COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
  • Privat och konfidentiell tjänst
  • Genuina läkemedel
  • Heltäckande tjänst
  • Leverans nästa dag

Höjdsjuka

Förebyggande behandling mot höjdsjuka

Höjdsjuka inträffar då kroppen har svårigheter med att klara av den tunna luft som finns på höga höjder. Skulle du befinna dig på hög höjd och få huvudvärk, bli illamående och känna dig trött och orkeslös kan det vara ett tecken på att du drabbats av höjdsjuka.

Detta är ett tillstånd som kan bli mycket allvarligt med allvarligare symptom ju högre höjd du når. Med hög höjd menas höjder högre än 1 500 meter över havet. Det är väldigt viktigt att man genomför de olika acklimatiseringsmetoder som finns för att förebygga höjdsjuka.

Se till att du är ordentligt förberedd för möjligheten att drabbas av höjdsjuka om du planerar en resa eller aktivitet som kommer involvera höga höjder. Diamox är kliniskt bevisat att behandla höjdsjuka och kan beställas online från HealthExpress efter det att du genomfört en online konsultation och blivit godkänd av en av våra läkare.

Tillgängliga behandlingar

Diamox
Diamox 5(3 Recensioner)
    Diamox, även känt som acetazolamid, är en behandling som används för att förebygga höjdsjuka i samband med lämpliga acklimatiserings metoder.
Visa behandlingar
 

Vad är höjdsjuka?

Höjdsjuka är enkelt förklarat det som händer med din kropp då den utsätts för förändringar i lufttrycket, vilket inträffar ju högre upp du kommer över havet. Det är troligare att du drabbas om du bestiger nya höjder snabbt och inte genomför de försiktighetsåtgärder som krävs såsom acklimatisering där man vänjer kroppen med den nya höjden och den minskade syretillgången.

De allvarligaste tillstånden för höjdsjuka är lungödem och cerebralt höghöjdsödem (hjärnödem) vilka båda är mycket farliga tillstånd.

Vad orsakar höjdsjuka?

Ju högre upp från havet du kommer desto lägre blir lufttrycket, vilket är fallet då du bestiger höga höjder. Detta betyder att luften blir tunnare och innehåller inte lika stora mängd syre som på lägre nivåer vilket innebär att mindre syre tas upp i blodet. Kroppen svarar på den lägre syrenivån genom ökad puls och andning för att försäkra sig om den får tillräckligt med syre. Höjdsjuka orsakas till stor del av att man flyttar sig till högre höjder för snabbt och inte låter kroppen vänja sig. Alla kan drabbas, det spelar ingen roll om du är vältränad och i mycket god fysik. Risken att drabbas ökar även om du har drabbats förut.

Vilka symptom har höjdsjuka?

De första symptomen märks oftast 6 timmar efter det att du har nått den nya höjden. Vanliga symptom är huvudvärk, illamående, trötthet, yrsel, aptitlöshet, sömnproblem och lättare andnöd. Märker man av dessa symptom ska man ta dessa på allvar då de kan leda till mycket allvarliga konsekvenser om de ignoreras.

Allvarligare symptom av höjdsjuka inkluderar utöver ovan nämda värk i bröstet och kräkningar.

Lungödem och cerebralt höghöjdsödem (hjärnödem)

Huvudvärk brukar vara ett av de första tecknen på att man drabbats av höjdsjuka och ska tas på allvar då höjdsjuka kan leda till livshotande tillstånd som lungödem high altitude pulmonary edema (HAPE) och hjärnödem high altitude cerebral edema (HACE).

Lungödem (HAPE) innebär vätska i lungorna och är ett mycket allvarligt tillstånd. Symptom på detta innebär utöver ovan symptom för höjdsjuka även andningssvårigheter och att man är andfådd även i vila, extrem trötthet, svår och rosslig hosta med slem och fragda. Man kan även få blå eller grå läppar och naglar.

Höghöjds cerebralt ödem (HACE), även kallat hjärnödem, innebär vätska i hjärnan som gör att den svullnar. Detta är ett tillstånd som är livshotande och kan eskalera mycket snabbt. Förutom de övriga symptomen för höjdsjuka är typiskt för detta tillstånd att personen är förvirrad och har svårt att tänka klart. Koordinationssvårigheter, huvudvärk, styv i nacken och medvetslöshet.

Hur kan jag förhindra höjdsjuka?

Det är oerhört viktigt att vara ordentligt förberedd då man ska bestiga höga höjder då det kan innebära mycket allvarliga konsekvenser om man inte är tillräckligt redo. Vem som helst kan drabbas av höjdsjuka, det spelar ingen roll om du är vältränad och har bestigit höga höjder förut.

Acklimatisering är väldigt viktigt och innebär att man vänjer kroppen vid den minskade mängden syre innan man tar sig ännu högre upp. Man brukar säga att man inte ska stiga mer än 300 – 500 meter per dag i max tre dagar och sedan vila en dag. Det är viktigt att äta mat med mycket kolhydrater då kroppen övergår från fettförbränning till kolhydratsförbränning på högre höjder. Så man även förlorar mycket vätska är det viktigt att dricka mycket.

Läkemedel som innehåller acetazolamid kan tas för att förhindra de symptom som höjdsjuka orsakar och Diamox är en av dessa.

Det är viktigt att du förstår att inget läkemedel kan ses som ett substitut för acklimatisering och det är väsentligt att du följer de nödvändiga åtgärder och steg som krävs då du bestiger höga höjder.

Kan jag köpa behandling mot höjdsjuka online?

Hos HealthExpress kan du beställa Diamox som hjälper till att förebygga höjdsjuka efter det att du genomfört en online konsultation. Du får svara på några frågor i ett online formulär som sedan ses över av en av våra läkare för att säkerställa att du är lämplig för denna behandling. Blir du godkänd för behandling kan du därefter göra din beställning.

Höjdsjuka är ett allvarligt tillstånd, därför är det viktigt att man acklimatiserar sig på den nya höjden innan man tar sig vidare. Om du skulle börja känna av några symptom är det viktigt att ta dessa på allvar och inte fortsätta ta dig högre upp. Om det krävs bör du ta dig till en lägre nivå. Det kan ta upp till tre dagar för kroppen att vänja sig vid den nya höjden, därför är det viktigt att ta det långsamt. Hos oss kan du beställa behandling som kan tas i förebyggande syfte för att förhindra höjdsjuka, tillsammans med lämpliga acklimatiseringsmetoder.

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel