• Privat och konfidentiell tjänst
  • Genuina läkemedel
  • Heltäckande tjänst
  • Leverans nästa dag

Escherichia coli (E. coli) - bakterier med många fasetter

Escherichia coli (E. coli) är stavformade, mellan 2 till 6 mikrometer långa bakterier. Det finns så kallade gramnegativa bakterier. Med denna beteckning särskiljs mikrobiologiska bakterier på grund av deras reaktion på en särskild färg. E. coli har endast ett mycket tunt membran och färgämnet tvättas ut omedelbart. Således kan denna bakterie inte färgas. E. colis flag som understöder rörelse finns över hela kroppen. De är oftast ofarliga och bor i tarmen hos människor och djur. Där producerar den vitamin K. Det finns dock ett antal bakteriestammar som orsakar sjukdomar.

Vilka sjukdomar kan E. coli-bakterier orsaka?

Utöver urinvägsinfektion finns det även vissa patologiska stammar av E. coli som kan orsaka tarmsjukdomar. Speciellt hos unga barn kan sjukdomen vara livshotande. Det kan dock hända att det inte uppstår några symtom och att sjukdomen förblir odiagnostiserad. E. coli kan bland annat orsaka en bakteriell cystit. Bakterien kommer in i urinröret och leder där till en inflammation.

Escherichia coli (E. coli)

ETEC

Denna form av coli-bakterier orsakar så kallad turistdiarré. Man får oftast sjukdomen då man reser i länder med dålig avlopps- och vattenrening och smittan orsakas oftast mellan människor. Oftast smittar sjukdomen genom smutsigt vatten, otillagad mat eller råa skaldjur. Symtomen uppkommer oftast efter en till två dagar och dessa symtom är illamående, feber, magknip och kräkningar. Här är det viktigt att komma ihåg att tvätta händerna och att undvika maträtter som inte tillagats om man äter på matställen som det finns risk för smitta (till exempel gatukök).

EHEC

Den viktigaste patogena stammen är EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli). De typiska symtomena inkluderar vattnig eller blodig diarré, känd som hemorragisk kolit. Hos spädbarn förekommer ofta ett dödlig hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS).

Det leder till blodproppssjukdomar, anemi och slutligen till njursvikt. Bakterierna producerar toxiner som utlöser symtomen. Dessutom bygger ämnet tarmväggen på nytt så att bakterierna kan förankra sig bättre där.

EPEC

EPEC (enteropatogen Escherichia coli) är en annan patogen stam som inte spelar någon roll i Sverige, men i ännu högre grad i utvecklingsländerna.

EIEC

EIEC (enteroinvasivt E. coli) kan även tränga igenom tarmväggen och leder till tarminflammation. Denna bakterie kan fästa sig med hjälp av vissa faktorer i membranet i tarmväggen, så att den inte tvättas bort vid en starka diarré.

EAEC

Även EAEC (enteroaggregativ E. coli) leder till kronisk eller akut diarré. Dessa bakterier har egenskaper som gör att de kan lagras tillsammans, så att de inte utsöndras lika snabbt.

Hur överförs bakterierna?

Bakterierna finns ofta i djur utan att detta observeras. Om konsumenten kommer i kontakt med sådana livsmedel kan det förekomma en infektion. Speciellt produkter som konsumenter äter råa eller otillräckligt tillagade kan utlösa sjukdomen. Obehandlad mjölk är mycket farlig. Förorenade fekala partiklar är ofta av mikroskopisk storlek och kan komma in i mjölk eller mjölkprodukter obemärkt. Pastöriserad mjölk är dock ofarlig.

En risk är också vegetabiliska livsmedel, eftersom de kan vara kontaminerade med avföring. Även vid direkt kontakt med ett djur kan man smittas av bakterier. I pälsen finns det ofta små partiklar som följer med handen och därifrån in i munnen.

För E. coli spelar den direkta överföringen från person till person en viktig roll, eftersom det räcker med mindre än hundra bakterier för att orsaka en infektion. De som inte har tvättat händerna ordentligt efter toalettbesök kan överföra bakterier till familjemedlemmar och på så sätt smitta en infektion.

Vilka är möjligheterna att förhindra en infektion?

Det finns ingen vaccination mot bakterien. Det bästa sättet att förhindra en sjukdom är att ändra på sin livsstil. Speciellt när små barn kommer i kontakt med livsmedel är det bra att avstå från råa livsmedel (rå obehandlad mjölk eller obehandlat kött). Lagra rått kött separat från andra livsmedel och i kylskåpet ända tills att du tillagar det.

När du tillagar kött ska du noggrant rengöra verktyg och arbetsbänken du använt. Hygienen är viktigt, speciellt efter att du använt toaletten ska du noggrant tvätta händerna. När man besöker en djurpark eller en gård bör föräldrar se till att barn inte lägga sina händer i munnen.

Behandlingsmöjligheter

Om man drabbas av sjukdomen är det endast möjligt att behandla symtomen. Försök att döda bakterierna med antibiotika har inte bara varit resultatlösa, men detta har dessutom förvärrat sjukdomen, eftersom skadade bakteriestammar utsöndrar förstärkta gifter. Patienter som lider av svår diarré ska få i sig mycket vätska och salt för att kompensera förlusten. Man kan dricka vatten, vätskeersättning med salt eller te. Speciellt barn behöver rikligt med vätska. Man kan även använda receptfria stoppande läkemedel vid diarré. För resor finns det ofta diarrépaket, som förebygger och behandlar de symtom man får av turistdiarré. I vårt diarrépaket hittar du läkemedlen Dioralyte, Imodium, Buccastem och Ciproxin.

Vid allvarliga komplikationer (t.ex. vid HUS) krävs det att patienten behandlas på sjukhuset. Symtom som indikerar på att man ska söka vård är om man har svåra magsmärtor, kräks mycket, är mycket svag eller trött, har hög feber, blodig diarré eller äter läkemedel mot en allvarlig sjukdom.

Beroende på svårighetsgraden av sjukdomen utför läkarna då bland annat en forcerad diures. I detta fall får patienten ett medel (så kallad diuretika), så att njurarna stimuleras för urinproduktion. I särskilt allvarliga fall är ofta en dialys nödvändig. I vissa progressiva former kan en plasmabehandling användas. Fördelen med denna metod har ännu inte underbyggts med lämpliga studier.

Det är också viktigt att sjukdomen inte sprids vidare. En E. coli-sjukdom måste omedelbart rapporteras till den lokala hälsovårdsmyndigheten. Om sjukdomen har överförts på grund av förorenad mat eller djur, måste de berörda myndigheterna underrättas (veterinärer, livsmedelstillsyn). Personer med HUS har en skyldighet att anmäla sjukdomen. Om en enterohemorragisk stam upptäckts är det nödvändigt att man snabbt gör en anmälan till myndigheterna.

Medicinskt granskad av
Dr. Kok Ching Ng MBBS/MRCGP Skriven av vår redaktion
Senast granskad 04-10-2021
Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel