• Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
  • Privat och konfidentiell tjänst
  • Genuina läkemedel
  • Heltäckande tjänst
  • Leverans nästa dag

Impotens efter prostatakirurgi

Är risken att drabbas av impotens stor när man genomgår en prostatektomi? Prostatacancer är ett sjukdomstillstånd som i allra högsta grad går att bota, men efter behandlingen kan komplikationer såsom olika grader av impotens ofta uppstå. Här går vi igenom vilka förväntningar du bör ha på din potens efter olika former av prostatakirurgi. Vi förklarar även vad radikal prostatektomi är och hur detta ingrepp kan påverka potensen. Du får även ta del av information om olika behandlingar mot potensproblem som kan hjälpa dig att återfå potensen, antingen under en övergångsperiod eller permanent. Dessa behandlingar motverkar hos många män erektil dysfunktion efter prostatakirurgi.

Bör man förvänta sig impotens efter prostatakirurgi?

Du som ska genomgå en prostataoperation kan känna oro kring huruvida ingreppet kommer påverka din sexuella funktion. Erektil dysfunktion (ED) är ett tillstånd som innebär att den drabbade är oförmögen att bli sexuellt upphetsad och få eller behålla en erektion. Detta tillstånd kan ha en rad olika komplexa orsaker. Den bakomliggande orsaken kan vara ett fysiskt problem, ett känslomässigt problem, eller en kombination av dessa. Oavsett vad som orsakar din impotens kan tillståndet påverka såväl dig själv som din partner.

Att känna till vad man har att förvänta sig är en stor del att optimera den sexuella återhämtningen efter en prostataoperation. Det är därför viktigt att du konsulterar din läkare före och efter ingreppet för att förstå vad som sannolikt kan inträffa. När det gäller sambandet mellan impotens och prostataoperation bör du som patient förvänta dig viss erektil dysfunktion, men för de flesta män är impotensen tillfällig. Under återhämtningsperioden kan läkemedel såsom Viagra, Cialis, Levitra och Spedra motverka impotensen.

Drabbar impotens efter prostatakirurgi även anhöriga?

Man bör inte underskatta den känslomässiga bergochdalbana det innebär att genomgå en operation för prostatacancer och den efterföljande återhämtningsprocessen. Det är normalt att man som patient har prestationsångest och oroar sig för sex efter att ha haft prostatacancer. Det hjälper ofta att vara öppen och ärlig mot din partner. Det är också viktigt att ha i åtanke att din övergripande hälsa, ålder och nuvarande erektila funktion alla är faktorer som spelar roll för den sexuella återhämtningen efter prostatakirurgi.

Prostatacancer kan vara en känslosam resa för hela familjen. Om din make eller partner ska genomgå prostatakirurgi för att behandla prostatacancer, eller är mitt uppe i återhämtningsprocessen, kan det vara svårt att veta vad du ska säga eller göra. Ditt tålamod och din förståelse är det mest värdefulla stödet du kan ge. Du kan försöka hitta vägar att återskapa den fysiska intimiteten med din partner, men du bör inte bli avskräckt eller förolämpad om det skulle ta lite tid för honom att bli bekväm med att vara intim igen.

Hur stor är risken att drabbas av impotens efter en prostataoperation?

Oavsett om nerverna sparades i samband med operationen eller om den mest precisa doseringen användes under strålningsbehandlingen, upplever nästan alla män någon grad av impotens under de första månaderna efter ett kirurgiskt ingrepp på prostatan. Anledningen till detta är enkel: de blodkärl och nerver som styr den fysiska delen av en erektion är extremt känsliga. Alla typer av trauman i området kommer därför leda till förändringar av den erektila funktionen.

Skiljer sig risken för impotens efter en prostataoperation åt mellan olika ingrepp?

Män som genomgår kirurgiska ingrepp eller behandlingar som inte är utformade för att minimera biverkningarna, eller behandlingar som utförs av en läkare som inte har stor kunskap om, och erfarenhet av, behandlingen löper högre risk att drabbas av impotens till följd av behandlingen. Män som har andra sjukdomar eller medicinska tillstånd som påverkar förmågan att få en erektion, till exempel diabetes eller vaskulära skador, har mindre möjligheter att återfå samma erektila funktion som före behandlingen.

I sällsynta fall kan tumören sprida sig från prostatan till en eller bägge sidorna av prostatakörteln, vilket gör det svårt eller till och med omöjligt att genomföra en nervsparande prostataoperation. Din läkare kan hjälpa dig förstå statusen för din prostatacancer samt tumörens storlek och position. I vissa fall kan en nervtransplantation genomföras för att återskapa penis nerver efter prostatakirurgi.

prostata impotens

Vad visar studier på impotens efter prostataoperation?

Inom ett år efter behandlingen kommer dock nästan alla män som har nerverna intakta kunna se en betydande förbättring. Runt 40-50 procent av de män som genomgår en nervsparande prostatektomi kommer inom ett år få tillbaka den erektionsförmåga som patienten hade före ingreppet. Motsvarande siffra efter två år är 30-60 procent. Dessa tal varierar stort beroende på bland annat kirurgens skicklighet och hur resultaten mäts (till exempel om resultaten i studien baseras på läkarens bedömning av patientens sexuella funktion eller om man i studien faktiskt frågar patienten om dennes biverkningar av ingreppet).

Motsvarande siffror för de patienter som har genomgått strålningsbehandling är bättre, men de tenderar inte att öka särskilt mycket över tid. Cirka 25-50 procent av de män som genomgår brakyterapi kommer uppleva impotens medan motsvarande siffra för de män som genomgår en extern strålbehandling är närmare 50 procent. Efter två till tre år upplever endast ett fåtal män en betydande förbättring av den erektila funktionen. Dessa siffror kan dessutom vara dystrare i vissa fall då strålningsbehandlingar som tar längre tid har en större inverkan på potensen.

Vad är radikal prostatektomi och hur kan ingreppet påverka potensen?

Radikal prostatektomi kallas det ingrepp då hela prostatan avlägsnas tillsammans med viss intilliggande vävnad. Det är vanligt att potensen påverkas av denna typ av ingrepp. Anledningen till att hela prostatan många gånger avlägsnas är att en patient med prostatacancer i genomsnitt har fem eller fler tumörer på prostatan, och det kan vara svårt att veta exakt var tumörerna är belägna före det kirurgiska ingreppet. Istället för att riskera att eventuell cancervävnad lämnas kvar avlägsnar kirurgen hela prostatakörteln. Om du överväger att genomgå detta ingrepp bör konsultera din läkare kring radikal prostatektomi och på vilket sätt behandlingen kan påverka potensen, så du vet vad du kan förvänta dig efter ingreppet.

En radikal prostatektomi kan genomföras med hjälp av en av fyra olika tekniker: perineal, retropubisk, laparoskopisk eller robotassisterad laparoskopisk prostatektomi. Du bör diskutera saken samt överväga för- och nackdelar med respektive teknik med din onkolog och din kirurg, för att avgöra vilket tillvägagångssätt som passar dig bäst. Av alla de biverkningar som är möjliga till följd av en prostataoperation är impotens en av de vanligaste och mest känsliga.

Varför är impotens en vanlig biverkning efter en radikal prostatektomi?

Trots att stora framsteg har gjorts när det gäller tekniker för nervsparande prostataoperationer är impotens fortfarande en vanlig konsekvens av detta ingrepp. De flesta män drabbas av någon grad av impotens efter prostatakirurgi på grund av det trauma som nerverna och de mjuka vävnaderna utsätts för. Förutom penis muskler ligger även de nerver som bidrar till att skapa en erektion i farozonen vid prostatakirurgi. Även om kirurgen är väldigt skicklig på nervsparande prostatektomi sövs dessa nerver ner under ingreppet, och de kan därefter vara vilande i ett år eller två. Som tur är kan vilande nerver återuppväckas, vilket gör att potensen kan förbättras över tid.

problem med potens jobbigt

Hur lång tid kan det ta att återfå potensen efter prostatakirurgi?

Det är väldigt individuellt hur lång tid det tar att återfå potensen efter en prostataoperation. En amerikansk studie visar att nästan 60 procent av alla män är oförmögna att få en erektion 18 månader efter att de genomgått en radikal prostatektomi. Efter 24 månader hade denna siffra sänkts till 41,9 procent.

Män som genomgår en nervsparande prostatektomi kan ofta återhämta sig från sina potensbesvär inom 12 månader från tidpunkten för ingreppet. Det är mindre troligt att patienter som genomgår en icke-nervsparande operation återfår sin erektila funktion. I en studie fann man att 66 procent av de män som genomgått en nervsparande prostatektomi led av impotens ett år efter ingreppet, medan motsvarande siffra för de män som genomgick ett icke-nervsparande ingrepp var större (75 procent).

Är risken för impotens stor efter alla behandlingar mot prostatacancer?

Hormonterapi mot prostatacancer kan pågå under ett till fyra år eller så länge som tio år. Denna behandlingsmetod skadar inte de nerver, blodkärl och muskler som sitter runt prostatakörteln. Vid hormonterapi sänks testosteronnivåerna i kroppen. Det manliga könshormonet testosteron är ett hormon som påverkar mäns sexlust och potens. I samband med hormonterapi kan patienter uppleva en minskad sexlust men även potensproblem. Vissa patienter har en bibehållen sexlust men upplever svårigheter med att få en erektion. Denna erektila oförmåga kan i vissa fall avta inom några månader efter att behandlingen avslutats.

Det är dock så att alla metoder för behandling av prostatacancer, oavsett om det rör sig om hormonterapi, strålningsbehandling eller prostatektomi, riskerar att påverka potensen. I vissa fall återgår erektionsförmågan till det normala efter en viss tid, i andra fall inte. Lösningen på varaktiga potensproblem är i många fall potensmedel.

Kan jag köpa en behandling mot impotens efter prostataoperation på nätet?

Omkring 75% av alla män som genomgått en nervsparande prostatektomi eller mer precisa former av strålningsbehandling har lyckats få erektioner med hjälp av läkemedel mot impotens: Viagra, Cialis, Levitra eller Spedra. Genom att använda läkemedel mot impotens kan du påskynda återhämtningsprocessen genom att rehabilitera penis, och det kan vara så att du bara behöver använda potensmedel under en kortare tidsperiod. Ju snabbare efter ingreppet du försöker ha sex igen, desto snabbare kommer du på nytt kunna njuta av sex efter din operation.

viagra cialis levitra

Onlinekliniken HealthExpress specialiserar sig på att tillhandahålla receptbelagda läkemedelsbehandlingar via nätet och erbjuder flera behandlingar mot impotens. Dessa inkluderar det världsberömda potensmedlet Viagra samt de nyare potenspillren Cialis, Levitra och Spedra. Alla dessa läkemedel innehåller olika verksamma ingredienser och har olika egenskaper. Cialis finns även för daglig dosering och Levitra som sugtablett. Om du känner dig osäker på vilket potensmedel du ska använda kan du testa vårt startpaket som innehållet såväl Viagra som Cialis och Levitra.

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel
Relaterad information
Potensmedel