fungerar genom att dämpa aptiten och patienter blir snabbare mätta vid måltid.
Xenical påverkar inte det centrala nervsystemet utan fungerar genom att förhindra kroppen att ta upp 30 % av det fett du äter.

Kliniska studier som utförts med Saxenda visar att 62 % av patienterna tappar ca 5 % av sin kroppsvikt under ett års behandling.
I de studier av patienter som behandlats med Xenical tappar de flesta normalt sätt mellan 5 och 10 % av sin kroppsvikt efter 6 – 8 månaders behandling.

Då Xenical inte påverkar hjärnan är effekterna mer förutsägbara och bieffekterna färre.

Eftersom Saxenda är så pass nytt är det svårt att säga något om de långsiktiga biverkningar läkemedlet kan tänkas ha. Dock pågår flera diskussioner om huruvida de kan orsaka mycket allvarliga biverkningar såsom sköldkörtelcancer (MTC), hjärt- och kärlsjukdomar och bröstcancer.

Pankreatit, nedsatt njurfunktion, sjukdomar i gallblåsan samt självmordstankar hör till de allvarligare biverkningarna som påträffats. Förutom illamående, kräkningar och diarré hör även lågt blodsocker och förstoppning till de mindre allvarliga.

Xenical har funnits på den svenska marknaden sedan 1998 vilket gör att det är betydligt mer beprövat och dess möjliga biverkningar mer välkända. De mest vanliga biverkningar som hör till Xenical beror på dess effekt på matsmältningssystemet och försvinner normalt efter en tids användande. Till dessa hör magont och ökat behov av att gå på toaletten, oljelik avföring samt huvudvärk. Allvarliga biverkningar är väldigt ovanliga och till de som rapporterats hör allergiska reaktioner, pankreatit och gallsten.

Så, vad är bäst, Saxenda eller Xenical?

Till synes så har detta läkemedel både fördelar och nackdelar, det återstår att se om det blir godkänt till försäljning i Europa. Till de mest skrämmande potentiella biverkningarna hör förutom ökad hjärtfrekvens, upptäckten av tumörer och sköldkörteklcancer hos gnagare, även om det inte är fastställt att detta kan drabba människor.

Oavsett vad så kvarstår det faktum att bra kost tillsammans med motion är det mest effektiva sätt att gå ner i vikt. Behöver man hjälp på traven är Xenical bevisat att fungera hos de allra flesta som tar denna behandling, dessutom utan skrämmande potentiella biverkningar.

Övervikt

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel