COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Hem / Preventivmedel / En jämförelse av olika preventivmedel

En jämförelse av olika preventivmedel

Preventivmedel hänvisar till olika metoder som skyddar mot oönskad graviditet. Här är en jämförelsetabell av alla vanliga metoder för graviditetskontroll. Förutom alla preventivmetoder hittar du också respektive Pearlindex, användningstid och fördelar och nackdelar.

Vad är preventivmedel?

Utbudet av preventivmedel är nu enormt. Det finns 6 kategorier av metoder som verkar som preventivmedel på olika sätt:

 • Hormonella preventivmedel
 • Barriärmetoder
 • Operativa preventivmetoder
 • Kemiska preventivmedel
 • Naturlig familjeplanering
 • Akuta preventivmedel

En överblick av preventivmedelskategorierna:

Kategori Beskrivning Metod
Hormonellt preventivmedel Hormonella preventivmedelspreparat är en populär metod som preventivmedel för kvinnor, eftersom de skyddar på ett säker och diskret sätt mot graviditet. Hormonella preventivmedel fungerar med nästan 100% säkerhet och många av dessa kan dessutom användas för att behandla endometrios, stark eller smärtsam menstruation, avsaknad av menstruation, PMS-symptom, akne och överdriven hårväxt. 55% av alla kvinnor som använder preventivmedel väljer p-piller. Endast ca 2% av alla kvinnor använder p–ring och tremånderssprutan som preventivmedel.
 • Piller (mikro)
 • Minipiller,
 • Hormonspiral,
 • P–plåster
 • P–ring
 • Tremånaderssprutan
 • Hormonimplantat
Barriärmetoder Till skillnad från hormonella preventivmedel kan barriärmetodens mekaniska preventivmedel användas ytligt och har därmed ingen hormonell effekt på kroppen. Barriärmetoden förhindrar spermier från att komma in i livmodern. Vissa barriärmetoder (till exempel kondom) ger skydd mot bakterier och infektion. De mekaniska preventivmedlen ska tas i bruk omedelbart före samlag. 36% av män och kvinnor använder kondomer som preventivmedel, 11% väljer spiralen.
 • Kondom
  (även kallad gummi)
 • Kopparspiral
 • Membran
 • Livmoderhalslock
 • Lea Contraceptivum
 • Femidom (kvinnokondom)
Operativa
metoder
Sterilisering är en preventivmetod när familjeplaneringen har slutförts. Denna metod ger varaktigt skydd mot oönskad graviditet och anses mycket säker och tillförlitligt (Pearlindexet är 0,1-0,3). En annan fördel med förfarandet ligger i det faktum att sterilisering är ett hormonfritt preventivmedel. Den har därför ingen effekt på hormonnivåerna och påverkar inte libido. Som med alla kirurgiska ingrepp kan komplikationer uppkomma så som blödning, vilket kan skada inre organ och en inflammation kan uppstå. Dessutom ökar risken för utomkvedshavandeskap eller ektopisk graviditet efter sterilisering. 3% av män och 2% av kvinnor väljer en att genomgå sterilisering.
 • Sterilisering hos män
  (vasektomi)
 • Sterilisering hos kvinnor (äggledaroperation)
Naturlig
familjeplanering
Med metoder för naturlig familjeplanering använder man specifika kroppssignaler (temperatur, livmoderhalsslem) för att bestämma de fertila och infertila dagarna i en kvinnas cykel. Om en kvinna vill undvika en oönskad graviditet undviker hon samlag under sina fertila dagar eller använder sig av andra preventivmetoder (barriärmetoder eller spermiedödande ämnen). Metoderna för naturlig familjeplanering är hormonfria och kräver en hel del tålamod och självdisciplin. De flesta NFP–metoder kombineras och erbjuder därmed ett relativt högt preventivmedelsskydd.
 • Temperaturmetoden
 • Symptotermala metoden
 • Menstruationscykeldator
 • Coitus interruptus
 • Kalendermetoden
 • Billingsmetoden (livmoderhalsslemmetoden)
 • Roetzermetoden
Akuta
preventivmedel
Akuta preventivmedel kan användas efter oskyddat eller otillräckligt skyddade samlag, så att en oönskad graviditet kan förebyggas. Hormonella akuta preventivmedel så som dagen-efter-pillret Levonelle fungerar genom att en hög dos av läkemedlet levonorgestrel (syntetiskt gulkroppshormon av andra generationen) tas på en gång. ellaOne innehåller den aktiva substansen ulipristal (en selektiv modulator för progesteronreceptorn (SPRM), som utvecklats speciellt för akuta preventivmedel). Akut spiral och kedja förhindrar även implantation av ett befruktat ägg senast den femte dagen efter befruktning och kan sedan tillämpas på andra preventivmedel.
 • Dagen-efter-piller
 • Akut spiral
 • Akut kopparkedja

Användningstiden, biverkningar, risker, kontraindikationer, fördelar och nackdelar med preventivmedel spelar en avgörande roll i valet av preventivmedel. Även saker som levnadsförhållanden, kompatibilitet, hanterbarhet och hälsa står i förgrunden i sökandet efter en passande metod.

Vad är det säkraste preventivmedlet?

Men vilket är det säkraste preventivmedlet? Med hjälp från Pearlindexet (uppkallat efter den amerikanska biologen Raymond Pearl (1879-1940)) kan du avgöra hur tillförlitligt och effektivt din preventivmetod är. Pearlindexet anger hur många kvinnor som blir gravida när de använt en preventivmetod under de senaste tolv månaderna.

Preventivmedel

En lägre Pearlindexering innebär en lägre sannolikhet för graviditet och därmed en säkrare preventivmetod. De säkraste metoderna inkluderar i synnerhet hormonella preventivmedel (p-piller, vaginalring, spiral) med ett Pearlindex på 0,1-0,9 eller kirurgiska metoder (sterilisering) med ett Pearlindex på 0,1-0,3. Billingsmetoden (livmoderhalsslemmetoden) och kalendermetoden har det högsta Pearlindexet: livmoderhalsen har en Pearlindexering på 5-35, medan kalendermetoden har en Pearlindexering som är 9 -30. Båda är därför bland de minst tillförlitliga preventivmetoderna.

Jämförelse av preventivmedel

Här är en jämförelsetabell av alla vanliga metoder för graviditetskontroll. Förutom alla preventivmetoder hittar du också respektive Pearlindex, användningstid och fördelar och nackdelar.

Alla aktuella preventivmetoder i en tabellöversikt:

Hormonellt preventivmedel

Metod Pearlindex* Användningstid Fördelar Nackdelar
P-piller 0,1-0,9 1 månad / cykel Nästan 100% skydd
Lindrigare besvär (akne)
Sällsynta biverkningar kan förekomma för rökare över 35 och ammande kvinnor
Minipiller 0,14 - 3 1 månad / cykel Lägre hormonhalt passar bättre för ammande kvinnor Biverkningar kan förekomma
Dagligt intag vid samma tid krävs
P-ring 0,4 - 0,64 1 månad / cykel Särskilt lämplig för kvinnor med frekventa tarm- och magbesvär Biverkningar kan förekomma
P-ringen kan glida ut ur slidan
P-plåster 0,72 - 0,9 1 månad / cykel Inget dagligt intag
Konstant mängd hormon i blodet
Biverkningar (hudirritation) kan förekomma
Högre risk för allvarligare ventrombos
Hormonspiral 0,16 5 år Nästan 100% skydd
Menstruationen är betydligt svagare
Spotting och mellanblödningar
Risk för ektopisk graviditet
P-spruta som håller i sig i tre månader 0,3 - 0,88 3 månader Nästan 100% skydd
Kan inte användas fel
Hög hormonhalt
Frekventa blödningsrubbningar
Hormonimplantat 0,8 3 år Nästan 100% skydd
Kan inte användas fel
Låg hormonhalt
Frekventa blödningsrubbningar
Kan ej insättas och tas bort på egen hand

Barriärmetod

Metod Pearlindex* Användningstid Fördelar Nackdelar
Kondom 2-12 Enligt behov Skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar
Lätt att använda, billig
Eventuella hudirritationer
Måttligt säker preventivmedel
Kvinnokondom 5-25 Enligt behov Skydd mot bakterier och infektioner
Hormonfritt preventivmedel
Besvärlig att använda
Osäkert preventivmedel
Kopparspiral 0,6-2,7 3-5 år Hormonfritt preventivmedel
Relativt högt skydd
Förekomst av inflammatoriska sjukdomar
Ofta oregelbundna blödningar
Lea Contraceptivum 2,2 - 2,9 1-2 år Preventivmedel utan hormoner
Användning endast när det behövs
Slemhinneirritation eller vaginal svampinfektion
Membran 6-20 1-2 år Preventivmedel utan hormoner
Användning endast när det behövs
Risk för latexallergi
Bör alltid kombineras med spermiedödande medel
Livmoderhalslock 6-18 Åtminstone 1 år Preventivmedel utan hormoner
Användning endast när det behövs
Risk för latexallergi
Bör alltid kombineras med spermiedödande medel

Operativa metoder

Metod Pearlindex* Användningstid Fördelar Nackdelar
Manlig sterilisering 0,1 1 gånger × permanent Hormonfritt preventivmedel
Nästan 100% skydd
Kan inte kännas av under samlag
Kan ej ändras i efterhand
Psykiska problem kan uppstå
Inget skydd mot könssjukdomar
Kvinnlig sterilisering 0,5 1 gånger × permanent Hormonfritt preventivmedel
Nästan 100% skydd
Kan inte kännas av under samlag
Kan ej ändras i efterhand
Psykiska problem kan uppstå
Inget skydd mot könssjukdomar

Kemiska metoder (spermiedödande nonoxynol-9)

Metod Pearlindex* Användningstid Fördelar Nackdelar
Gel 3-21 Enligt behov Preventivmedel utan hormoner
Enkel att använda endast när det behövs
Receptfri; relativt billig
Osäker; kombination med andra metoder att rekommendera
Allergiska reaktioner möjliga
En varm eller brännande känsla eller klåda
Kräm 3-21 Enligt behov Preventivmedel utan hormoner
Enkel att använda endast när det behövs
Receptfri; relativt billig
Osäker; kombination med andra metoder att rekommendera
Allergiska reaktioner möjliga
En varm eller brännande känsla eller klåda
Skum 3-21 Enligt behov Preventivmedel utan hormoner
Enkel att använda endast när det behövs
Receptfri; relativt billig
Osäker; kombination med andra metoder att rekommendera
Allergiska reaktioner möjliga
En varm eller brännande känsla eller klåda
Salva 3-21 Enligt behov Preventivmedel utan hormoner
Enkel att använda endast när det behövs
Receptfri; relativt billig
Osäker; kombination med andra metoder att rekommendera
Allergiska reaktioner möjliga

Naturlig familjeplanering

Metod Pearlindex* Användningstid Fördelar Nackdelar
Temperaturmetoden 0,8-3 Regelbundet/permanent Naturligt preventivmedel utan hormoner
Lämplig termometer krävs
Passar bra ihop med barriärmetoder
Uppgifter krävs under en längre period
Eventuella fel kan ske vid temperaturmätningen
Temperaturkurvorna måste vara meningsfulla
Symptotermala metoder 0,3 Regelbundet/permanent Naturligt preventivmedel utan hormoner
Lämplig termometer krävs
Passar bra ihop med barriärmetoder
Uppgifter krävs under en längre period
Eventuella fel kan ske vid temperaturmätningen
Temperaturkurvorna måste vara meningsfulla
Preventivdator (Menstruationscykeldator) 0,3-6 Regelbundet/permanent Naturligt preventivmedel utan hormoner
Inga biverkningar
Passar bra ihop med barriärmetoder
Ingen oberoende preventivmetod
Relativt dyr
Flera faktorer kan påverka resultatet
Coitus interruptus (Avbrytning av samlag) 4-18 Enligt behov Naturligt preventivmedel utan hormoner
Användning utan förberedelse och hjälpmedel
Kan användas när som helst, var som helst
Mycket osäker preventivmetod
Måste ha självkontroll
Inget skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar
(Kalendermetoden) 9-30 Regelbundet/permanent Naturligt preventivmedel utan hormoner
Gratis metod
Kräver inga hjälpmedel
Mycket osäker preventivmetod
Svängningar i menstruationscykeln kan inträffa
Långa perioder av avhållsamhet krävs
Billingsmetoden
(livmoderhalsslemmetoden)
5-35 Regelbundet/permanent Naturligt preventivmedel utan hormoner
Gratis metod
Kräver inga hjälpmedel
Mycket osäker preventivmetod
Erfarenhet och disciplin krävs
Höga kostnader

Akuta preventivmedel

Metod Pearlindex* Användningstid Fördelar Nackdelar
Dagen-efter-piller 0,4 Enligt behov Östrogenfritt piller
Tillämpning vid oskyddat eller otillräckligt skyddat samlag
Inget regelbundet preventivmedel
Illamående och kräkningar
Huvudvärk och yrsel
Dagen-efter-spiral 0,2 Enligt behov Hormonfritt preventivmedel
Nästan 100% skydd
Kan sedan användas som långvarigt preventivmedel
Insättningen kan vara svår och smärtsam
Insättning nödvändig inom 5 dagar efter oskyddat samlag
Dagen-efter-kopparkedja 0,1-0,5 Enligt behov Hormonfritt preventivmedel
Nästan 99% skydd
Kan sedan användas som långvarigt preventivmedel
Insättningen kan vara svår och smärtsam
Insättning nödvändig inom 5 dagar efter oskyddat samlag

Akuta preventivmedel

Metod Pearlindex* Nackdelar
Inget preventivmedel 85 Rekommenderas inte
Preventivmedel

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel