COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag

Korrekt användning av p-piller

P-piller är ett säkert preventivmedel. Som receptbelagda hormonpreparat finns det flera olika sorters p-piller. Det finns kombinationspiller och minipiller. Oavsett deras individuella egenskaper skiljer de sig inte så mycket från varandra vad gäller deras verkan. 70 % av alla kvinnor i åldern 20 till 29 år föredrar hormonella preventivmedel som intas oralt. Om kvinnorna följer tillverkarens specifika instruktioner kan de lita på att de tryggt kan använda p-piller och undvika oönskade graviditeter.

Hur tas p-piller?

I varje p-pillerförpackning finns det en eller flera blisterförpackningar. Dessa förpackningar innehåller det antal piller som behövs för en cykel. I de flesta fall är dessa 21 eller 22 eller 28 små tabletter.

Ett piller tas om dagen tills hela pillerkartan använts. P-pillren sväljs hela med eller utan lite vatten. Sedan följer en pillerintagningspaus.

Om man använder ett preparat som innehåller 21 piller ska man ha en sju dagars paus. Den tablettfria perioden är bara sex dagar vid 22 piller. Därefter börjar man ta det första pillret i en ny blisterförpackning. Om det finns 28 piller håller man ingen paus och man börja bara med en ny blisterförpackning omedelbart efter det sista pillret.

Pilleneinnahmeschema

Under hela användningstiden, inklusive pauserna, består skyddet. Oftast får man blödningar vid den sex till sju dagar långa pausen.

Dessa är oftast svagare och varar en kortare tid än vanliga menstruationsblödningar. Men det spelar ingen roll om man fortfarande har blödningar. Nästa piller tas efter den sjunde eller åttonde dagen efter det sista pillret. Blödningarna börjar ofta mellan pausens andra eller fjärde dag och håller ca. tre till fem dagar.

Det kan också hända att blödningen inträffar redan när du tar p-piller från den gamla blisterförpackningen. Det kontinuerliga intagningsschemat påverkas inte.

Det är mycket viktigt att man tar p-piller vid samma tidpunkt varje dag. Rekommendationen är att man gör det på kvällen när man går och sova, eftersom kvinnor i enskilda fall kan känna lätt yrsel efter att ha ätit pillret. Dock bör varje kvinna själv välja en tid på dagen som alltid passar in i hennes dagliga liv. Följaktligen kan man ta pillret på eftermiddagen eller på morgonen.

Att börja behandlingen: Vilken är den ideala tidpunkten att börja äta p-piller?

Den optimala tiden för att första gången äta p-piller beror på flera faktorer. Om en kvinna inte använt hormonella p-piller förut gäller andra regler än för kvinnor som byter preventivmedel.

Kvinnor som inte använt hormonella preventivmedel under den föregående månaden

Om inga hormonella preventivmedel används under föregående månad ska det första pillret tas på menstruationens första dag. Från och med denna tidpunkt verkar preventivmedlet omedelbart.

Alternativt kan man ta pillret mellan menstruationens andra och femte dag. I detta fall krävs ett ytterligare preventivmedel under de första sju dagarna som man använder det hormonella preventivmedlet. Här är en kondom lämplig.

Kvinnor som byter från andra kombinationspreparat till p-piller

Om man byter till p-piller efter att ha använt en blisterförpackning som innehåller 21 eller 22 piller eller ett annat hormonellt preventivmedel (p-plåster eller vaginalring) ska följande beaktas.

Det nya preventivmedlet tas i bruk efter den reguljära pausen som är sex till sju dagar lång. Om man använder en 28-dagars pillersort behöver man inte ta en paus. Det senare gäller särskilt för minipiller eller ett piller i en blisterförpackning med 28 piller.

Man är omedelbart skyddad mot graviditeter om man tar piller vid samma tidpunkt.

Vad gör man om man glömmer att ta ett piller?

Om du glömmer att ta ett p-piller eller kräks inom de första 120 minuterna efter att du tagit ett piller är det möjligt att du inte är skyddad. Här gäller följande:

Man kan genast fortsätta äta p-piller i förpackningar med 21 piller och som har samma mängd gestagen och östrogen. Om man märker att man glömt ta ett piller inom 12 timmar från att det borde ha tagits fortsätter preventivmedlet att verka om man äter nästa piller omedelbart.

Därtill är det viktigt att notera i vilken cykelvecka kvinnan befinner sig i:

 • Första cykelveckan. Det glömda pillret ska tas omedelbart. Detta gäller även när två tabletter tas vid samma tidpunkt. Därefter fortsätter man äta piller som vanligt. Men under de kommande sju dagarna ska ytterligare ett preventivmedel, t.ex. kondom, användas.
 • Andra cykelveckan. Även här ska det glömda preventivpillret ätas så fort som möjligt. Till skillnad från första cykelveckan fortsätter pillret att skydda.
 • Första eller andra cykelveckan: om man glömmer att ta två eller fler piller. Om man under denna period glömmer mer än ett piller ska ett annat preventivmedel användas tills slutet av den nuvarande cykeln. Det finns en risk för att det hormonella preparatet inte längre skyddar.
 • Tredje cykelveckan: om man glömmer att ta två eller fler piller. Här använder man blisterförpackningen till slut och fortsätter sedan utan paus på nästa förpackning. På så sätt kvarstår skyddet från det hormonella preventivmedlet.
P-piller

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel